Audi A4: Opis

System Audi braking guard ostrzega przed kolizję z pojazdem poprzedzającym.

Rys. 125 Zestaw wskaźników : wskazanie na wyświetlaczu
Rys. 125 Zestaw wskaźników : wskazanie na wyświetlaczu

System Audi braking guard jest aktywny przy prędkości jazdy powyżej 30 km/h i działa w granicach systemowych => strona 111, również po wyłączeniu systemu adaptive cruise control.

W przedniej części samochodu zamontowany jest czujnik radarowy => strona 101, rys. 107. Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru odległości od powierzchni odbijających promieniowanie. Kiedy pomiar nie jest możliwy, system nie reaguje.

Po dokonaniu pomiaru, system może zaszeregować sytuację zagrożenia, w której pojazd poprzedzający nagle zahamuje, albo własny samochód zbliży się z dużą szybkością do znacznie wolniej jadącego samochodu. Dopóki system zakłada, że możliwej kolizji z pojazdem poprzedzającym można uniknąć tylko przez natychmiastowe całkowite zahamowanie lub przez ominięcie, pojawia się ostrzeżenie.

System posiada zaprogramowany czas reakcji, pozwalający na odpowiednio wczesne ostrzeganie. Ten czas reakcji systemu zostanie samoczynnie skrócony\kiedy aktywnie naciskany będzie pedał przys-pieszenia, aby przykładowo wjechać na autostradę. Również hamowanie, przyspieszanie poprzeczne i kąt skrętu mogą prowadzić do skrócenia czasu rekacji systemu, j e ż e l i z wciśniętym pedałem przyspieszenia kierowca zaczyna wyprzedzać, następuje uaktywnenie ostrzegania.

System zwraca uwagę na dwie różne niebezpieczne sytuacje:

Odstęp !

Sygnalizacja odstępu następuje przy zbyt dużym zbliżeniu się do pojazdu poprzedzającego na dłużej, niż 5 sekund, jeżeli odstęp wyniesie przykładowo mniej niż 9 m, przy prędkości 80 km/h, na wyświetlaczu zestawu przyrządów pojawi się informacja optyczna => strona 113, rys. 125.

Kiedy pojazd poprzedzający mocno zahamuje, również przy natychmiastowej reakcji uniknięcie kolizji nie jest możliwe. W takiej sytuacji zwiększyć odstęp od pojazdu poprzedzającego.

Prędkośćjazdy

Jeżeli jadący znacznie wolniej samochód znajduje się na pasie ruchu przed własnym samochodem, albo pojazd poprzedzający gwałtownie zahamuje, system Audi braking guard obliczy moment, od którego kolizji można uniknąć tylko przy pełnym hamowaniu albo ominięciu samochodu. Kiedy nastąpi ostrzeżenie, możliwej kolizji z pojazdem poprzedzającym można uniknąć przez zwolnienie lub wyhamowanie.

Ostrzeganie następuje dwustopniowo:

Podczas pełnego hamowania, asystent hamowania => strona 192 pomaga dodatkowo uzyskać maksymalną skuteczność hamowania.

UWAGA!

Również przy włączonym systemie Audi braking guardnależy zwracać uwagę na sytuację na drodze. Odpowiedzialność za prędkość jazdy i za odstęp od poprzedzającego samochodu leży p0 stronie kierowcy.

System Audi braking guard

...

Wiersz informacji na wyświetlaczu zestawu wskaźników

braking guard Bremsruck Ta informacja tekstowa pojawia się, kiedy nastąpiło szarpnięcie  hamulca z powodu ostrego ostrzegania. Nastawianie systemu Audi ...

Zobacz tez:

Przełączanie ręczne ( tryb pracy tiptronic)
Ręczny program przełączania (tiptronic) umożliwia kierowcy ręczne wybranie biegów. Rys. 153 Konsola środkowa: przełączanie ręczne (tiptronic) Rys. 154 Wyświetlacz: przełącz ...

Zapinanie pasów bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Wsuń klamrę w uchwyt, aż usłyszysz wyraźny trzask. Jeżeli nie usłyszysz trzasku, oznacza to że nie zapiąłeś pasa bezpieczeństwa prawidłowo. Powoli wysuń pas z rolki. Pas może się zablokow ...

Zmiana aktywnego telefonu
Wskazówka: Telefony muszą być przyporządkowane do systemu, zanim będą mogły zostać uaktywnione. Korzystając z przycisku zapamiętywania stacji Wskazówka: Dotyczy wyłącznie radioodtwarzaczy bez klawiatury telefonicznej. Naciśni ...

Categorie