Audi A4: Opony zimowe

Audi A4 –> Zasady obsŁugi –> Koła i opony –> Koła –> Opony zimowe

Opony zimowe polepszają własności jezdne na śniegu i na lodzie.

PO zamontowaniu koła sprawdzić ciśnienie w oponie. Zapoznać się z wartościami podanymi na czołowej stronie drzwi kierowcy.

Po założeniu opon zimowych własności jezdne samochodu znacznie się polepszają. Opony letnie, ze względu na ich konstrukcję (szerokość, skład mieszanki gumy, kształt profilu) na lodzie i na śniegu są mniej odporne na poślizg. Dotyczy to szczególnie samochodów, które zostały wyposażone w szerokie opony lub opony dla wysokich prędkości (kod H, V albo Y na boku opony).

Stosować tylko takie opony zimowe, które zostały dopuszczone dla dane go typu samochodu. Rozmiary opon zimowych, stosowanych w samochodzie samochodów można odnaleźć w dokumentacji samochodu (np. potwierdzenie zgodności EWG albo dokument COC 10). Dokumentacja samochodu jest różna w poszczególnych krajach. Patrz również => strona 242.

Opony zimowe tracą w znacznym stopniu swoją przydatność, jeżeli profil opony zmniejszy się do wysokości 4 mm.

Również z powodu starzenia się opony zimowe tracą znacznie swoje własności - także wtedy, jeżeli wysokośćjest nadal dużo wyższa, niż 4

Dla opon zimowych, w zależności od podanego kodu obowiazuia następujące ograniczenia prędkości

Opony zimowe


W Niemczech, w samochodach, które posiadają zapas mocy, aby przekroczyć odpowiednią prędkość maksymalną , w polu widzenia kierowcy musi znajdować się odpowiednia nalepka. Nalepkę taką można otrzymać w serwisie Audi lub w specjalistycznych serwisach. Zwrócić uwagę na ewentualne różnice w przepisach w innych krajach.

Zamiast opon zimowych można stosować tzw. "opony wielosezo-nowe".

 

Stosowanie opon zimowych z kodem V

Należy pamiętać, że przy zastosowaniu opon zimowych w wersji V, obowiązujące ograniczenie prędkości do 240 km/h technicznie nie zawsze jest dopuszczalne i dla danego samochodu prędkość ta może być znacznie niższa. Prędkość maksymalna dla opon V zależy bezpośrednio od dopuszczalnego obciążenia osi i podanej nośności zamontowanej opony.

Najlepiej zwrócić się do serwisu Audi, aby uzyskać informację o maksymalnej prędkości dla opon V na podstawie danych samochodu i opony.

UWAGA!

Dopuszczalnej prędkości maksymalnej dla opon zimowych w żadnym razie nie wolno przekraczać - niebezpieczeństwo wypadku w wyniku pęknięcia opony i utraty kontroli nad samochodem

Informacja dot. środowiska

Zamontować ponownie, w odpowiednim czasie opony letnie, ponieważ na drogach bez śniegu i lodu własności jezdne opon letnich są lepsze. Hałas toczenia jest mniejszy, mniejsze zuzycie opon i -przede wszystkim - mniejsze zużycie paliwa.

Śruby kóŁ

Śruby koła muszą być dopasowane do obręczy. Obręcze i śruby kół są wzajemnie konstrukcyjnie dopasowane. Przy każdej zmia ...

Łańcuchy śniegowe

Łańcuchy śniegowe polepszają własności jezdne na śniegu. Łańcuchy śniegowe zakładać tylko na przednich kołach. ...

Zobacz tez:

Ładowanie akumulatora
OSTRZEŻENIE Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu! Nie palić, nie zbliżać się do akumulato ...

Sygnał dświękowy
Aby włączyć sygnał dświękowy, należy nacisnąć na symbol lub w jego bliskim sąsiedztwie. Kierownica może być regulowana, gdy (kierownica regulowana elektrycznie) Przyciskiem rozruchu ...

Foteliki dziecięce
OSTRZEŻENIA Dzieci o wzroście poniżej 150 cm należy przewozić w odpowiednich, oficjalnie zatwierdzonych fotelikach dziecięcych, na tylnym siedzeniu. Ostrzeżenie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dzieci ...

Categorie