Fiat Croma: Lampki sygnalizacyjne i komunikaty

Fiat Croma –> Lampki sygnalizacyjne i komunikaty

Uwagi ogólne

Sygnalizacja o awarii ukazuje się wizualnie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym razem z sygnałem akustycznym (regulowanym) i zapaleniem się odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej (jeżeli jest) oraz specjalnym komunikatem ostrzegawczym (na przykład "spegnere il motore" - "wyłączyć silnik" itp.). Sygnalizacje te są syntetyczne i ostrzegawcze i ich celem jest sugerowane szybkiego działania jakie powinien podją kierowca z chwilą wystąpienia uszkodzenia w samochodzie.

Sygnalizacji tych nie należy uważać za wyczerpujące i/lub alternatywne w stosunku do opisanych w niniejszej "Instrukcji obsługi", którą zalecamy przeczytać zawsze bardzo dokładnie i uważnie.

W przypadku sygnalizacji awarii należy zawsze odnieść się do informacji podanych w tym rozdziale.

OSTRZEŻENIE Sygnalizacje ukazujące się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym przedstawiają komunikaty odpowiadające anomaliom bardzo ważnym, mniej ważnym, komunikaty informacyjne i komunikaty aktywacji / dezaktywacji funkcji żądanej przez użytkownika (sygnał zwrotny - feedback)

Komunikaty ukazuje się wizualnie alternatywnie przez kilka sekund.

Ten cykl sygnalizacji może być powtarzany jeden raz lub kilka razy w zależności od poziomu ważności komunikatu i może przerywać (w zależności od przypadku) inne wskazania znajdujące się wyświetlaczu, o mniejszym priorytecie.

Po wyeliminowaniu anomalii lub przyczyny, która spowodowała sygnalizację, lampka sygnalizacyjna gaśnie i komunikat znika z wyświetlacza.

Po zakończeniu cyklu wyświetlania lub po naciśnięciu przycisku zostanie przedstawiony
ekran aktywny przed wydarzeniem się anomalii i lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników pozostanie zapalona do momentu wyeliminowania przyczyny lub anomalii, która spowodowała odpowiednią sygnalizację.
Lampka w zestawie wskaśników Wskazanie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym  
NISKI POZIOM PłYNU HAMULCOWEGO

Po obróceniu kluczyka w położenie ON lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym (brzęczyk), gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku obniży się poniżej minimalnego, co może oznaczać wyciek płynu z układu hamulcowego.

  ZACIąGNIĘTY HAMULEC POSTOJOWY

Po obróceniu kluczyka w pozycję ON lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną po kilku sekundach. Lampka sygnalizacyjna zapala się, gdy hamulec postojowy jest zaciągnięty.

OSTRZEŻENIE Jeżeli lampka sygnalizacyjna zapali się podczas jazdy,
sprawdzić czy hamulec postojowy nie jest zaciągnięty.

UWAGA

Jeżeli lampka sygnalizacyjna
zapali się podczas jazdy natychmiast zatrzymać się i zwrócić się do ASO Fiata
  Wskazanie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym Lampka w zestawie wskaśników
WYłąCZONA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASAŻERA

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się po wyłączeniu przedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera (gdzie przewidziano).

Przy włączonej przedniej poduszce powietrznej i bocznej pasażera po obróceniu kluczyka w położenie ON, lampka sygnalizacyjna w zestawie
wskaśników zapala się najpierw w sposób ciągły, a następnie pulsuje przez kilka sekund i powinna zgasną.

 
NIE ZAPIĘTY PAS BEZPIECZEŃSTWA

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się w sposób ciągły, gdy samochód nie jest w ruchu i pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie jest prawidłowo zapięty.

Ta lampka sygnalizacyjna zapala się światłem pulsującym łącznie z sygnałem akustycznym (brzęczyk), gdy samochód jest w ruchu i pasy bezpieczeństwa przednie nie są prawidłowo zapięte. Sygnał akustyczny (brzęczyk) systemu S.B.R. (Seat Belt Reminder) można wyłączyć tylko w ASO Fiata. System można ponownie włączyć za pomocą menu set-up (patrz schemat pokazany obok).

UWAGA

Lampka sygnalizuje
również ewentualne anomalie lampki sygnalizacyjnej .


Ten przypadek sygnalizowany jest pulsowaniem lampki sygnalizacyjnej . W tym
przypadku lampka sygnalizacyjna może
nie sygnalizować ewentualnych anomalii systemów zabezpieczających i w razie zderzenia, mogą nie uaktywnić się niektóre urządzenia zabezpieczające. Przed kontynuowaniem jazdy skontaktować się z ASO Fiata w celu natychmiastowej kontroli systemu.
Lampka w zestawie wskaśników Wskazanie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym  
  NIEWYSTARCZAJąCE DOłADOWANIE AKUMULATORA

Po obróceniu kluczyka w pozycję ON lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną zaraz po uruchomieniu silnika (gdy silnik pracuje na biegu jałowym dopuszczalne jest lekkie opóśnienie zgaszenia lampki).

Jeżeli lampka sygnalizacyjna pozostanie zapalona jak najszybciej zwrócić się do ASO Fiata.

NIEWYSTARCZAJąCE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKÓWEGO

Po obróceniu kluczyka w pozycję ON, lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną zaraz po uruchomieniu silnika.

Zapaleniu się lampki sygnalizacyjnej i pojawieniu się stosownego komunikatu towarzyszy sygnał akustyczny (brzęczyka).

Jeżeli lampka sygnalizacyjna zapali się podczas jazdy samochodu
natychmiast wyłączyć silnik i zwrócić się do ASO Fiata.  Wskazanie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym Lampka w zestawie wskaśników
DEGRADACJA OLEJU (wersje Multijet)

Lampka sygnalizacyjna zapala się światłem pulsującym razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu, gdy system rozpozna degradację oleju silnikówego.

Sukcesywnie po pierwszej sygnalizacji, przy każdym uruchomieniu silnika, lampka sygnalizacyjna
kontynuuje pulsowanie przez 60 sekund i nast ępnie co 2 godziny do momentu aż olej nie zostanie wymieniony.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna pulsuje zwrócić się natychmiast do
ASO Fiata, która oprócz wymiany oleju silnikówego spowoduje zgaszenie odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaśników.Lampka w zestawie wskaśników Wskazanie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym  
FILTR CZąSTEK STAłYCH ZATKANY (wersje Multijet)

Lampka sygnalizacyjna zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym (brzęczyk), gdy filtr cząstek stałych jest zatkany i typ jazdy uniemożliwia uaktywnienie automatycznej procedury regeneracji.

Aby umożliwić regenerację, a więc oczyścić filtr zaleca się kontynuowanie jazdy samochodem do momentu zniknięcia wskazania lampki sygnalizacyjnej.

Zapalenie się lampki sygnalizacyjnej razem z ukazaniem odpowiedniego
komunikatu na wyświetlaczu oznacza brak możliwości przeprowadzenia fazy regeneracji i konieczne jest jak najszybsze zwrócenie się do ASO Fiata.
  Wskazanie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym Lampka w zestawie wskaśników
NADMIERNA TEMPERATURA PłYNU CHłODZąCEGO SILNIK

Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie ON, lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym (brzęczyk), gdy silnika jest przegrzany. Jeżeli lampka zapali się należy postępować jak poniżej wskazano:

  • podczas jazdy normalnej: zatrzymać samochód, wyłączyć silnik i sprawdzić, czy poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym nie znajduje poniżej znaku MIN. W tym przypadku odczekać kilka minut aby ochłodzić silnik, następnie odkręcić powoli i ostrożnie korek, dolać płynu chłodzącego i sprawdzić, czy poziom płynu ustalił się między znakami MIN i MAX umieszczonymi na zbiorniku wyrównawczym. Ponadto sprawdzić wzrokowo, czy nie występują wycieki płynu. Jeżeli przy nast ępnym uruchomieniu silnika lampka ponownie się zaświeci się, zwrócić się do ASO Fiata.
  • w przypadku intensywnej jazdy samochodem (na przykład holowanie przyczepy pod górę lub z samochodem e pełni obciążonym): zmniejszyć prędkość samochodu i w przypadku jeżeli lampka nadal świeci się, zatrzymać samochód. Zaczekać 2 lub 3 minuty nie wyłączając silnika i lekko przyspieszyć, aby spowodować szybsze krążenie płynu chłodzącego, następnie wyłączyć silnik. Sprawdzić czy poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, jak opisano poprzednio.

OSTRZEŻENIE Po bardzo intensywnej jeśdzie zaleca się nie wyłączać silnika, lecz pozostawić go na biegu jałowym i lekko przyspieszyć przez kilka minut przed jego wyłączeniem.

NIEDOKłADNIE ZAMKNIĘTE DRZWI

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu, kiedy jedne lub więcej drzwi, pokrywa bagażnika lub pokrywa komory silnika nie są dokładnie zamknięte.

Gdy samochód jest w ruchu, zapaleniu się lampki sygnalizacyjnej i odpowiedniemu komunikatowi, towarzyszy sygnał akustyczny (brzęczyka).

DOPUSZCZALNA USTAWIONA PRĘDKOŚĆ SAMOCHODU PRZEKROCZONA

Na wyświetlaczu ukazuje się odpowiedni komunikat razem z sygnałem akustycznym, gdy samochód przekroczy wartość prędkości dopuszczalnej ustawionej (patrz "Wyświetlacz wielofunkcyjny rekonfigurowany" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie).

 
REZERWA PALIWA

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się razem z sygnałem akustycznym (brzęczyk), kiedy w zbiorniku pozostanie 7 do 9 litrów paliwa.

Jeżeli lampka pulsuje, oznacza to wystąpienie uszkodzenia. W tym przypadku zwrócić się jak najszybciej do ASO Fiata.

 
WODA W FILTRZE OLEJU NAPĘDOWEGO (wersje Multijet)

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym, gdy w filtrze oleju napędowego znajduje się woda.

Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie ON, lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną po kilku sekundach.

ŚWIECE ŻAROWE (wersje Multijet)

Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położeniu ON lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się; lampka zgaśnie gdy świece żarowe osiągną ustaloną temperaturę. Natychmiast po zgaśnięciu lampki uruchomić silnik.

OSTRZEŻENIE Jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka zaświecenie się lampki będzie trwało tylko chwilę i może być niedostrzegalne.

 
TYLNE ŚWIATłA PRZECIWMGIELNE

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się po włączeniu tylnych świateł przeciwmgielnych.

 
PRZEDNIE ŚWIATłA PRZECIWMGIELNE

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się po włączeniu przednich świateł przeciwmgielnych.

 
KIERUNKOWSKAZ LEWY (światło pulsujące)

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników pulsuje (strzałka), gdy Dźwignia sterująca światłami kierunkowskazów jest przesunięta w dół lub razem z lampką sygnalizacyjną prawego kierunkowskazu, gdy włączone zostaną przyciskiem światła awaryjne.

 
KIERUNKOWSKAZ PRAWY (światło pulsujące)

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników świeci pulsuje (strzałka), gdy Dźwignia sterująca światłami kierunkowskazów jest przesunięta w górę lub razem z lampką sygnalizacyjną lewego kierunkowskazu, gdy włączone zostaną przyciskiem światła awaryjne.

 
ŚWIATłA POZYCYJNE I ŚWIATłA MIJANIA

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników świeci się, gdy włączone są światła pozycyjne, światła postojowe lub światła mijania. Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się także, gdy w przypadku włączonego czujnika zmierzchu (gdzie przewidziano), urządzenie powoduje zapalenie reflektorów.

 
FOLLOW ME HOME

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników świeci się (w niektórych wersjach razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu), gdy włączone jest urządzenie "Follow me home" (patrz "Follow me home" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie").

ŚWIATłA DROGOWE

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników świeci się, gdy włączone są światła drogowe

 
REGULATOR STAłEJ PRĘDKOŚCI (CRUISE CONTROL) (gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu, po obróceniu pokrętła Cruise Control obróconym w położenie ON.

MOŻLIWE OBLODZENIE DROGI

Gdy temperatura zewnętrzna osiągnie lub spadnie poniżej 3 C, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym ukazuje się komunikat ostrzegający, zapala się symbol   i
wartość temperatury pulsuje, aby zasygnalizować możliwe oblodzenie drogi.

 
WYłąCZNIK BEZWłADNOŚCIOWY BLOKUJąCY ZASILANIE PALIWEM

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu, gdy interweniuje wyłącznik bezwładnościowy blokujący zasilanie paliwem silnik.

AWARIA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU - FIAT CODE

Po obróceniu kluczyka w pozycję ON, lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników powinna błysną kilka razy i następnie zgasną. Jeżeli przy kluczyku w położeniu ON lampka świeci się, oznacza to prawdopodobnie awari ę (patrz "System Fiat Code" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie").

Gdy przy uruchomionym silniku lampka sygnalizacyjna Ypulsuje, oznacza to, że samochód nie jest zabezpieczony przez urządzenie blokujące silnik (patrz "System Fiat Code" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie").

Zwrócić się do ASO Fiata, aby wykonać zapamiętanie wszystkich kluczyków.

 
AWARIA WSPOMAGANIA KIEROWNICY (gdzie przewidziano)

Po obróceniu kluczyka w pozycję ON lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną po kilku sekundach.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna pozostanie zapalona, ale pozostanie zapalona razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym, oznacza to, że na ma efektu wspomagania kierownicy i należy użyć większej siły dla obrotu kierownicą, aby utrzymać możliwość kierowania samochodem.

Zwrócić się do ASO Fiata.

AWARIA ŚWIEC ŻAROWYCH (wersje Multijet)

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników pulsuje razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu, w przypadku wystąpienia uszkodzenia układu nagrzewania świec żarowych: możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO Fiata.

AWARIA SYSTEMU ABS - System niedostępny

Po obróceniu kluczyka w pozycję ON lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną po kilku sekundach.

Lampka zapala się razem z odpowiednim komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym (brzęczyk), gdy system jest niesprawny lub jest niedostępny.

W tych warunkach tradycyjny układ hamulcowy zachowuje swoja sprawność, bez potencjalnie oferowanej przez system ABS. Zaleca się zachować szczególną ostrożność podczas jazdy i jak najszybciej zwrócić się do ASO Fiata.

AWARIA CZUJNIKA DESZCZU\

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się (w niektórych wersjach razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu), gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujnika deszczu. Zwrócić się do ASO Fiata.

AWARIA EBD - System niedostępny

Równoczesne zapalenie się lampek sygnalizacyjnych i
w zestawie
wskaśników przy uruchomionym silniku razem z odpowiednim komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym (brzęczyk) oznacza, że system EBD jest niesprawny lub jest niedostępny.

W tych warunkach podczas gwałtownego hamowania może wystąpić zablokowanie kół tylnych i w konsekwencji możliwość poślizgu. Prowadzić samochód bardzo ostrożnie i zwrócić się do ASO Fiata w celu sprawdzenia lub udostępnienia układu.

AWARIA ŚWIATEł ZEWNĘTRZNYCH

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu, gdy wystąpi następująca anomalia: obwód przerwany, "brak" żarówki lub żarówka przepalona, żarówka wymieniona na inną o nieprawidłowej mocy. Kontrola dotyczy świateł pozycyjnych tylnych, świateł stop (z wyjątkiem 3 światła stopu), tylnych świateł przeciwmgielnych, przednich świateł, oświetlenia tablicy rejestracyjnej i świateł kierunkowskazów.

Anomalią odnoszącą się do tych żarówek może być: przepalenie jednej lub kilku żarówek, przepalony odpowiedni bezpiecznik lub przerwa w połączeniu elektrycznym.

AWARIA ŚWIATEł ZEWNĘTRZNYCH

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu, gdy wystąpi następujące uszkodzenie: obwód przerwany, "brak" żarówki lub żarówka przepalona, żarówka wymieniona na inną o nieprawidłowej mocy. Kontrola dotyczy świateł pozycyjnych tylnych, świateł stop (z wyjątkiem 3 światła stopu), tylnych świateł przeciwmgielnych, przednich świateł, oświetlenia tablicy rejestracyjnej i świateł kierunkowskazów.

Anomalią odnoszącą się do tych żarówek może być: przepalenie jednej lub kilku żarówek, przepalony odpowiedni bezpiecznik lub przerwa w połączeniu elektrycznym.

AWARIA CZUJNIKÓW PARKOWANIA (gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujników parkowania.

W tym przypadku zwrócić się do ASO Fiata.

AWARIA SYSTEMU ZAPOBIEGAJąCEGO ZGNIECENIU PRZEZ SZYBĘ

Lampka sygnalizacyjna zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujników zapobiegających zgnieceniu przez szybę.

W tym przypadku zwrócić się do ASO Fiata.

AWARIA AIR BAG

Po obróceniu kluczyka w pozycję ON lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną po kilku sekundach. Ciągłe świecenie się lampki razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym (brzęczyka), oznacza to uszkodzenie układu poduszki powietrznej.

AWARIA CZUJNIKA ZMIERZCHU (gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujnika regulującego czułość reflektorów (czujnika zmierzchu).

AWARIA SYSTEMU WTRYSKU

W normalnych warunkach po obróceniu kluczyka w pozycję ON lampka sygnalizacyjna zapala się, ale powinna zgasną po uruchomieniu silnika.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie zgaśnie lub zapali się podczas jazdy oznacza nieprawidłowe funkcjonowanie wtrysku/wydechu, które może spowodować spadek mocy silnika, złe prowadzenie samochodu i zwiększone zu- życie paliwa.

W tych warunkach można kontynuować jazdę nie obciążając silnika i z umiarkowaną prędkością. Zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO Fiata.

 
AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA EOBD

W normalnych warunkach jazdy po obróceniu kluczyka w pozycję ON lampka sygnalizacyjna zapala się, ale powinna zgasną po uruchomieniu silnika.

Zapalenie się początkowe lampki oznacza prawidłowe jej funkcjonowanie.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie zgaśnie lub zapali się podczas jazdy samochodu razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym (brzęczyk):

  • światłem ciągłym - sygnalizuje uszkodzenie systemu zasilania / zapłonu, które może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń, spadek mocy silnika i wysokie zużycie paliwa.

W tych warunkach można kontynuować jazdę z umiarkowaną prędkością nie obciążając silnika. Dłuższe eksploatowanie samochodu z zapaloną lampką sygnalizacyjną może spowodować poważne uszkodzenie silnika.

Zwrócić się jak najszybciej do ASO Fiata.

Lampka sygnalizacyjna zgaśnie, jeżeli usterka zniknie, ale system zapamięta tą sygnalizację.

  • światłem pulsującym (wersje benzynowe) - sygnalizuje możliwe uszkodzenie katalizatora (patrz "System EOBD" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie).

Jeżeli lampka sygnalizacyjna pulsuje, należy zwolnić pedał przyspieszenia, zmniejszyć prędkość obrotową silnika do momentu, aż lampka przestanie pulsować. Kontynuować jazdę z umiarkowaną prędkością, unikać jazdy, która może spowodować ponowne zapalenie się lampki i zwrócić się jak najszybciej do ASO Fiata.

SYGNALIZACJA AWARII OGÓLNEJ

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujnika ciśnienia oleju silnikówego. Zwrócić się jak najszybciej do ASO Fiata

 
ZUŻYCIE KLOCKÓW HAMULCOWYCH

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu), gdy okładziny przednich klocków hamulcowych są zużyte; w tym przypadku jak najszybciej wymienić klocki hamulcowe.

SYSTEM ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) (gdzie przewidziano)

Po obróceniu kluczyka w pozycję ON, lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną po kilku sekundach.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie zgaśnie lub pozostanie zapalona podczas jazdy samochodu (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym) zwrócić się do ASO Fiata.

Pulsowanie lampki sygnalizacyjnej podczas jazdy oznacza interwencję systemu ESP.

AWARIA HILL HOLDER - SYSTEM NIEDOSTĘPNY

Awaria sygnalizowana jest zapaleniem lampki sygnalizacyjnej w zestawie
wskaśników razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym (brzęczyka). W tym przypadku zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO Fiata.

ASR - SYSTEM PRZECIWPOŚLIZGOWY KÓł

Po obróceniu kluczyka w pozycję ON lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną po kilku sekundach. Dioda w przycisku wyłącznika ASR zapala się, gdy system jest wyłączony. Gdy system interweniuje lampka sygnalizacyjna pulsuje informując kierowcę, że system dostosowuje się warunków panujących na drodze.

Zapalenie się lampki sygnalizacyjnej razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym (brzęczyka) oznacza również awarię systemu ASR. Zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO Fiata.

Komunikaty wizualne na wyświetlaczu ukazują się, gdy zostanie włączona / wyłączona ręcznie funkcja ASR (patrz "System ASR" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie")

MINIMALNY POZIOM OLEJU SILNIKÓWEGO

Lampka sygnalizacyjna (jeżeli jest) zapala się razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym (brzęczyka), gdy poziom oleju silnikówego zmniejszy się poniżej wartości minimalnej dopuszczalnej.

Uzupełnić poziom oleju silnikówego (patrz "Sprawdzenie poziomów" w rozdziale "Obsługa samochodu").

Po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie ON, lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną po kilku sekundach.

AIR BAG BOCZNY TYLNY WYłąCZONY (gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna w
zestawie wskaśników zapala się po wyłączeniu bocznych tylnych poduszek powietrznych. Przy włączonych bocznych tylnych poduszkach powietrznych, po obróceniu kluczyka w pozycję ON lampka sygnalizacyjna  
w zestawie wskaśników zapala najpierw światłem ciągłym, pulsuje przez kilka sekund i następnie powinna zgasną.

 
KONTROLA CIŚNIENIA W OPONACH (gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu), gdy ciśnienie w oponach jest niewystarczające lub zbyt wysokie.

W tych warunkach zaleca się jak najszybciej przywrócić prawidłową wartość ciśnienia (patrz "Ciśnienie w oponach" w rozdziale "Dane techniczne").

PRZEBICIE OPONY (gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się (razem z komunikatem na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym), gdy ciśnienie w jednej lub kilku oponach spadnie poniżej wymaganej wartości.

W ten sposób system T.P.M.S. ostrzega kierowcę sygnalizując wystąpienie niebezpiecznego spadku ciśnienia w oponie / oponach, a więc przebicie.

OSTRZEŻENIE Nie kontynuować jazdy przy niskim ciśnieniu w jednej lub kilku oponach, ponieważ bezpieczeństwo prowadzenia samochodu jest zagrożone.

Zatrzymać samochód unikając gwałtownego hamowania i skręcania.

Wymienić natychmiast koło na zapasowe koło dojazdowe (gdzie przewidziano - patrz rozdział "W razie awarii") i zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO Fiata.

AWARIA SYSTEMU MONITORINGU CIŚNIENIA W OPONACH (gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna zapala się (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu), gdy zostanie rozpoznana anomalia systemu monitoringu ciśnienia w oponach T.P.M.S. (gdzie przewidziano).

W tym przypadku zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO Fiata.

W przypadku, gdy zostanie zamontowane jedno lub kilka kół nie wyposa- żonych w czujnik, po krótkim czasie zapali się lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników i będzie świecić się (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu) do momentu, aż zostaną zamontowane ponownie cztery koła wyposażone w czujniki.

AWARIA ALARMU (gdzie przewidziano)

Zapalenie się lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaśników (razem z komunikatem na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym) oznacza uszkodzenie systemu alarmowego. Zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO Fiata.

USIłOWANIE WłAMANIA

Zapalenie się lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaśników, (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu) oznacza, że rozpoznane zostało usiłowanie włamania się.

KLUCZYK ELEKTRONICZNY NIEROZPOZNANY

Zapalenie się lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaśników (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym) oznacza, że do wyłącznika zapłonu włożony został nierozpoznany kluczyk elektroniczny.

KONTROLA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU

Zapalenie lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaśników (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu) oznacza, że należy zwrócić się do ASO Fiata.

WYłąCZENIE SILNIKA PODCZAS JAZDY

Komunikat wyświetlany zostaje, gdy wyłączony zostanie silnik przy prędkości samochodu powyżej 10 km/h; wyłączona zostaje blokada kierownicy.

Aby przywrócić funkcję ustawić kluczyk w wyłączniku zapłonu w pozycję ON i następnie w OFF przy samochodzie zatrzymanym.

 
KOMUNIKAT PROCEDURY URUCHOMIENIA SILNIKA (automatyczna skrzynia biegów)

Komunikat wskazuje na wyświetlaczu procedurę uruchomienia silnika, po ustawieniu w pozycji ON kluczyka rozpoznanego.

 
KOMUNIKAT PROCEDURY URUCHOMIENIA SILNIKA (manualna skrzynia biegów)

Komunikat wskazuje na wyświetlaczu procedurę uruchomienia silnika, po ustawieniu w pozycji ON kluczyka rozpoznanego.

 
AWARIA AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW

Po obróceniu kluczyka w pozycję ON, lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników zapala się, ale powinna zgasną po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników pulsuje (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym), gdy rozpoznane zostanie uszkodzenie skrzyni biegów.

MAKSYMALNA TEMPERATURA OLEJU AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników świeci się światłem ciągłym (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu i sygnałem akustycznym), aby zasygnalizować nadmierną temperaturę oleju w automatycznej skrzyni biegów.

Długi  postój samochodu

Jeżeli samochód ma stać dłużej niż miesiąc, przestrzegać podanych poniżej zaleceń: ustawić samochód w pomieszcz ...

W raziie awarii

...

Zobacz tez:

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu innym niż P
Jeżeli hybrydowy układ napędowy został wyłączony, a dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu innym niż P, zamiast przełączenia przyciskiem rozruchu w stan wy&# ...

Opis
S y s t e m Start-Stop może p o m a g a ć o s z c z ę d z i ć p a l i w o i z m n i e j s z y ć wydzielanie się C 0 2 . Wtrybie Start-Stop, silnik w stojącym samochodzie zostaje automat y c z n i e wył&# ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Znajdujące się w pojeździe dzieci mogą otworzyć drzwi, powodując zagrożenie dla pasażerów lub innych uczestników ruchu drogowego wysiąść z pojazdu i dopr ...

Categorie