Ford Mondeo: Krótkie wprowadz

Ford Mondeo –> Krótkie wprowadz

Wygląd tablicy rozdzielczej - pojazdy z kierownicą z lewej strony

Wygląd tablicy rozdzielczej - pojazdy z kierownicą z lewej strony


Wygląd tablicy rozdzielczej - pojazdy z kierownicą z prawej strony

Wygląd tablicy rozdzielczej - pojazdy z kierownicą z prawej strony


 1. Przełączniki świateł. Patrz Sterowanie oświetleniem .
 2. Nawiewniki. Patrz Nawiewniki .
 3. Kierunkowskazy. Patrz Kierunkowskazy . Przyciski sterowania telefonem. Patrz Elementy sterowania telefonu . Przyciski funkcji sterowania głosem. Patrz Korzystanie z funkcji sterowania głosem . Przyciski sterujące funkcją ostrzeżenia o zjechaniu z pasa ruchu. Patrz Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu .
 4. Elementy sterowania systemem audio. Patrz Sterowanie systemem audio .
 5.  Zestaw wskaźników. Patrz Wskaźniki .
 6. Elementy sterowania wyświetlacza informacyjnego. Patrz Wyświetlacze informacyjne .
 7. Dźwignia wycieraczek. Patrz Wycieraczki przedniej szyby .
 8. Przycisk uruchamiający. Patrz Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu .
 9. Zespół audio. I Patrz Widok ogólny radioodtwarzacza .
 10.  Zespół nawigacji. Patrz oddzielna instrukcja.
 11. Przełącznik układu stabilizacji toru jazdy (ESP). Patrz Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy . Przycisk Start/Stop. Patrz Używanie przycisku start-stop .
 12. Przełącznik układu pomocy przy parkowaniu. Patrz Układ pomocy przy parkowaniu .
 13.  Przełącznik świateł awaryjnych. Patrz Światła awaryjne .
 14. Lampka ostrzegawcza wyłączenia poduszki powietrznej. Patrz Wyłączanie poduszki powietrznej pasażera .
 15. Przełączniki ogrzewania przedniej i tylnej szyby. Patrz Ogrzewanie szyb i lusterek .
 16. Elementy sterowania układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Patrz Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie .

  Patrz Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie .

 17.  Zapalniczka. Patrz Zapalniczka .
 18.  Włącznik zapłonu. Patrz Włącznik zapłonu .
 19. Przełączniki układu kontroli prędkości i ogranicznika prędkości. Patrz Korzystanie z układu kontroli prędkości . Przełączniki adaptacyjnego układu kontroli prędkości. Patrz Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości . Przełączniki ogranicznika prędkości.

  Patrz Korzystanie z ogranicznika prędkości .

 20. Dźwignia regulacji ustawienia kierownicy. Patrz Regulacja kolumny kierownicy .
 21. Sygnał dźwiękowy.
 22. Przełączniki układu kontroli prędkości i ogranicznika prędkości. Patrz Korzystanie z układu kontroli prędkości . Przełączniki adaptacyjnego układu kontroli prędkości. Patrz Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości . Przełączniki ogranicznika prędkości.

  Patrz Korzystanie z ogranicznika prędkości .

 23. Poduszka powietrzna ochrony kolan kierowcy. Patrz Zasady działania .

Elektryczne blokady otwierania drzwi przez dzieci

Elektryczne blokady otwierania drzwi przez dzieci


Patrz Blokady otwierania drzwi przez dzieci .

System bezkluczykowy

System bezkluczykowy


Ryglowanie i odryglowywanie bierne wymaga umieszczenia ważnego kluczyka biernego w jednej z trzech zewnętrznych stref wykrywania.

Odryglowywanie pojazdu

Odryglowywanie pojazdu


Pociągnij dowolną klamkę drzwi, aby odryglować wszystkie drzwi oraz pokrywę bagażnika i rozbroić alarm.

Ryglowanie pojazdu

Ryglowanie pojazdu


Patrz Bezkluczykowe otwieranie drzwi .

Regulacja kolumny kierownicy

Regulacja kolumny kierownicy


OSTRZEŻENIE Nigdy nie zmieniaj ustawienia kolumny kierownicy, gdy pojazd jest w ruchu.

 

Patrz Regulacja kolumny kierownicy .

Wycieraczki automatyczne

Wycieraczki automatyczne


 1. Wysoka czułość
 2. Wł.
 3. Niska czułość

Wyreguluj czułość czujnika opadów deszczu za pomocą pokrętła.

Patrz Wycieraczki automatyczne .

Wymiana piór wycieraczek

UWAGA Możesz korzystać z położenia serwisowego w zimie, aby łatwiej uzyskać dostęp do piór wycieraczek w celu oczyszczenia ich ze śniegu i lodu.

Wycieraczki przedniej szyby powrócą do swojego normalnego położenia natychmiast po włączeniu zapłonu, więc przed włączeniem zapłonu upewnij się, że zewnętrzna powierzchnia przedniej szyby jest wolna od śniegu i lodu.

Wymiana piór wycieraczek


Wyłącz zapłon i przesuń dźwignię wycieraczek do położenia A w ciągu trzech sekund. Zwolnij dźwignię, gdy wycieraczki przedniej szyby przesuną się do położenia serwisowego.

Patrz Wymiana piór wycieraczek .

Światła automatyczne

Światła automatyczne


Reflektory będą włączały się i wyłączały automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła otoczenia.

Patrz Sterowanie oświetleniem .

Automatyczne sterowanie światłami drogowymi

OSTRZEŻENIE System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Konieczna może być ręczna interwencja kierowcy, jeśli układ nie włączy lub nie wyłączy świateł drogowych.

Układ automatycznie włącza światła drogowe, jeśli jest dostatecznie ciemno, a w pobliżu nie ma innych pojazdów. Jeśli układ wykryje reflektory lub światła tylne zbliżającego się pojazdu, lub światła uliczne z przodu, wyłączy światła drogowe, zanim mogłyby ograniczyć widoczność innym użytkownikom drogi. Światła mijania pozostaną włączone.

Patrz Automatyczne sterowanie światłami drogowymi .

Okna otwierane elektrycznie

Wskazówka: Aby zmniejszyć hałasy aerodynamiczne, gdy otwarte jest tylko jedno okno, otwórz nieco okno po przeciwnej stronie.

Patrz Okna otwierane elektrycznie .

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie


Patrz Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie .

Pochylanie lusterek przy cofaniu

W zależności od wybranego położenia lusterka, odpowiednie lusterko zewnętrzne zostanie pochylone zawsze, gdy wybierzesz bieg wsteczny, umożliwiając zobaczenie krawężnika.

Przy pierwszym użyciu tej funkcji lusterka pochylą się do wstępnie ustawionego położenia domyślnego. Możesz zaprogramować stopień pochylenia.

Patrz Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie .

System kontroli martwego pola (BLIS)

OSTRZEŻENIE Nie należy traktować tego układu jako zastępstwa dla korzystania z lusterek bocznych i lusterka wstecznego oraz oglądania się przez ramię przed zmianą pasa ruchu. System ten jest wyłącznie układem pomocniczym i nie zastępuje obowiązku ostrożnej jazdy.

System wyświetla żółty wskaźnik umieszczony w lusterku zewnętrznym.

System kontroli martwego pola


Patrz Monitorowanie martwego pola .

Ekrany wyświetlacza informacyjnego

Ekrany wyświetlacza informacyjnego


Zastosuj przyciski opatrzone strzałkami do poruszania się po menu i zatwierdź wybór naciskając OK.

Patrz Wyświetlacze informacyjne .

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie

Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu

Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu


Szybkie ogrzewanie wnętrza pojazdu

Szybkie ogrzewanie wnętrza pojazdu


Ustawienia zalecane podczas chłodzenia

Ustawienia zalecane podczas chłodzenia


Otwórz nawiewniki środkowe i boczne.

Skieruj nawiewniki środkowe do góry, a nawiewniki boczne w stronę szyb bocznych.

Ustawienia zalecane podczas ogrzewania

Ustawienia zalecane podczas ogrzewania


Zamknij nawiewniki środkowe i otwórz nawiewniki boczne.

Skieruj nawiewniki boczne w stronę szyb bocznych.

Odszranianie i odparowywanie przedniej szyby

Odszranianie i odparowywanie przedniej szyby


Patrz Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie .

Automatycznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Automatycznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji


Patrz Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie .

Prędkość biegu jałowego po uruchomieniu silnika

Bezpośrednio po uruchomieniu zimnego silnika może on pracować na biegu jałowym z wyższą prędkością niż normalnie.

Patrz Uruchamianie i wyłączanie silnika .

Uruchamianie pojazdu bez kluczyka

Uruchamianie pojazdu bez kluczyka


Naciśnij przycisk uruchamiający.

Wyłączanie silnika, gdy pojazd jest w ruchu

OSTRZEŻENIE Wyłączenie silnika, gdy pojazd nadal jest w ruchu, spowoduje utratę wspomagania hamulców i kierownicy. Kierownica nie zostanie zablokowana, ale do jej obracania potrzebna będzie większa siła. Gdy zapłon jest wyłączony, niektóre obwody elektryczne, lampki ostrzegawcze i kontrolne mogą również być WYŁĄCZONE.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiający przez dwie sekundy lub wciśnij go trzy razy w ciągu trzech sekund.

Patrz Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu .

Filtr cząstek stałych Diesel (DPF)

OSTRZEŻENIE Nie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach, trawie lub innym łatwopalnym podłożu. Proces regeneracji DPF powoduje wytwarzanie bardzo wysokiej temperatury spalin; układ wydechowy będzie wydzielał znaczną ilość ciepła podczas i po regeneracji DPF oraz po wyłączeniu silnika. Stwarza to ryzyko pożaru.

 

Patrz Filtr cząstek stałych Diesel .

Klapka wlewu paliwa

Klapka wlewu paliwa


Naciśnij pokrywę, aby ją otworzyć. Otwórz pokrywę całkowicie, aż się zablokuje

Klapka wlewu paliwa


Wsuń końcówkę dyszy dystrybutora do i poza pierwsze nacięcie na dyszy A. Oprzyj ją na pokrywie otworu wlewu.

OSTRZEŻENIE Po zakończeniu tankowania zalecamy powolne wyjęcie końcówki dyszy dystrybutora, aby wszelkie pozostałości paliwa spłynęły do zbiornika.

Można też odczekać 10 sekund przed wyjęciem końcówki dyszy dystrybutora.

v


Lekko unieś dyszę dystrybutora, aby ją wyjąć

Patrz Pokrywa wlewu paliwa .

Ręczna skrzynia biegów

Włączanie biegu wstecznego

Włączanie biegu wstecznego


W niektórych pojazdach podczas włączania biegu wstecznego należy unieść pierścień.

Patrz Mechaniczna skrzynia biegów .

Automatyczna skrzynia biegów

Wskazówka: Nie wciskaj pedału hamulca podczas wyjmowania kluczyka z włącznika zapłonu.

Położenia dźwigni wybieraka biegów

OSTRZEŻENIE Włącz hamulec przed przesunięciem dźwigni zmiany biegów i pozostaw włączony, dopóki nie będziesz gotowy, aby ruszyć.

Położenia dźwigni wybieraka biegów


P Położenie parkowania R Bieg wsteczny
N Położenie neutralne
D Położenie do jazdy
S Ręczne wybieranie biegów i tryb sportowy

Patrz Automatyczna skrzynia biegów .

Kamera wsteczna

OSTRZEŻENIE Kamera nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy.

Kamera jest pomocą wizualną podczas cofania.

Kamera wsteczna


Patrz Kamera tylna .

Ogranicznik prędkości

Układ umożliwia ustawienie prędkości, której pojazd nie może przekroczyć.

Patrz Ogranicznik prędkości .

Ocena czujności kierowcy

OSTRZEŻENIE System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy.

Układ oblicza wynik czujności kierowcy, który może być wyświetlany na wyświetlaczu informacyjnym. Jeśli układ stwierdzi, że kierowca staje się senny lub jego styl jazdy ulega pogorszeniu, emituje ostrzeżenie.

Patrz Ostrzeżenie dla kierowcy .

Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu

OSTRZEŻENIE System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy.

Włącz układ za pomocą przełączników na dźwigni kierunkowskazów

Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu


A Układ włączony
B Układ wyłączony

Patrz Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu .

Holowanie pojazdu na czterech kołach

UWAGA W pojazdach o określonych kombinacjach silnika i skrzyni biegów zaleca się, aby nie holować pojazdu z kołami napędzanymi dotykającymi podłoża.

 

Patrz Holowanie pojazdu na czterech kołach .

Szukaj logo Forda na następujących częściach

Panele blaszane  Pokrywa komory silnika  Drzwi  Pokrywa bagażnika lub drzwi tyłu nadwozia  Błotnik Zderzak i krata wlotu powietrza &nb ...

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

...

Zobacz tez:

Menu "Konfiguracja"
System audio z ekranem można wyregulować, wprowadzając żądane ustawienia. Wyświetlanie ekranu "Konfiguracja" Przejście do ekranu "Konfiguracja": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" Zmiana ustawień dświ&# ...

Kurtyny powietrzne
Kurtyny powietrzne zamontowane są wewnątrz poszycia tapicerskiego nad oknami drzwi z przodu i z tyłu. Oznaczenia wytłoczone na poszyciu słupków B informują o zainstalowaniu kurtyn powietrznych w pojeździe. Kurtyny powietrzne są odp ...

Wybór stacji radiowych
Aktywna lista stacji Stacja zapisana w pamięci Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać stację 2 z podaniem jej częstotliwości lub nazwy stacji. Tylko jeśli stacja 2 jest zapisana, dodatkowo wyświetlana jest pozycja w ...

Categorie