Ford Mondeo: Sterowanie informacjami o ruchu drogowym

Ford Mondeo –> Działanie radioodtwarzacza –> Sterowanie informacjami o ruchu drogowym

Wiele stacji nadających w paśmie FM posiada kod TP sygnalizujący nadawanie informacji o ruchu drogowym.

Włączenie informacji o ruchu drogowym

Zanim będzie można odbierać informacje o ruchu drogowym, należy nacisnąć przycisk TA. Na wyświetlaczu pojawi się TA-D lub TA-L, informując, że funkcja jest włączona.

Jeżeli odbiornik jest już dostrojony do stacji nadającej informacje o ruchu drogowym, na wyświetlaczu zostanie również wyświetlony symbol TP. W przeciwnym razie urządzenie będzie wyszukiwać programu z informacjami o ruchu drogowym i w tym czasie wyświetli komunikat TP SEEK. Jeżeli urządzenie nie może odszukać takiej stacji, na wyświetlaczu pojawia się informacja NOT FOUND (nie znaleziono).

Symbol TP pojawi się w ramce na wyświetlaczu, jeśli urządzenie jest dostrojone do stacji nadającej informacje o ruchu drogowym z powiązanej stacji RDS (nadającej w systemie danych radiowych) lub EON (w trybie uwzględniania innych stacji).

Gdy nadawane są informacje o ruchu drogowym, automatycznie przerywany jest normalny odbiór radiowy i odtwarzanie kasety lub płyty CD, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat TRAFFIC lub NEWS.

Jeżeli sygnał informacji o ruchu drogowym słabnie, symbol TP miga na wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali (przycisk nawigacji w lewo lub w prawo w zespołach audio Sony lub Sony DAB), aby wyszukać inną stację.

Wskazówka: Jeżeli zdarzy się tak podczas odtwarzania płyty CD lub z urządzenia zewnętrznego (AUX) lub, w niektórych modelach, przy wyciszonej głośności odbioru radiowego, urządzenie przestroi się automatycznie, jeśli stacja nie jest dostępna. Jeżeli stacja radiowa nie nadająca komunikatów o ruchu drogowym zostanie wybrana lub przywołana za pomocą przycisku zaprogramowanej stacji, zespół audio pozostanie dostrojony do tej stacji, dopóki przycisk TA nie zostanie wyłączony, a następnie ponownie włączony.

Wskazówka: Jeżeli włączona jest funkcja TA, a kierowca wybierze zaprogramowaną stację lub ręcznie dostroi stację radiową bez funkcji TA, nie będą nadawane żadne komunikaty o ruchu drogowym.

Lokalne lub pozalokalne informacje o ruchu drogowym

Liczba informacji o ruchu drogowym RDS lub EON może na pewnych obszarach być zbyt duża, toteż można wybrać opcję informacji lokalnych lub wszystkich dostępnych.

6000CD

 1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się napis na wyświetlaczu.
 2.  Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis TA.
 3.  Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali, aby wybrać lokalne (TA LOCAL) lub pozalokalne (TA DIST) informacje o ruchu drogowym.
 4.  Naciśnij przycisk MENU lub poczekaj, aż menu wyłączy się i system sam zapisze ustawienie, aby potwierdzić wybór.

Wskazówka: Na wyświetlaczu pojawi się TA-L lub TA-D.

Sony CD

 1.  Naciśnij przycisk MENU i za pomocą przycisku nawigacji w górę lub w dół, wybierz ekran TA.
 2.  Naciśnij przycisk nawigacji w lewo lub w prawo, aby wybrać wymagane ustawienie.
 3.  Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić wybór.

Głośność informacji o ruchu drogowym

Informacje o ruchu drogowym przerywają normalny odbiór na wstępnie ustawionym minimalnym poziomie głośności, który zwykle jest wyższy niż normalnie wykorzystywany.

Aby wyregulować ustawienie głośności

6000CD

 1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk TA.
 2.  Obróć pokrętło regulacji głośności, aby dokonać odpowiedniej regulacji.

  Wskazówka:Wybrany poziom ustawienia pokazywany jest na wyświetlaczu.

Sony CD

 1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk TA.
 2.  Naciśnij przycisk nawigacji w lewo lub w prawo, aby dokonać odpowiedniej regulacji.

Wskazówka:Wybrany poziom ustawienia pokazywany jest na wyświetlaczu.

Wyłączenie informacji o ruchu drogowym

Urządzenie powróci do normalnego działania po zakończeniu każdej transmisji informacji drogowych. Aby zakończyć odbiór informacji o ruchu drogowym wcześniej, naciśnij TA podczas nadawania komunikatu.

Wskazówka: Jeżeli naciśniesz TA w innym momencie, informacje o ruchu drogowym zostaną całkowicie wyłączone.

Zapisywanie najsilniejszych stacji (Autostore)

Wskazówka: Funkcja ta spowoduje nadpisanie stacji uprzednio zapisanych przez funkcję automatycznego zapamiętywania. Wskazówka: Funkcja ta może również służyć do zap ...

Strojenie

Łączenie serwisów w systemie DAB Wskazówka: Funkcja łączenia serwisów w systemie DAB jest domyślnie wyłączona. Wskazówka: Funkcja łączenia serwisów umożliwia ...

Zobacz tez:

Ustawienia obsługi głosowej
Ekran ten umożliwia dokonywanie ustawień systemu instrukcji głosowych. Przejście do ekranu "Ustawienia głosowe": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Głos" Regulacja ustawienia głośności instrukcji ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Naprawianie lub mostkowanie przepalonego bezpiecznika, jak również wymiana na bezpiecznik o wyższym amperażu może doprowadzić do przeciążenia elektrycznych przewodów. Wskutek tego może dojść do p ...

Włączanie lub wyłączanie klimatyzacji
Wskazówki ogólne Wyłączenie klimatyzacji powoduje wyłączenie dopływu powietrza oraz jego cyrkulacji we wnętrzu. W efekcie szyby mogą zaparować. Dlatego klimatyzację należy wyłączać jedynie na krótko. Układ klimatyzacji Prze ...

Categorie