Ford Mondeo: Sterowanie informacjami o ruchu drogowym

Ford Mondeo –> Działanie radioodtwarzacza –> Sterowanie informacjami o ruchu drogowym

Wiele stacji nadających w paśmie FM posiada kod TP sygnalizujący nadawanie informacji o ruchu drogowym.

Włączenie informacji o ruchu drogowym

Zanim będzie można odbierać informacje o ruchu drogowym, należy nacisnąć przycisk TA. Na wyświetlaczu pojawi się TA-D lub TA-L, informując, że funkcja jest włączona.

Jeżeli odbiornik jest już dostrojony do stacji nadającej informacje o ruchu drogowym, na wyświetlaczu zostanie również wyświetlony symbol TP. W przeciwnym razie urządzenie będzie wyszukiwać programu z informacjami o ruchu drogowym i w tym czasie wyświetli komunikat TP SEEK. Jeżeli urządzenie nie może odszukać takiej stacji, na wyświetlaczu pojawia się informacja NOT FOUND (nie znaleziono).

Symbol TP pojawi się w ramce na wyświetlaczu, jeśli urządzenie jest dostrojone do stacji nadającej informacje o ruchu drogowym z powiązanej stacji RDS (nadającej w systemie danych radiowych) lub EON (w trybie uwzględniania innych stacji).

Gdy nadawane są informacje o ruchu drogowym, automatycznie przerywany jest normalny odbiór radiowy i odtwarzanie kasety lub płyty CD, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat TRAFFIC lub NEWS.

Jeżeli sygnał informacji o ruchu drogowym słabnie, symbol TP miga na wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali (przycisk nawigacji w lewo lub w prawo w zespołach audio Sony lub Sony DAB), aby wyszukać inną stację.

Wskazówka: Jeżeli zdarzy się tak podczas odtwarzania płyty CD lub z urządzenia zewnętrznego (AUX) lub, w niektórych modelach, przy wyciszonej głośności odbioru radiowego, urządzenie przestroi się automatycznie, jeśli stacja nie jest dostępna. Jeżeli stacja radiowa nie nadająca komunikatów o ruchu drogowym zostanie wybrana lub przywołana za pomocą przycisku zaprogramowanej stacji, zespół audio pozostanie dostrojony do tej stacji, dopóki przycisk TA nie zostanie wyłączony, a następnie ponownie włączony.

Wskazówka: Jeżeli włączona jest funkcja TA, a kierowca wybierze zaprogramowaną stację lub ręcznie dostroi stację radiową bez funkcji TA, nie będą nadawane żadne komunikaty o ruchu drogowym.

Lokalne lub pozalokalne informacje o ruchu drogowym

Liczba informacji o ruchu drogowym RDS lub EON może na pewnych obszarach być zbyt duża, toteż można wybrać opcję informacji lokalnych lub wszystkich dostępnych.

6000CD

 1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się napis na wyświetlaczu.
 2.  Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis TA.
 3.  Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali, aby wybrać lokalne (TA LOCAL) lub pozalokalne (TA DIST) informacje o ruchu drogowym.
 4.  Naciśnij przycisk MENU lub poczekaj, aż menu wyłączy się i system sam zapisze ustawienie, aby potwierdzić wybór.

Wskazówka: Na wyświetlaczu pojawi się TA-L lub TA-D.

Sony CD

 1.  Naciśnij przycisk MENU i za pomocą przycisku nawigacji w górę lub w dół, wybierz ekran TA.
 2.  Naciśnij przycisk nawigacji w lewo lub w prawo, aby wybrać wymagane ustawienie.
 3.  Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić wybór.

Głośność informacji o ruchu drogowym

Informacje o ruchu drogowym przerywają normalny odbiór na wstępnie ustawionym minimalnym poziomie głośności, który zwykle jest wyższy niż normalnie wykorzystywany.

Aby wyregulować ustawienie głośności

6000CD

 1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk TA.
 2.  Obróć pokrętło regulacji głośności, aby dokonać odpowiedniej regulacji.

  Wskazówka:Wybrany poziom ustawienia pokazywany jest na wyświetlaczu.

Sony CD

 1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk TA.
 2.  Naciśnij przycisk nawigacji w lewo lub w prawo, aby dokonać odpowiedniej regulacji.

Wskazówka:Wybrany poziom ustawienia pokazywany jest na wyświetlaczu.

Wyłączenie informacji o ruchu drogowym

Urządzenie powróci do normalnego działania po zakończeniu każdej transmisji informacji drogowych. Aby zakończyć odbiór informacji o ruchu drogowym wcześniej, naciśnij TA podczas nadawania komunikatu.

Wskazówka: Jeżeli naciśniesz TA w innym momencie, informacje o ruchu drogowym zostaną całkowicie wyłączone.

Zapisywanie najsilniejszych stacji (Autostore)

Wskazówka: Funkcja ta spowoduje nadpisanie stacji uprzednio zapisanych przez funkcję automatycznego zapamiętywania. Wskazówka: Funkcja ta może również służyć do zap ...

Strojenie

Łączenie serwisów w systemie DAB Wskazówka: Funkcja łączenia serwisów w systemie DAB jest domyślnie wyłączona. Wskazówka: Funkcja łączenia serwisów umożliwia ...

Zobacz tez:

Zwrot pojazdów wyeksploatowanych
Tylko kraje UE: Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą zwrotu pojazdów wyeksploatowanych, po zakończeniu eksploatacji pojazdu marki Mercedes-Benz mogą zwrócić go Państwo firmie Daimler w celu p ...

Maty podłogowe
OSTRZEŻENIE Przedmioty we wnęce na nogi po stronie kierowcy mogą ograniczyć możliwość ruchu pedałów lub zablokować wciśnięty pedał. Bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu jest zagrożone. Istnieje ryzyko wypad ...

Warto wiedzieć
Info  Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były dostępne w chwili zakończenia redakcji tej instrukcji. W wersjach pro ...

Categorie