Lexus IS300h: Bluetooth

Co zrobić gdy... (Postępowanie w razie nieprawidłowości)

Jeżeli występuje problem ze zdalną obsługą telefonu komórkowego lub z urządzeniem Bluetooth, w pierwszej kolejności należy sprawdzić poni ższą tabelę.

Podczas korzystania ze zdalnej obsługi telefonu komórkowego

Zdalna obsługa telefonu komórkowego lub urządzenie Bluetooth nie działa.

Wersja funkcji Bluetooth połączonego telefonu komórkowego może być starsza niż wymagana.

Użyć telefonu komórkowego z wersją Bluetooth 2.0 lub wyższą (zalecana: Wer. 3.0 z EDR lub wyższa).

Telefon komórkowy nie może zostać zarejestrowany

Wprowadzony został nieprawidłowy kod dostępu w telefonie komórkowym.

Wprowadzić prawidłowy kod dostępu w telefonie komórkowym.

Proces rejestracji nie został zakończony po stronie telefonu komórkowego.

Zakończyć proces rejestracji po stronie telefonu komórkowego (zaakceptować rejestrację w telefonie komórkowym).

Pozostały stare informacje dotyczące rejestracji w systemie lub w telefonie komórkowym.

Usunąć istniejące informacje dotyczące rejestracji po stronie systemu i telefonu komórkowego, a następnie zarejestrować telefon komórkowy, który ma zostać połączony.

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

Podłączone jest inne urządzenie Bluetooth.

Ręcznie połączyć z systemem telefon komórkowy, który ma być użyty.

W telefonie komórkowym funkcja Bluetooth nie jest włączona.

Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym.

Wyświetlany jest komunikat "Sprawdś telefon".

W telefonie komórkowym funkcja Bluetooth nie jest włączona.

Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym.

Pozostały stare informacje dotyczące rejestracji w systemie lub w telefonie komórkowym.

Usunąć istniejące informacje dotyczące rejestracji po stronie systemu i telefonu komórkowego, a następnie zarejestrować telefon komórkowy, który ma zostać połączony.

Połączenie nie może zostać uzyskane/odebrane

Samochód znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej.

Przemieścić się w miejsce, gdzie sieć komórkowa będzie dostępna.

Dane książki telefonicznej nie mogą zostać przesłane ręcznie/automatycznie.

W systemie została wyłączona funkcja automatycznego przesyłania

Włączyć w systemie funkcję automatycznego przesyłania.

Kod dostępu nie został wprowadzony do telefonu komórkowego.

Wprowadzić kod dostępu do telefonu komórkowego, jeżeli jest wymagany

Operacja przesyłania w telefonie komórkowym nie została zakończona.

Zakończyć przesyłanie w telefonie komórkowym (zaakceptować przesyłanie w telefonie komórkowym).

Nie można edytować książki telefonicznej.

W systemie została włączona funkcja automatycznego przesyłania.

Wyłączyć w systemie funkcję automatycznego przesyłania

Wiadomość nie może zostać odczytana.

Przekazywanie wiadomości jest niedostępne w telefonie komórkowym.

Udostępnić przekazywanie wiadomości w telefonie komórkowym (zaakceptować przekazywanie wiadomości w telefonie).

W systemie została wyłączona funkcja automatycznego przesyłania.

Włączyć w systemie funkcję automatycznego przesyłania.

Nie jest wyświetlane powiadomienie o nowej wiadomości.

Powiadomienie o nowej wiadomości SMS/MMS/e-mail zostało wyłączone w systemie.

Włączyć powiadomienie o nowej wiadomości SMS/MMS/e-mail w systemie.

Funkcja automatycznego przekazywania wiadomości jest wyłączona w telefonie komórkowym.

Włączyć funkcję automatycznego przekazywania wiadomości w telefonie komórkowym.

Pomimo podjęcia wszystkich możliwych środków objawy problemu nie zmieniły się.

Telefon komórkowy nie jest wystarczająco blisko systemu.

Umieścić telefon komórkowy bliżej systemu.

Prawdopodobnie problem leży po stronie telefonu komórkowego.

Wyłączyć telefon komórkowy, wyjąć i włożyć jego baterię, a następnie ponownie go uruchomić.

Włączyć komunikację Bluetooth w telefonie komórkowym.

Wyłączyć zabezpieczenia telefonu komórkowego i zamknąć wszystkie aplikacje.

Przed użyciem aplikacji zainstalowanych w telefonie komórkowym dokładnie sprawdzić, jaki mogą mieć wpływ na działanie systemu audio Bluetooth.

Bluetooth

Korzystanie z systemu audio Bluetooth

System może nie działać w następujących sytuacjach:

Nawiązanie połączenia z telefonem komórkowym podczas odtwarzania dświęku z przenośnego odtwarzacza audio Bluetooth może nastąpić z opóśnieniem.

W zależności od typu przenośnego odtwarzacza audio podłączonego do systemu obsługa może nieznacznie się różnić, a niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Korzystanie ze zdalnej obsługi telefonu komórkowego

System audio jest wyciszony podczas połączenia telefonicznego.

Nie należy mówić jednocześnie z rozmówcą, ponieważ może to utrudnić zrozumienie rozmówcy.

Zbyt duża głośność głosu rozmówcy może powodować występowanie echa.

Jeśli telefon komórkowy Bluetooth znajduje się zbyt blisko systemu, jakość dświęku i stan połączenia może ulec pogorszeniu.

W następujących sytuacjach głos rozmówcy może być słabo słyszalny:

W zależności od typu telefonu komórkowego niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

Warunki, w których system nie będzie działać

Antena Bluetooth

Antena jest wbudowana w wyświetlacz.

Jeśli przenośny odtwarzacz audio zostanie umieszczony za fotelem, w schowku w desce rozdzielczej lub w schowku w środkowej konsoli bądś dotyka metalowych przedmiotów lub jest nimi przykryty, stan połączenia może ulec pogorszeniu.

Jeśli telefon komórkowy zostanie umieszczony za fotelem lub w schowku w środkowej konsoli bądś dotyka metalowych przedmiotów lub jest nimi przykryty, stan połączenia może ulec pogorszeniu.

Stan naładowania baterii/siły sygnału

Gdy przenośny odtwarzacz Bluetooth i system zdalnej obsługi telefonu komórkowego są używane jednocześnie

Mogą wystąpić następujące problemy:

Przechowywanie kontaktów w systemie

Następujące dane są przechowywane dla każdego zarejestrowanego telefonu komórkowego. Gdy podłączony jest inny telefon, nie można odczytać zarejestrowanych danych.

Podczas usuwania telefonu komórkowego Bluetooth z systemu dane przedstawione powyżej są również usuwane.

Informacje dotyczące technologii Bluetooth

Nazwa i logo Bluetooth jest znakiem towarowym i własnością firmy Bluetooth SIG, Inc.

Znaki te są używane na podstawie licencji udzielonej firmie FUJITSU TEN LIMITED. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością poszczególnych właścicieli.


Obsługiwane urządzenia

System audio Bluetooth obsługuje przenośne odtwarzacze audio o następujących specyfikacjach:

Dane techniczne dotyczące systemu komunikacji Bluetooth: wer. 2.0 lub wyższa (zalecana wer. 3.0+EDR lub wyższa)

Obsługiwane profile:

Jednak należy pamiętać, że dostępność niektórych funkcji może być ograniczona w zależności od typu podłączonego przenośnego odtwarzacza audio.

System zdalnej obsługi telefonu komórkowego obsługuje telefony komórkowe o następujących specyfikacjach:

Dane techniczne dotyczące systemu komunikacji Bluetooth: wer. 2.0 lub wyższa (zalecana wer. 3.0+EDR lub wyższa)

Obsługiwane profile:

Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje profilu HFP, nie można go zarejestrować w systemie. Usługi OPP, PBAP lub MAP należy wybrać indywidualnie.

Ponowne podłączanie przenośnego odtwarzacza audio

W przypadku rozłączenia przenośnego odtwarzacza audio z powodu słabego sygnału, podczas gdy przyciskiem rozruchu wybrano stan ACCESSORY lub ON, system automatycznie ponownie nawiąże połączenie z przenośnym odtwarzaczem audio.

W przypadku wyłączenia przenośnego odtwarzacza audio przez użytkownika należy wykonać czynności przedstawione poniżej, aby ponownie go podłączyć.

Przy przekazywaniu tego samochodu nowemu właścicielowi

Należy pamiętać o usunięciu z pamięci informacji i danych osobistych

Certyfikat

Certyfikat


Certyfikat


Certyfikat


CertyfikatPodczas jazdy

Nie podłączać urządzenia do systemu Bluetooth ani nie operować prze- łącznikami przenośnego odtwarzacza audio lub telefonu komórkowego.

Ostrzeżenie dotyczące zakłóceń działania urządzeń elektronicznych


Opuszczanie samochodu

Nie pozostawiać przenośnego odtwarzacza audio lub telefonu komórkowego w samochodzie. Wnętrze kabiny może ulec rozgrzaniu w stopniu grożącym jego uszkodzeniem.

Ustawienia obsługi wiadomości

Przejść do ekranu "Ustawienia wiadomości": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia wiadomości" Wybrać, aby włączy& ...

Pozostałe funkcje

...

Zobacz tez:

Pojazdy z funkcją otwierania pojazdu bez kluczyka
Wskazówka: W strefie wykrywania funkcji bezkluczykowej dla tych drzwi musi znajdować się ważny kluczyk bierny. Patrz Bezkluczykowe otwieranie drzwi . Alarm obwodowy Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi i włączając ...

Lampki sygnalizacyjne i komunikaty
Uwagi ogólne Sygnalizacja o awarii ukazuje się wizualnie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym razem z sygnałem akustycznym (regulowanym) i zapaleniem się odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej (jeżeli jest ...

Przednie światła przeciwmgielne
Wskazówka: Nie można oddzielić żarówki światła przeciwmgielnego od oprawki żarówki. Wskazówka: Nie wyjmuj śrub. Poluzuj śruby.  Wyjmij lampkę.  Odłącz złącze elektryczne.  Obróć oprawkę żarówki ...

Categorie