Lexus IS300h: Czujnik ruchu (w niektórych wersjach) / Czujnik ruchu i czujnik przechyłu (w niektórych wersjach)

Lexus IS300h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zabezpieczenie przed kradzieżą –> Autoalarm –> Czujnik ruchu (w niektórych wersjach) / Czujnik ruchu i czujnik przechyłu (w niektórych wersjach)

Funkcja monitorowania wnętrza samochodu ma na celu ograniczenie ryzyka kradzieży samochodu, lecz nie gwarantuje jego całkowitego wyeliminowania.

Włączenie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu

Włączenie autoalarmu w stan czuwania powoduje włączenie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu.

Wyłączenie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu

W przypadku pozostawiania w samochodzie zwierzęcia lub ruchomych przedmiotów konieczne jest wyłączenie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu, aby nie reagowały na ruch w kabinie.

  1. Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.
  2. Nacisnąć wyłącznik czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu.

Wyłączenie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu


Aby ponownie włączyć czujnik ruchu w kabinie i czujnika przechyłu, wyłącznik należy wcisnąć jeszcze raz.

Za każdym razem, gdy wyłączane / ustawiane jest działanie czujnika ruchu w kabinie, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zespole wskaśników pokazywany będzie komunikat.

Wyłączanie i samoczynne włączanie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu

Uwagi dotyczące czujnika ruchu w kabinie

Wzbudzenie alarmu przez czujnik ruchu może nastąpić w następujących sytuacjach:

Gdy otwarte jest okno boczne lub dachowe.
W takim przypadku czujnik może zareagować na następujące sytuacje:

Gdy w kabinie samochodu pozostawione są przedmioty, które nie są stabilne, np. ruchome akcesoria bądś ubrania zawieszone na haczykach.


W miejscach gdzie występują silne drgania lub hałas lub w przypadku gdy samochód jest narażony na wielokrotne uderzenia bądś drgania:

Uwagi dotyczące działania czujnika przechyłu samochodu

Wzbudzenie alarmu przez czujnik może nastąpić w następujących sytuacjach:


W celu zapewnienia prawidłowego działania czujnika ruchu w kabinie

Wyłączanie układu i przerywanie wzbudzonego alarmu

Wykonać jedną z następujących czynności: Odblokować drzwi lub otworzyć pokrywę bagażnika za pomocą funkcji dostępu do s ...

 Zespół wskaśników

...

Zobacz tez:

Przeglądy roczne
Dla samochodów o przebiegu rocznym poniżej 30.000 km (na przykład około 15.000 km) przewidziano "Przeglądy roczne" o następującym zakresie: sprawdzenie stanu / zużycia opon i ewentualnie regulacja ci& ...

Siedzenie przednie regulowane elektrycznie (gdzie przewidziano)
Regulacja jest możliwa z kluczykiem w wyłączniku zapłonu w pozycji ON lub w ciągu 1 minuty z kluczykiem w wyłączniku zapłonu w położenie OFF i wyj ętym lub przez 3 minuty po otwarciu drzwi. ...

Alarm antynapadowy
Włączanie: Mniej przez sekundę naciskać przycisk 1. Gdy instalacja alarmowa jest włączona, następuje uruchomienie optycznego i akustycznego alarmu. Wyłączanie: Nacisnąć ponownie ...

Categorie