Lexus IS300h: Czujnik ruchu (w niektórych wersjach) / Czujnik ruchu i czujnik przechyłu (w niektórych wersjach)

Lexus IS300h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zabezpieczenie przed kradzieżą –> Autoalarm –> Czujnik ruchu (w niektórych wersjach) / Czujnik ruchu i czujnik przechyłu (w niektórych wersjach)

Funkcja monitorowania wnętrza samochodu ma na celu ograniczenie ryzyka kradzieży samochodu, lecz nie gwarantuje jego całkowitego wyeliminowania.

Włączenie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu

Włączenie autoalarmu w stan czuwania powoduje włączenie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu.

Wyłączenie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu

W przypadku pozostawiania w samochodzie zwierzęcia lub ruchomych przedmiotów konieczne jest wyłączenie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu, aby nie reagowały na ruch w kabinie.

  1. Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.
  2. Nacisnąć wyłącznik czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu.

Wyłączenie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu


Aby ponownie włączyć czujnik ruchu w kabinie i czujnika przechyłu, wyłącznik należy wcisnąć jeszcze raz.

Za każdym razem, gdy wyłączane / ustawiane jest działanie czujnika ruchu w kabinie, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zespole wskaśników pokazywany będzie komunikat.

Wyłączanie i samoczynne włączanie czujnika ruchu w kabinie i czujnika przechyłu

Uwagi dotyczące czujnika ruchu w kabinie

Wzbudzenie alarmu przez czujnik ruchu może nastąpić w następujących sytuacjach:

Gdy otwarte jest okno boczne lub dachowe.
W takim przypadku czujnik może zareagować na następujące sytuacje:

Gdy w kabinie samochodu pozostawione są przedmioty, które nie są stabilne, np. ruchome akcesoria bądś ubrania zawieszone na haczykach.


W miejscach gdzie występują silne drgania lub hałas lub w przypadku gdy samochód jest narażony na wielokrotne uderzenia bądś drgania:

Uwagi dotyczące działania czujnika przechyłu samochodu

Wzbudzenie alarmu przez czujnik może nastąpić w następujących sytuacjach:


W celu zapewnienia prawidłowego działania czujnika ruchu w kabinie

Wyłączanie układu i przerywanie wzbudzonego alarmu

Wykonać jedną z następujących czynności: Odblokować drzwi lub otworzyć pokrywę bagażnika za pomocą funkcji dostępu do s ...

 Zespół wskaśników

...

Zobacz tez:

Automatyczne światła drogowe
jest preferowanym położeniem włącznika świateł. Światło jest automatycznie przełączane odpowiednio do jasności otoczenia (wyjątek: utrudnienia widoczności spowodowane warunkami atmosferycznymi, np. mgła, śnieg): ...

Zasady ogólne
Na nowych oponach, przez pierwszych 500 km jeździć szczególnie ostrożnie Krawężniki lub inne przeszkody pokonywać powoli i pod kątem prostym. Sprawdzać okresowo, czy opony nie mają uszkodze&# ...

Obsługa
Elektromechaniczny hamulec parkowania zastępuje hamulec ręczny. Rys. 98 Konsola środkowa: hamulec parkowania Aby zamknąć hamulec parkowania, należy pociągnąć przycisk (A) rys. 98. Lampka kontro ...

Categorie