Lexus IS300h: Edytowanie etykiety głosowej

Wybrane kontakty można zarejestrować, aby móc korzystać z nich przy użyciu systemu sterowania głosem. Dla jednego telefonu można zarejestrować do 50 kontaktów.

 1. Przejść do ekranu "Znaczniki głosowe": Przycisk "MENU"
  "Konfiguracja"
  "Telefon" "Ust. kontak./hist.
  poł." "Znacznik głosowy"
  "Nowy" lub "Edytuj"
 2. Wybrać odpowiedni kontakt.
 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "REC".
 4. Wypowiedzieć nazwę, która ma być zarejestrowana jako etykieta głosowa.

  Aby odtworzyć zarejestrowaną nazwę, wybrać pozycję "Odtwarzaj".

Usuwanie etykiety głosowej

 1. Wyświetlić ekran "Znaczniki głosowe".
 2. Wybrać pozycję "Usuń", a następnie wybrać odpowiedni kontakt.
 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Usuń".

System poleceń głosowych

Przy użyciu systemu sterowania głosem można nawiązywać połączenia z kontaktami mającymi etykietę głosową. ...

Korzystanie z systemu sterowania głosem

Nacisnąć przycisk poleceń głosowych. Aby anulować korzystanie z systemu poleceń głosowych, należy przytrzymać naciśni&# ...

Zobacz tez:

Monitorowanie martwych pól widoczności (BSM)
Zestawienie elementów funkcyjnych monitorowania martwych pól widoczności Układ monitorowania martwych pól widoczności wyposażony jest w 2 funkcje: Funkcja monitorowania martwych pól widocznoś ...

Wskazówki ogólne
Układ SPEEDTRONIC hamuje samoczynnie, aby nie dopuścić do przekroczenia ustawionej prędkości. Przed długimi i stromymi zjazdami należy odpowiednio wcześniej włączyć niższy bieg, zwłaszcza jeśli pojazd jest obciążony lu ...

Korzystanie z urządzenia USB do przenoszenia zdjęć
Po podłączeniu urządzenia z pamięcią USB można wyświetlać zdjęcia na wyświetlaczu systemu audio z ekranem. Ekran "Zdjęcie z USB" Przejść do ekranu "Zdjęcie z USB": Przycisk "MEN ...

Categorie