Lexus IS300h: Ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)

Lexus IS300h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Aktywna kontrola prędkości jazdy –> Ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)

Ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)


Gdy samochód znajduje się zbyt blisko poprzedzającego pojazdu, a wystarczające zmniejszenie prędkości przez układ nie jest możliwe, wyświetlacz zacznie migać i rozlegnie się sygnał ostrzegawczy w celu powiadomienia kierowcy. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy inny kierowca wjedzie za poprzedzający pojazd, zmniejszając odległość między pojazdami. Nale- ży użyć hamulców, aby zapewnić odpowiedni odstęp między pojazdami.

Ostrzeżenia mogą nie zadziałać, gdy

W następujących przypadkach ostrzeżenia mogą nie zadziałać, nawet jeżeli odległość od poprzedzającego pojazdu jest mała.

Przerywanie i wznawianie utrzymywania prędkości jazdy

W celu przerwania automatycznego utrzymywania prędkości jazdy należy pociągnąć dśwignię do siebie. Przerywanie automatyczneg ...

Wybieranie trybu utrzymywania stałej prędkości jazdy

Po wybraniu trybu utrzymywania stałej prędkości samochód będzie utrzymywać zaprogramowaną prędkość bez kontroli odstępu od ...

Zobacz tez:

Regulacja szyb bocznych
Szyba boczna wymaga wyregulowania, jeśli nie zamyka się do końca. Zamknąć wszystkie drzwi. Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1 lub 2. Pociągnąć odpowiedni przycisk na panelu obsługi w drzwiach i przytr ...

Zabezpieczanie pojazdu przed stoczeniem się
Jeśli pojazd jest wyposażony w klin do podkładania pod koła, znajduje się on w zestawie narzędzi do wymiany koła. Składany klin pod koła służy do dodatkowego zabezpieczenia pojazdu przed stoczeniem, np. podczas wymia ...

Zakładanie glowicy zaczepu (punkt 2)
Rys. 206 Zdejmowany zaczep do holowania: głowica zaczepu Głowica zaczepu musi być naciągnięta Sprawdzić, czy czerwony znak (2)=> rys. 206 na pokrętle znajduje się w pobliżu zielonego pola na ...

Categorie