Lexus IS300h: Ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)

Lexus IS300h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Aktywna kontrola prędkości jazdy –> Ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)

Ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)


Gdy samochód znajduje się zbyt blisko poprzedzającego pojazdu, a wystarczające zmniejszenie prędkości przez układ nie jest możliwe, wyświetlacz zacznie migać i rozlegnie się sygnał ostrzegawczy w celu powiadomienia kierowcy. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy inny kierowca wjedzie za poprzedzający pojazd, zmniejszając odległość między pojazdami. Nale- ży użyć hamulców, aby zapewnić odpowiedni odstęp między pojazdami.

Ostrzeżenia mogą nie zadziałać, gdy

W następujących przypadkach ostrzeżenia mogą nie zadziałać, nawet jeżeli odległość od poprzedzającego pojazdu jest mała.

Przerywanie i wznawianie utrzymywania prędkości jazdy

W celu przerwania automatycznego utrzymywania prędkości jazdy należy pociągnąć dśwignię do siebie. Przerywanie automatyczneg ...

Wybieranie trybu utrzymywania stałej prędkości jazdy

Po wybraniu trybu utrzymywania stałej prędkości samochód będzie utrzymywać zaprogramowaną prędkość bez kontroli odstępu od ...

Zobacz tez:

Przycisk (SET)
Za pomocą tego przycisku można wywołać różne funkcje. Rys. 3 Zestaw wskaźników: przycisk SET Przyciskiem [SET] można uruchomić następujące funkcje: Włączanie czasu zegar ...

Warunki użytkowania
Uruchamianie zimnego silnika Jazda na krótkich odcinkach drogi i częste uruchamianie zimnego silnika powodują, że nie uzyskuje on optymalnej temperatury pracy. W tych warunkach zużycie paliwa wzrasta (od 15 do 30 % w je ...

Światło cofania i światło przeciwmgielne
Wymontuj płat wykończenia. Obróć oprawkę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.  Delikatnie wciskając żarówkę w oprawkę, przekręć żarówkę w kierunku przeciwnym do ruchu ...

Categorie