Lexus IS300h: Systemy automatycznego blokowania i odblokowania drzwi

Można programować lub anulować następujące funkcje: Funkcje podlegające zmianie ustawień, patrz S. 657.

Funkcja Działanie
Funkcja blokowania drzwi połączona z określoną prędkością Wszystkie drzwi zostają zablokowane, gdy prędkość jazdy przekroczy około 20 km/h.
Funkcja blokowania drzwi połączona z położeniem dświgni przekładni napędowej Przestawienie dświgni przekładni napędowej w położenie inne niż P powoduje zablokowanie wszystkich drzwi.
Funkcja odblokowania drzwi po- łączona z położeniem dświgni przekładni napędowej Wybranie położenia P dświgni przekładni napędowej powoduje odblokowanie wszystkich drzwi.
Funkcja odblokowania drzwi połączona z otwarciem drzwi kierowcy Otwarcie drzwi kierowcy powoduje odblokowanie wszystkich drzwi.

Przełączanie funkcji odblokowania drzwi (wersje z funkcją dostępu do samochodu)

Możliwe jest ustawienie, które drzwi zostaną odblokowane przy pomocy funkcji dost ępu do samochodu z użyciem pilota bezprzewodowego zdalnego sterowania.

  1. Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.
  2. Wyłączyć czujniki ruchu w kabinie i przechyłu samochodu układu autoalarmu, aby zapobiec niezamierzonemu wzbudzeniu sygnalizacji alarmowej podczas dokonywania zmiany ustawień. (w niektórych wersjach)
  3. Kiedy lampka kontrolna na powierzchni kluczyka nie świeci się, należy nacisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund przyciski lub 
    ,
    jednocześnie naciskając i przytrzymując przycisk  .

Ustawienia będą zmieniać się po każdym wciśnięciu tak, jak pokazano poniżej.

(Kiedy zmiana ustawień odbywa się w sposób ciągły, należy zwolnić przyciski, odczekać co najmniej 5 sekund i powtórzyć krok 3 .)Wyświetlacz wielofunkcyjny Funkcja odblokowania Sygnał dświękowy
Uchwycenie klamki drzwi kierowcy odblokowuje tylko drzwi kierowcy. Na zewnątrz: Sygnał dświękowy rozlegnie się 3 razy Wewnątrz: Sygnał dświękowy rozlegnie się 1 raz
Uchwycenie klamki przednich drzwi pasażera odblokowuje wszystkie drzwi
Uchwycenie klamki przednich drzwi odblokowuje wszystkie drzwi. Na zewnątrz: Sygnał dświękowy rozlegnie się 2 razy Wewnątrz: Sygnał dświękowy rozlegnie się 1 raz

Wodniesieniu do pojazdów wyposażonych w autoalarm: Aby zapobiec niezamierzonemu wzbudzeniu sygnalizacji alarmowej, należy odblokować drzwi z użyciem bezprzewodowego układu zdalnego sterowania i po przeprowadzonej zmianie ustawień otworzyć i zamknąć drzwi jeden raz. (Jeżeli drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 30 sekund od chwili wciśnięcia przycisku  , drzwi będą
zablokowane ponownie i automatycznie zostanie włączony autoalarm.) Wprzypadku włączenia sygnału autoalarmu, należy natychmiast go wyłączyć.

System zwalniania blokowania drzwi w razie wykrycia zderzenia pojazdu

W przypadku gdy pojazd ulegnie zderzeniu o dużej sile, wszystkie drzwi zostaną odblokowane.

Jednakże, w zależności od siły zderzenia lub typu zderzenia, system może nie działać.

Używanie mechanicznego kluczyka

Drzwi można również zablokować i odblokować za pomocą mechanicznego kluczyka.

Uwarunkowania mające wpływ na działanie systemu elektronicznego kluczyka lub bezprzewodowego zdalnego sterowania

Ustawienia własne

Ustawienia (np. funkcji odblokowania z użyciem kluczyka) można zmieniać.


Zapobieganie wypadkom

Prowadząc pojazd, należy stosować następujące środki ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może spowodować otwarcie drzwi i wypadnięcie pasażera z pojazdu, co grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Zabezpieczenie blokadą tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci

Drzwi nie będzie można otworzyć od wewnątrz, kiedy blokada będzie ustawiona. Odblokowanie Zablokowanie Blokady te mogą być ustawia ...

Pokrywa bagażnika

Pokrywa bagażnika może być otwarta z użyciem dświgni otwierania pokrywy bagażnika, funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego ...

Zobacz tez:

Pojazdy bez funkcji otwierania pojazdu bez kluczyka
Alarm obwodowy Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi kluczykiem i włączając zapłon prawidłowo zakodowanym kluczykiem lub odryglowując drzwi lub pokrywę bagażnika za pomocą zdalnego sterowania. Alarm pierwszej kate ...

Płyn chłodzenia silnika
Zbiornik wyrównawczy w układzie chłodzenia silnika Gdy silnik jest zimny, poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy kreskami "FULL" i "LOW" na zbiorniku wyrównawczym. Korek wlewu zbiornika w ...

Wskazania na wyświetlaczu zestawu przyrządów
Wskazanie informuje o niskim poziomie czynnika AdBlue i o konieczności zatankowania. Rys. 218 Zestaw wskaźników: wskazanie na wyświetlaczu Niski poziom czynnika AdBlue jeżeli objętość czynnika AdBlue ...

Categorie