Lexus IS300h: Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Lexus IS300h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

 1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony.
 2. Sprawdzić, czy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w poło- żeniu P.
 3. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym będzie wyświetlony symbol
i komunikat. Jeżeli nie jest wyświetlony, hybrydowego układu napędowego nie można uruchomić.

 1. Krótko i zdecydowanie nacisnąć przycisk rozruchu.

  Do obsługi przycisku rozruchu wystarczą krótkie i zdecydowane naciśnięcia. Nie jest konieczne przytrzymywanie wciśniętego przycisku.

  Jeżeli zaświeci się lampka kontrolna stanu gotowości "READY", oznacza to prawidłową pracę hybrydowego układu napędowego.

  Naciskać dalej pedał hamulca zasadniczego, dopóki hybrydowy układ napędowy nie zostanie w pełni uruchomiony.

  Hybrydowy układ napędowy można uruchomić w dowolnym stanie przycisku rozruchu.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego


 1. Sprawdzić, czy świeci się lampka kontrolna "READY".

Pojazd nie zostanie uruchomiony, gdy lampka kontrolna "READY" jest zgaszona.

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

 1. Całkowicie zatrzymać samochód
 2. Uruchomić hamulec postojowy ( S. 235) i przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie P.
 3. Nacisnąć przycisk rozruchu.
 4. Zwolnić nacisk na pedał hamulca zasadniczego i sprawdzić, czy wyświetlacz w zespole wskaśników jest zgaszony.

Przycisk rozruchu

Mając przy sobie elektroniczny kluczyk, przyciskiem rozruchu można uruchomić hybrydowy układ napędowy lub przełączać pomiędzy poszczeg ...

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego jest zwolniony, przyciskiem rozruchu moż- na przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi. (Stan ope ...

Zobacz tez:

MirrorLink
Funkcja MirrorLink umożliwia obsługiwanie zawartości wybranych smartfonów za pośrednictwem systemu audio z ekranem. Ze względu na różnice między modelami, wersjami oprogramowania itp. niektó ...

Wyjmowanie podnośnika
Zdjąć pokrywę akumulatora 12-woltowego Wyjąć podnośnik. Mocowanie Luzowanie Jeżeli podnośnik dokręcony jest tak mocno, że odblokowanie go ręką nie jest możliwe, n ...

Jazda z przyczepą
OSTRZEŻENIE Jeżeli którykolwiek z poniższych warunków nie został spełniony, nie wolno używać haka holowniczego i musi on zostać sprawdzony przez odpowiednio przeszkolonego mechanika. Przed rozpoczęciem podr ...

Categorie