Lexus IS300h: Ustawienia układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości

Lexus IS300h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości –> Ustawienia układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości

Można regulować głośność sygnalizacji akustycznej oraz warunki dzia- łania ekranu, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON.

  1. Nacisnąć przycisk "MENU" sterownika systemu audio z ekranem/ zdalnego sterownika dotykowego, a następnie na ekranie wybrać
    .
  2. Na ekranie wybrać "Pojazd", a następnie "LEXUS park assist".
  3. Wybrać żądaną pozycję.

Ekran systemu audio

Ekran systemu audio


Wyświetlacz 10,3"

Wyświetlacz 10,3


  1. Ustawianie głośności sygnałów akustycznych
  2. Włączanie lub wyłączanie ekranu układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości
  3. Zmiana sposobu wyświetlania oraz dświęku oznaczającego odległość dla przednich i tylnych czujników centralnych.

Układ wspomagania parkowania z czujnikami odległości działa, gdy

Przednie czujniki narożne:

Przednie czujniki centralne:

Tylne czujniki narożne i centralne:

Ekran wspomagania parkowania z czujnikami odległości

Wersje z systemem audio z ekranem: Gdy używany jest układ ułatwiający parkowanie i zostanie wykryta przeszkoda, w górnym rogu ekranu zostanie wyświetlony wskaśnik ostrzegawczy, nawet jeżeli ekran został ustawiony jako wyłączony.

Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień


Zalecenia przy korzystaniu z układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości

Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich uniemożliwia bezpieczne prowadzenie samochodu i grozi spowodowaniem wypadku.

Informacje dotyczące zasięgu detekcyjnego czujników

Zasięg detekcyjny czujników obejmuje jedynie okolice zderzaków.

Wpewnych warunkach i sytuacjach czujniki odległości od przeszkody mogą nie działać prawidłowo. Wybrane przypadki wyszczególnione są poniżej.

Należy wtedy zachować szczególną ostrożność. W przeciwnym razie sposób prowadzenia samochodu może być niebezpieczny, co może doprowadzić do wypadku.

W bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, jeśli czujnik ulegnie zamarznięciu, na wyświetlaczu mogą być wyświetlane nietypowe informacje lub przeszkody mogą nie zostać wykryte.

Oprócz wymienionych powyżej mogą zdarzyć się przypadki, że pewne obiekty mogą znaleść się bliżej, niż jest to sygnalizowane, ze względu na swój specyficzny kształt lub cechę.

Pewne przeszkody ze względu na swój specyficzny kształt mogą nie zostać wykryte przez czujnik. Przy tego rodzaju obiektach należy zachowywać szczególną ostrożność:

Sytuacje, które mogą wystąpić podczas korzystania z układu.


Podczas korzystania z układu wspomagania parkowania

W następujących sytuacjach, w wyniku usterki np. czujnika, układ może nie działać prawidłowo. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Uwagi dotyczące mycia samochodu

Nie kierować strumienia wody lub pary w okolice czujników.

Grozi to ich uszkodzeniem.

Zasięg detekcyjny czujników

Około 100 cm Około 150 cm Około 50 cm Około 60 cm Na ilustracji pokazane są zasięgi detekcyjne czujników. Należy zwr&oac ...

Układ ułatwiający parkowanie

Podczas manewru cofania kierowcę wspomaga układ ułatwiający parkowanie, przedstawiając na wyświetlaczu obraz sytuacji z tyłu samochodu. Ilust ...

Zobacz tez:

UkŁad redukcji przełożenia
Układ redukcji przełożenia pozwala maksymalnie przyspieszyć. Dotyczy samochodów z przekładnią multitronic Jeżeli pedał przyspieszenia zostanie całkowicie wciśnięty poza punkt oporu, prz ...

Przerywanie aktywnego asystenta parkowania
W tym celu wystarczy przytrzymać kierownicę lub przejąć kierowanie. Funkcja aktywnego asystenta parkowania zostaje natychmiast przerwana. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Funkcja asystenta parkowania ...

Nastawianie wskazań i dźwięków
Wskazanie* i sygnały dźwiękowe nastawia się w radiu lub w systemie MMI*. Wybrać: przycisk funkcji (CAR) > Einparkhilfe. Wskazanie* aus- przy włączaniu sygnalizacji podczas parkowania wydawane są ...

Categorie