Lexus IS300h: Wewnętrzne lusterko wsteczne

Lusterko wsteczne ma możliwość regulacji ustawienia, pozwalając uzyskać odpowiednią widoczność do tyłu.

Regulacja wysokości ustawienia wewnętrznego lusterka wstecznego

Wysokość ustawienia wewnętrznego lusterka wstecznego można dopasować do pozycji za kierownicą.

Regulacji wysokości ustawienia wewnętrznego lusterka wstecznego można dokonać, poruszając nim w górę i w dół.

Regulacja wysokości ustawienia wewnętrznego lusterka wstecznego


Funkcja przyciemniania wewnętrznego lusterka wstecznego

Przeciwoślepieniowe wewnętrzne lusterko wsteczne regulowane ręcznie

Blask widocznego w lusterku odbicia świateł pojazdów można zmniejszyć, używając dświgni.

  1. Położenie normalne
  2. Położenie przeciw oślepianiu

Przeciwoślepieniowe wewnętrzne lusterko wsteczne regulowane ręcznie


Automatyczne przeciwoślepieniowe wewnętrzne lusterko wsteczne

Wreakcji na światła samochodów podążających z tyłu następuje automatyczna redukcja jasności światła odbitego.

Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyciemniania

Automatyczne przeciwoślepieniowe wewnętrzne lusterko wsteczne


Kiedy funkcja automatycznego przyciemniania jest włączona (stan ON), lampka kontrolna świeci się.

Funkcja będzie ustawiana jako włączona za każdym razem, gdy przyciskiem rozruchu zostanie wybrany stan ON.

Naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję. (Lampka kontrolna równie ż wyłączy się.)

Prawidłowe działanie czujnika (wersje z automatycznym przeciwoślepieniowym wewnętrznym lusterkiem wstecznym)

Aby zapewnić prawidłowe działanie czujników, nie należy ich dotykać lub zasłaniać.

Prawidłowe działanie czujnika (wersje z automatycznym przeciwoślepieniowym wewnętrznym lusterkiem wstecznym)Nie wolno regulować ustawienia lusterka podczas jazdy.

Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i wypadku drogowego, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Sygnał dświękowy

Aby włączyć sygnał dświękowy, należy nacisnąć na symbol lub w jego bliskim sąsiedztwie. Kierownica może być regu ...

Zewnętrzne lusterka wsteczne

...

Zobacz tez:

Obsługa
Elektromechaniczny hamulec parkowania zastępuje hamulec ręczny. Rys. 98 Konsola środkowa: hamulec parkowania Aby zamknąć hamulec parkowania, należy pociągnąć przycisk (A) rys. 98. Lampka kontro ...

Informacje dotyczące paliwa
Na obszarze Unii Europejskiej: Należy stosować wyłącznie benzynę bezołowiową zgodną z europejską normą EN228. Optymalną sprawność silnika uzyskuje się, stosując benzyn ...

Jakość paliwa - Diesel
OSTRZEŻENIE Nie mieszaj oleju napędowego z olejem, benzyną lub innymi płynami. Może to powodować reakcje chemiczne.   UWAGI Nie dodawaj nafty, parafiny lub benzyny do oleju napędowego. Może to ...

Categorie