Lexus IS300h: Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth

Lexus IS300h –> System audio  z ekranem –> Podłączanie urządzeń Bluetooth –> Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth

Można potwierdzić i zmienić informacje dotyczące zarejestrowanego urządzenia.

Stan rejestracji urządzenia Bluetooth

 1. Przejść do ekranu "Konfiguracja Bluetooth*": Przycisk "MENU"
  "Konfiguracja" 
  "Bluetooth*"
 2. Wybrać odpowiednie urządzenie, a następnie wybrać pozycję "Informacje o urządzeniu".

Stan rejestracji urządzenia Bluetooth


 1. Umożliwia zmianę nazwy urządzenia
 2. Umożliwia zmianę metody nawiązywania połączenia "Pojazd": Połączyć system audio z przenośnym odtwarzaczem audio.

  "Urządzenie": Połączyć przenośny odtwarzacz audio z systemem audio.

 3. Adres urządzenia
 4. Profil zgodności urządzenia

*: Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Przywracanie ustawień domyślnych

Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Domyślne" na ekranie "Informacje o urządzeniu".

Podłączanie telefonu komórkowego Bluetooth

Dostępne są dwie metody nawiązywania połączenia: automatyczna i ręczna. Połączenie automatyczne Po zarejestrowaniu telefonu zostanie aktyw ...

Szczegółowe ustawienia komunikacji Bluetooth

Można potwierdzić i zmienić szczegółowe ustawienia komunikacji Bluetooth. Sprawdzanie i zmiana szczegółowych ustawień komunikacji Blue ...

Zobacz tez:

Wymiana żarówki
Rys. 268 Reflektor przeciwmgłowy: oznaczona oprawka żarówki Wyjąć oprawkę żarówki z obudowy reflektora przeciwmgłowego, obracając nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazów ...

Zmiana prędkości jazdy
Aby podwyższyć/obniżyć prędkość, należy nacisnąć dźwignię w kierunku   => strona 96, rys. 104. Aby zapisać aktualną prędkość, należy zwolni ...

Wyłąnczniki
ŚWIATłA AWARYJNE Zaświecą się po naciśnięciu przycisku wyłącznika A, niezależnie od położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu. Po włączeniu świateł awar ...

Categorie