Mercedes-Benz CLA-Class: Ogrzewanie

Ogrzewanie postojowe - czas odjazdu

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojazdu mogą się przedostać trujące spaliny, w szczególności tlenek węgla. Tak dzieje się np. w zamkniętych połączeniach, lub jeśli pojazd utknął w śniegu. Istnieje zagrożenie życia!

W zamkniętych pomieszczeniach, np. w garażach, bez odsysania należy wyłączać ogrzewanie postojowe. Jeśli pojazd utknął w śniegu i ogrzewanie postojowe musi działać, należy usunąć śnieg z obszaru końcówki rury wydechowej i wokół pojazdu. Po stronie pojazdu osłoniętej od wiatru otworzyć szybę, aby zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza.

 

OSTRZEŻENIE

Przy włączonym ogrzewaniu postojowym elementy pojazdu, np. układ wydechowy, mogą być bardzo gorące.

Łatwopalne materiały, np. suche liście, trawa lub gałęzie, mogą się zapalić w przypadku zetknięcia się z

 • gorącymi elementami układu wydechowego

 • samymi spalinami

Istnieje niebezpieczeństwo pożaru!

Należy upewnić się, że przy włączonym ogrzewaniu postojowym

 • gorące elementy pojazdu nie stykają się z łatwopalnymi materiałami

 • spaliny mogą bez przeszkód wydobywać się z rury wydechowej

 • spaliny nie mają styczności z łatwopalnymi materiałami.

 

Wskazówka 

Działanie ogrzewania/ wentylacji postojowej obciąża akumulator. Dlatego najpóźniej po drugim uruchomieniu funkcji ogrzewania lub wentylacji postojowych należy przejechać pojazdem dłuższy dystans.

Funkcja ta jest dostępna tylko w pojazdach wyposażonych w ogrzewanie postojowe.

W podmenu Ogrzewanie można wybrać lub zmienić zapisany czas odjazdu.

Funkcja preselekcji ogrzewania postojowego oblicza w zależności od temperatury zewnętrznej moment włączenia, aby pojazd był nagrzany w momencie odjazdu. Po osiągnięciu czasu odjazdu ogrzewanie postojowe działa jeszcze przez pięć minut, a następnie wyłącza się. Ogrzewanie postojowe przejmuje ustawienia temperatury z układu klimatyzacji lub automatycznego układu klimatyzacji THERMATIC lub THERMOTRONIC.

Ogrzewanie postojowe można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku ogrzewania postojowego na konsoli środkowej lub za pomocą pilota.

Info 

Ogrzewanie postojowe należy włączać co najmniej raz w miesiącu, aby działało przez ok. dziesięć minut.

Dalsze informacje na temat ogrzewania postojowego.

Wybieranie czasu odjazdu lub deaktywacja wybranego czasu odjazdu

Za pomocą lub
na kierownicy wybrać menu
Ustaw. .

Za pomocą lub
wybrać podmenu
Ogrzewanie .

Potwierdzić za pomocą .

 • Pojawia się aktualne ustawienie.

  Nacisnąć ponownie .

  Za pomocą lub
  wybrać jeden z czasów
  odjazdu lub Programator wył. (brak aktywnego czasu preselekcji).

  Potwierdzić za pomocą .

 • Po wybraniu czasu odjazdu w przycisku ogrzewania postojowego świeci się żółta lampka kontrolna.

  Ustawianie czasu odjazdu

  Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu
  Ustaw. .

  Za pomocą lub
  wybrać podmenu
  Ogrzewanie .

  Potwierdzić za pomocą .

 • Pojawia się aktualne ustawienie.

  Za pomocą lub
  wybrać
  Zmień A , B lub C .

  Potwierdzić za pomocą .

 • Czas odjazdu można zmienić.

  Za pomocą lub
  wybrać wskazanie, które ma
  zostać zmienione: godzina, minuty.

  Za pomocą lub
  ustawić wybrane wskazanie.

  Za pomocą zapisać
  wprowadzoną zmianę w pamięci.

 • Żółta lampka kontrolna w przycisku ogrzewania postojowego świeci się.

   Pojazd

   Ustawianie stałego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC Za pomocą funkcji Ogranicz. prędk. (opony zimowe): można ustawić stałe ograniczenie prędkości ...

   Komfort

   Włączanie i wyłączanie funkcji dostosowywania pasa bezpieczeństwa Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Ustaw. . Za pomocą lub ...

   Zobacz tez:

   Automatyczne włączanie położenia parkingowego P
   Położenie parkingowe P włącza się automatycznie, gdy silnik zostanie wyłączony za pomocą kluczyka i kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki ...

   Monitorowanie ciśnienia w ogumieniu
   Samochód ten wyposażony jest w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu, który na podstawie sygnałów z czujników i przekaśników w zaworach ostrzega o spadku ciśnienia w oponach, zani ...

   Stopień informacji i ostrzegania
   System side assist ma dwa stopnie wskazań: stopień informacji i stopień ostrzegania. W zależności, czy kierunkowskaz został włączony i w ten sposób zmiana pasa ruchu została zasygnalizowan ...

  • Categorie