Mercedes-Benz CLA-Class: Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej pilotem

Mercedes-Benz CLA-Class –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Ogrzewanie postojowe –> Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej pilotem

Wskazówki ogólne

Do wyposażenia pojazdu należy jeden pilot. Można jednak używać również dwóch innych pilotów. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do fachowego serwisu.

Pilot ogrzewania postojowego należy przechowywać w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego włączenia ogrzewania postojowego. Pamiętać, że pilot ogrzewania postojowego musi być w szczególności przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zasięg pilota wynosi ok. 300 metrów . Zasięg może być mniejszy na skutek:

Gdy bateria w pilocie jest słaba, na wyświetlaczu z lewej strony prezentowany jest symbol pustej baterii. Wymienić baterię w pilocie, przestrzegając podczas wymiany baterii ważnych zasad bezpieczeństwa.

Włączanie/ wyłączanie ogrzewania postojowego/ klimatyzacji postojowej

Włączanie/ wyłączanie ogrzewania postojowego/ klimatyzacji postojowej


Pilot zdalnej obsługi

 1. Wyświetlacz
 2. Włączanie i sprawdzanie
  statusu ogrzewania postojowego/ wentylacji postojowej
 3. Ustawianie czasu odjazdu

 4. Wyłączanie ogrzewania
  postojowego/ wentylacji
 5. Ustawianie czasu odjazdu

Włączanie: Nacisnąć dłużej przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się ON.

  Wyłączanie: Nacisnąć dłużej przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF.

  Sprawdzanie statusu ogrzewania postojowego/ wentylacji

  Nacisnąć krótko przycisk .

  Na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące wskazania:

  Wskazania

  Znaczenie

  Ogrzewanie postojowe/ wentylacja wyłączone
  Wentylacja jest włączona. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania wentylacji postojowej (w minutach).
  Ogrzewanie jest włączone. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania ogrzewania postojowego (w minutach).
  Wybrano czas odjazdu. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu.
  Wybrano czas odjazdu. Wentylacja postojowa jest aktualnie włączona. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania wentylacji postojowej (w minutach). Jeśli po upływie tego czasu pojazd nie zostanie uruchomiony, czas pracy wydłuża się o pięć minut.
  Wybrano czas odjazdu. Ogrzewanie postojowe jest aktualnie włączone. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania ogrzewania postojowego (w minutach). Jeśli po upływie tego czasu pojazd nie zostanie uruchomiony, czas pracy wydłuża się o pięć minut.

  Jeśli podczas rozruchu silnik nie osiągnął swojej temperatury pracy, czas pracy ogrzewania postojowego wydłuża się. Ogrzewanie postojowe pracuje wtedy dalej, aż temperatura pracy zostanie osiągnięta. W tym przypadku na wyświetlaczu pilota pojawia się symbol  oraz jako
  czas pracy zero minut.

  Ustawianie czasu odjazdu

  Przed ustawieniem czasu odjazdu upewnić się, że zegar w pojeździe jest prawidłowo ustawiony (patrz oddzielna instrukcja obsługi). W przeciwnym razie ogrzewanie postojowe włączy się w nieprawidłowym czasie i ewentualnie w nieodpowiednim miejscu. Podczas ustawiania czasu odjazdu należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

  Nacisnąć krótko przycisk .

  Naciskać przycisk lub
  , aż na wyświetlaczu
  pojawi się wartość czasu, która ma zostać zmieniona.

  Równocześnie nacisnąć przyciski 
  i .

 • Symbol na wyświetlaczu
  pilota miga.

  Za pomocą przycisku  lub
  ustawić żądany czas
  odjazdu.

  Info 

  Im dłużej naciska się przyciski lub
  , tym
  szybciej zmienia się wyświetlany czas.

  Równocześnie nacisnąć przyciski 
  i .

 • Nowy czas odjazdu zostaje wprowadzony do pamięci

  Włączanie ustawionego czasu odjazdu

  Nacisnąć krótko przycisk .

  Naciskać przycisk  lub
  , aż na wyświetlaczu pojawi
  się żądany czas odjazdu.

  Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pojawia się symbol ,
  czas odjazdu oraz w zależności od wybranego czasu odjazdu litera A, B lub C.

  Wyłączanie ustawionego czasu odjazdu

  Nacisnąć krótko przycisk .

 • Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie statusu ogrzewania postojowego.

  Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy zapisany w pamięci czas odjazdu.

  Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF.

   Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej przyciskiem na konsoli środkowej

   Wskazówki ogólne Kolory lampek kontrolnych w przycisku  1 mają następujące znaczenie: niebieski: ...

   Wymiana baterii w pilocie

   Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Baterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnego uszczerbku n ...

   Zobacz tez:

   Automatyczne zwalnianie
   Automatyczne zwalnianie elektrycznego hamulca postojowego jest możliwe wyłącznie w pojeździe z automatyczną skrzynią biegów. Automatyczne zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego następuje, gdy jednocześnie ...

   Holowanie przyczepy (wersje z przystosowaniem do holowania przyczepy)
   Obciążenie holowaną przyczepą ma negatywny wpływ na własności jezdne, zachowanie się samochodu na drodze oraz jego trwałość, jak również podnosi zużycie paliwa. Aby jazda by ...

   Czyszczenie i pielęgnacja pokrowców ze skóry
   Naturalna skóra wymaga szczególnej ostrożności i pielęgnacji. Zwykle czyszczenie Czyścić zabrudzone powierzchnie skóry lekko zwilżoną szmatką bawełnianą lub wełnian&# ...

  • Categorie