Audi A4: Elektroniczny program stabilizujący (ESP)

Audi A4 –> Obsługa –> Wskaźniki i Lampki kontrolne –> Lampki kontrolne –> Elektroniczny program stabilizujący (ESP)

Kiedy lampka kontrolna świeci
się, układ ESP został wyłączony przyciskiem .


Stórung ESP / ABS ! Siehe Betriebsanleitung

Kiedy lampka kontrolna i lampka
kontrolna ABS świecą się, oraz
pojawi się informacja tekstowa, wystąpiła niesprawność systemu przeciwblokującego lub elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego.

W ten sposób również ESP jest niesprawny. Samochodem można nadal normalnie hamować, jednak bez układu ABS.

Należy niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.

UWAGA!

Kiedy lampka kontrolna układu hamulcowego zapala się razem z lampką ABS i lampką ESP, działanie regulacyjne ABS może być nieskuteczne. W ten sposób podczas hamowania tylne koła mogą być wcześniej blokowane. W określonych warunkach może to powodować zarzucanie tyłu samochodu - niebezpieczeństwo utraty przyczepności! Dojechać ostrożnie do najbliższego specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie niesprawności.

Informacja

Pozostałe informacje dotyczące układu ESP i ABS można znaleźć w => strona 192. m

Okładziny hamulcowe


Bremsbelag!

Okładzina hamulcowa jest zużyta.

Należy niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić sprawdzenie okładzin hamulców.

Sterowanie silnika (silnik
benzynowy)

Wystąpiła niesprawność w sterowaniu silnika.

Należy niezwłocznie, ze zmniejszoną prędkością dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić sprawdzenie silnika

Sterowanie silnika (silnik
wysokoprężny)

Kiedy lampka kontrolna zaświeci się po włączeniu zapłonu, następuje rozgrzewanie świec żarowych.

Kiedy lampka kontrolna nie świeci się albo miga w czasie jazdy, wystąpiła niesprawność w sterowaniu silnika.

Należy niezwłocznie, ze zmniejszoną prędkością dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki

System kontroli spalin


Kiedy lampka kontrolna miga lub świeci się, wystąpiła niesprawność pogarszająca jakość spalin i mogąca uszkodzić katalizator.

Należy niezwłocznie, ze zmniejszoną prędkością dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki

Filtr cząstek stałych


Partikelfilter Siehe Betriebsanleitung

Filtr cząstek stałych wymaga regeneracji. Ułatwić samoczynne oczyszczanie się filtra następującym sposobem jazdy: Przez około 15 minut jechać przez co najmniej 60 km na 4-tym lub 5- tym biegu (przekładnia automatyczna: zakres jazdy S). Liczbę obrotów silnika utrzymywać na poziomie ok. 2000 l/min. Uzyskany w ten sposób wzrost temperatury może spowodować spalenie się sadzy na filtrze. Po skutecznym oczyszczeniu, lampka kontrolna zgaśnie.

jeżeli lampka kontrolna nie gaśnie, niezwłocznie udać się do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie niesprawności.

UWAGA!

Zawsze dostosować prędkość jazdy do warunków pogodowych, stanu nawierzchni i ruchu na drodze lub po bezdrożach. Polecenie jazdy nie powinno doprowadzić do sytuacji niezgodnej z przespisami ruchu drogowego.

Informacja

Pozostałe informacje dotyczące filtra cząstek stałych można znaleźć w strona 199.

Ograniczenie liczby obrotów


Motordrehzahl maximal XXXX l/min

Wystąpiła niesprawność w sterowaniu silnika. Dodatkowo, w zestawie wskaźników świeci się lampka kontrolna . Liczba obrotów silnika zostanie ograniczona do liczby wskazanej w systemie informowania kierowcy. Zwrócić uwagę, aby liczba obrotów np. podczas redukowania biegu nie wzrosła powyżej wskazanej liczby obrotów.

Należy niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.

Poziom oleju w silniku


Bitte max. x l Ól nachfullen. Weiterfahrt móglich.

Uzupełnić maksymalnie wskazaną na wyświetlaczu objętością oleju

Jszkodzony czujnik poziomu
oleju_

Ólstand 1 Sensor defekt

Czujnik sprawdzający poziom oleju silnikowego jest uszkodzony.

Należy niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.

Ładowanie akumulatora


Batterieladung gering: Aufladung durch Fahrbetrieb

Kiedy lampka kontrolna świeci się i pojawia się informacja tekstowa, zdolność akumulatora do rozruchu może być ograniczona.

jeżeli ta informacja tekstowa zgaśnie po pewnym czasie, akumulator został wystarczająco naładowany w czasie jazdy.

jeżeli informacja tekstowa nie gaśnie, niezwłocznie udać się do specjalistycznego serwisu i zlecić jej usunięcie.

System tankowania paliwa


Bitte tanken

Kiedy lampka kontrolna zaświeci się po raz pierwszy i pojawi się informacja tekstowa, w zbiorniku znajduje się jeszcze około 9 l paliwa.

Tanksystem: Systemstórung. Bitte Service aufsuchen

Kiedy lampka kontrolna zaświeci się i pojawi się informacja tekstowa wystąpiła niesprawność w układzie tankowania paliwa.

Poziom płynu do mycia


Bitte Waschwasser nachfiillen

Uzupełnić płyn w urządzeniu do mycia szyb i w urządzeniu do mycia reflektorów

System kontroli sprawności
żarówek

Żarówka jest uszkodzona. Informacja tekstowa wskazuje położenie żarówki. Należy niezwłocznie zlecić wymianę żarówki.

Poza tym, wyłącznik świateł może znajdować się w niezablokowanym położeniu, pomiędzy dwoma symbolami.

UWAGA!

Dynamiczna regulacja zasięgu
świateł

Leuchtweitenregelung defekt!

Wystąpiła niesprawność w dynamicznej regulacji zasięgu świateł.

Niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie Ponieważ inni uczestnicy ruchu drogowego mogą być oslepiani.

System adaptive light


Adaptive light defekt

System adaptive light nie działa. Światła mijania działają w dalszym ciągu.

Należy niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki

Czujnik świateł/deszczu


Automat. Fahrlicht / Automat. Wischen defekt

Czujnik świateł/deszczu nie działa.

W położeniu wyłącznika świateł AUTO ze względów bezpieczeństwa, światła mijania są włączone na stałe. Światła można w dalszym ciągu włączać/wyłączać wyłącznikiem. Można również w dalszym ciągu obsługiwać wszystkie funkcje wycieraczek szyby, które są niezależne od czujnika deszczu.

Należy niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.

Regulacja amortyzatorów


Dampferregelung: Niesprawność systemu

Wystąpiła niesprawność regulacji amortyzatorów.

Należy niezwłocznie dojechać do specjalistycznego serwisu i zlecić usunięcie usterki.

Blokada układu kierowania

Lenkung defekt: Fahrzeug abstellen Wystąpiła niesprawność elektronicznej blokady układu kierowania. Nie wolno jechać dalej. Po wyłączeni ...

 Sportowy mechanizm różnicowy

Sportdifferenzial Niesprawność systemu Wystąpiła niesprawność w sportowym mechnizmie różnicowym. Należy niezwłocznie dojecha ...

Zobacz tez:

Wskazówki ogólne
W odniesieniu do określonych danych pojazdu należy pamiętać: Podane wysokości mogą się wahać z powodu: ogumienia ładunku ...

Uzupełnianie paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa Zamknąć wszystkie drzwi oraz okna i przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony. Potwierdzić właściwy rodzaj paliwa. Rodzaj paliwa Otwór wlewowy zbiornika paliw ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Opary paliwa są łatwopalne. W przypadku niefachowego obchodzenia się z paliwem istnieje ryzyko pożaru i wybuchu! Należy koniecznie unikać ognia, otwartych źródeł światła, palenia papiero ...

Categorie