Lexus IS300h: Wskazówki

Samochód z przyczepą prowadzi się nieco inaczej niż samochód bez przyczepy. Holując przyczepę, aby uniknąć wypadku, śmierci lub powa żnych obrażeń ciała, należy pamiętać o następujących zasadach:

Sprawdzanie połączeń elektrycznych świateł przyczepy

Przed rozpoczęciem jazdy, podczas krótkich przerw w czasie jazdy i po jej zakończeniu należy sprawdzić wszystkie połączenia pojazdu z przyczepą oraz działanie świateł.

Przećwiczenie jazdy z przyczepą

Zwiększony odstęp od poprzedzającego pojazdu

Prowadząc samochód z przyczepą, należy na każde 10 km/h prędkości jazdy zwiększać odstęp od poprzedzającego pojazdu, przynajmniej o długość samochodu łącznie z przyczepą. Unikać gwałtownego hamowania, które może spowodować poślizg i utratę panowania nad pojazdem. Szczególnie dotyczy to mokrej lub śliskiej nawierzchni.

Gwałtowne przyspieszanie / skręcanie / pokonywanie zakrętów

Przy zbyt ciasnym skręcie przyczepa może uderzyć w samochód.

Przed zakrętem należy stopniowo zwolnić, unikając nagłego hamowania.

Zakręty pokonywać ostrożnie i z niewielką prędkością.

Uwagi dotyczące skręcania

Przy skręcaniu koła przyczepy podążają po łuku położonym bliżej środka krzywizny niż koła samochodu. W celu skompensowania tego należy jechać po łuku o większym promieniu niż normalnie.

Ważne informacje dotyczące stabilności

Kołysanie samochodu spowodowane bocznym wiatrem i nierówną nawierzchnią utrudnia prowadzenie samochodu. Pojazd może równie ż zabujać się gwałtownie na skutek podmuchu wywoływanego przez mijane autobusy lub duże ciężarówki. Podczas poruszania się obok takich pojazdów należy często sprawdzać drogę za samochodem.

W przypadku rozkołysania przyczepy należy mocno trzymać kierownicę i natychmiast zacząć stopniowo redukować prędkość.

Podczas hamowania utrzymywać prostoliniowy tor jazdy.

Wyprzedzanie innych pojazdów

Należy pamiętać o długości holowanej przyczepy. Przed zmianą pasa ruchu konieczne jest upewnienie się, czy odstępy pomiędzy pojazdami są wystarczająco duże.

Przekładnia napędowa

W celu zachowania skuteczności hamowania silnikiem, podczas jazdy ze stromego wzniesienia, nie należy dśwignią przekładni napędowej wybierać położenia D. Gdy wybrany jest tryb S, dśwignia przekładni napędowej powinna być w zakresie "4".

Gdy silnik ulega przegrzaniu

Przy temperaturze otoczenia przekraczającej 30C, podczas długotrwałej jazdy pod stromą górę, silnik samochodu holującego przyczep ę może ulegać przegrzaniu. Gdy wskaśnik temperatury płynu w układzie chłodzenia zacznie sygnalizować przegrzewanie, należy natychmiast wyłączyć klimatyzację, zjechać na pobocze i zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

Parkowanie samochodu

Na czas postoju pod koła samochodu i przyczepy należy zawsze podkładać kliny blokujące. Uruchomić z pełną siłą hamulec postojowy i przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie P.


Unikanie kolizji lub zranienia

Nie wolno holować przyczepy tym samochodem, gdy ma on założone koło z oponą doraśnie uszczelnioną za pomocą zestawu naprawczego.

Prędkość jazdy z przyczepą

Przestrzegać ograniczeń prędkości obowiązujących samochody holujące przyczepę.

Przed zjazdem ze stromego lub długiego wzniesienia

Zmniejszyć prędkość i zredukować przełożenie. Nie redukować przełożenia zbyt gwałtownie.

Używanie hamulców

Nie naciskać zbyt długo lub zbyt często pedału hamulca zasadniczego. Może to doprowadzić do przegrzania hamulców lub zmniejszenia ich skuteczności.


Dotyczy pojazdów z awaryjnym zestawem naprawczym do ogumienia (w niektórych wersjach)

Nie należy holować niczego, jeśli zamontowana w pojeśdzie opona, była naprawiana z użyciem awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia.

Obciążenie opony może spowodować jej uszkodzenie.

Położenie haka holowniczego/wspornika oraz kuli zaczepu

436 mm 475 mm 476 mm 502 mm 520 mm 560 mm 622 mm 307 mm 318 mm 342 mm 394 mm 704 mm 1138 mm 58 mm 53 mm 42 mm 34 mm 6 mm 11 mm ...

Prowadzenie samochodu

...

Zobacz tez:

Wtaczanie
Układ utrzymywania prędkości umożliwia jazdę ze stalą prędkością od 30 km/h. Rys. 104 Dźwignia obsługi z przyciskiem ) Rys. 105 Wyświetlacz: wybrana prędkość jazdy ...

Tryb regionalny (REG)
Tryb odbioru regionalnego (REG) służy do kontrolowania przełączania za pomocą funkcji AF na stacje regionalne należące do jednego głównego nadawcy. Jeden nadawca może posiadać dużą stację obejmującą znaczną część kraju. W r ...

CLA 250 Sport 4MATIC
Opony letnie R 18 R 19 Opony zimowe R 17 R 18 ...

Categorie