Audi A4: Uktad stabilizacji zestawu z przyczepą

Audi A4 –> Informacje tekstowe –> Holowanie przyczepy –> Jazda z przyczepą –> Uktad stabilizacji zestawu z przyczepą

Układ stabilizacji zestawu z przyczepę pomaga zredukować niebezpieczeństwo zarzucenia samochodu podczas jazdy z przyczepą.

Układ stabilizacji zestawu z przyczepą działa tylko po włączeniu ESP i jeżeli w ESP nie wystąpiła niesprawność => strona 18.

Kiedy układ stabilizacji zestawu z przyczepą jest uaktywniony?

Dla aktywnej stabilizacji zestawu muszą być jednocześnie spełnione następujące warunki:

Sposób działania układu stabilizacji zestawu z przyczepą

Kierowca w wielu przypadkach może ustabilizować kołyszącą się przyczepę, hamując samochodem.

jeżeli układ ESP rozpozna ruchy wahadłowe przyczepy przenoszące się na samochód, samochód będzie automatycznie zwalniany przez ESP i zestaw będzie stabilizowany, jednocześnie miga lampka kontrolna ESP ^ w zestawie wskaźników. Unikać niepotrzebnych skrętów kierownicą.

W celu ostrzeżenia jadących z tyłu, podczas tego automatycznego procesu hamowania, układ stabilizacji zestawu włącza światła hamowania.

Podczas jazdy może się zdarzyć, że lekka przyczepa zacznie się mocno kołysać, a stabilizacja zestawu nie zadziała.

Jeżeli sterowania światłami hamowania przyczepyjest niesprawne, zostanie to pokazane na wyświetlaczu zestawu wskaźników => strona 20.

 UWAGA!

Zawsze dostosować prędkość jazdy do warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i ruchu na drodze. Układ stabilizacji zestawu z przyczepą nie upoważnia do podejmowania lyzyka -zagrożenie wypadkiem!

Zasady eksploatacji

Obciążenie przyczepą W żadnym razie nie wolno przekroczyć dopuszczalnego obciążenia Przyczep ą^ strona 289. Jeżeli nie wykorzystuje ...

Informacje tekstowe

Jazda z przyczepą wymaga szczególnej ostrożności. Środek ciężkości Przy nieobciążonym samochodzie i załadowanej przyczepi ...

Zobacz tez:

Światła doświetlenia skrętu (Intelligent Light System)
Wyłączyć oświetlenie. Otworzyć pokrywę komory silnika. Przekręcić pokrywę obudowy 1 w lewo i zdjąć. Przekręcić oprawkę 2 w lewo i wysunąć. Wyjąć żarówkę z oprawki 2. ...

Parkowanie
OSTRZEŻENIE Jeśli kierowca opuści pojazd, chociaż jest on hamowany przez aktywnego asystenta parkowania, pojazd może się stoczyć, gdy występuje usterka w systemie lub zasilaniu ...

Informacje na temat danych technicznych
leżeli nie zostało to w inny sposób oznaczone lub oddz.eln.e wym.enlone obowiązują dane techniczne dla seryjnego wyposażeń,a s mo hodów w Niemczech. W samochodach specjalnych . w samochodach do pozosta&# ...

Categorie