Audi A4: Zasady eksploatacji

Audi A4 –> Informacje tekstowe –> Holowanie przyczepy –> Jazda z przyczepą –> Zasady eksploatacji

Obciążenie przyczepą

W żadnym razie nie wolno przekroczyć dopuszczalnego obciążenia Przyczep ą^ strona 289.

Jeżeli nie wykorzystuje się całkowicie dopuszczalnego obciążenia przyczepą, można pokonywać odpowiednio większe wzniesienia.

Podane obciążenia przyczepą obowiązują tylko dla wyskości do 1.000 m nad poziomem morza. Ponieważ ze wzrostem wysokości, ze względu na zmniejszającą się gęstość powietrza spada moc silnika i w ten sposób obniża się zdolność pokonywania wzniesień, odpowiednio zmniejsza się również dopuszczalne obciążenie przyczepą. Z tego powodu po każdym zwiększeniu się wysokości o kolejne 1.000 m masę zestawu należy zmniejszyć o 10%. Masa zestawu jest to łączny ciężar samochodu (z ładunkiem) i (załadowanej) przyczepy.

Dane dotyczące nacisku na oś na tabliczce znamionowej zaczepu do holowania są jedynie wartościami kontrolnymi zaczepu. Wartości dotyczące samochodu, często niższe o tych wartości, można znaleźć w dokumentach samochodu. Zapoznać się również z => strona 288.

Rozmieszczanie Ładunku

Rozmieścić ładunek w przyczepie w taki sposób, aby ciężkie przedmioty znajdowały się możliwie blisko osi. Elementy ładunku zabezpieczyć przed przesuwaniem się.

Dopuszczalny nacisk dyszla na głowicę zaczepu do holowania należy w miarę możliwości w pełni wykorzystywać, jednak nie przekraczać go.

Ciśnienie powietrza w oponach

Ciśnienie powietrza w oponach wybrać w samochodzie dla przypadku "pełne obciążenie", patrz nalepka z wartościami ciśnienia powietrza w oponach na czołowej stronie drzwi kierowcy. W razie potrzeby skorygować ciśnienie również w oponach przyczepy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Lusterka zewnętrzne

Jeżeli w seryjnie montowanych lusterkach nie da się obserwować drogi za przyczepą, należy zlecić zamontowanie dodatkowych lusterek zewnętrznych. Obydwa lusterka zewnętrzne powinny zostać zamontowane na składanych wysięgnikach. Ustawić je w taki sposób, aby zapewniona była wystarczająca widoczność do tyłu.

Reflektory

Przed rozpoczęciem jazdy i przy podłączonej przyczepie sprawdzić również ustawienie reflektorów. W razie potrzeby zmienić ustawienie za pomocą regulacji zasięgu świateł, patrz => strona 47.

Zasilanie elektryczne

W chwili wyjęcia kluczyka zapłonu, zasilanie elektryczne przyczepy zostaje przerwane.

Zdejmowana głowica zaczepu

W samochodach z fabrycznie zamontowanym zaczepem do holowania głowica zaczepu jest zdejmowana. Głowica znajduje się z lewej strony w bagażniku, pod wykładziną podłogi samochodu i jest zabezpieczona taśmą mocującą.

System Audi drive select*

W samochodach ze sportowym mechanizmem różnicowym* podczas holowania przyczepy, tryb jazdy DYNAMIC jest zablokowany.

 Informacja

Jeżeli samochód często holuje przyczepę, zaleca się przeprowadzanie przeglądów również między zwykłymi terminami przeglądów

Wymagania techniczne

Zaczep holowniczy musi spełniać określone wymagania. Samochód jest przeznaczony przede wszystkim do transportu osób i bagażu. Jednak może ...

Uktad stabilizacji zestawu z przyczepą

Układ stabilizacji zestawu z przyczepę pomaga zredukować niebezpieczeństwo zarzucenia samochodu podczas jazdy z przyczepą. Układ stabilizacji zesta ...

Zobacz tez:

Światła awaryjne
Światła awaryjne służą do ostrzegania innych użytkowników drogi, w sytuacji gdy samochód został unieruchomiony na drodze z powodu np. usterki. Należy nacisnąć wyłącznik. ...

Systemy nawigacyjne SD
Działanie Podłącz urządzenie iPod. Patrz Podłączanie urządzenia zewnętrznego . Wybierz urządzenie iPod jako źródło dźwięku, naciskając przycisk CD/AUX, aż z lewej strony ekranu pojawi się przycisk iPod. Wybierz iPod z listy do ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Odblokowana pokrywa komory silnika może się otworzyć podczas jazdy, co grozi utratą widoczności przez szybę przednią. Istnieje ryzyko wypadku! Nie należy nigdy odblokowywać pokrywy komory ...

Categorie