Audi A4: Uruchamianie silnika przyciskiem [ S T A R T E N G I N E STÓP]

Audi A4 –> Obsługa –> Jazda –> Uruchamianie i zatrzymywanie silnika komfortowym kluczykiem –> Uruchamianie silnika przyciskiem [ S T A R T E N G I N E STÓP]

Przyciskiem (START ENGINE STOP] włącza się zapłon i uruchamia silnik.

Rys. 97 Konsola środkowa: przycisk START ENGINE STOP (w kluczyku komfortowym)
Rys. 97 Konsola środkowa: przycisk START ENGINE STOP (w kluczyku komfortowym)

Silnik samochodu można uruchomić bez użycia kluczyka zapłonu. Kluczyk trzeba jednak nosić przy sobie.

Naciskanie przycisku [START ENGINE STOP], bez wciśnięcia pedału sprzęgła lub pedału hamulca, powoduje włączenie zapłonu,a ponowne naciśnięcie - wyłączenie zapłonu. Po włączeniu zaptonuw samochodzie z silnikiem wysokoprężnym następuje rozgrzewanie świec.

Jeżeli uruchomienie silnika na następuje natychmiast, po 10 sekundach przerwać próbę i powtórzyć po około pół minuty.

Po uruchomieniu zimnego silnika, jego praca chwilowo może być głośniejsza, ponieważ w układzie hydraulicznej kompensacji luzów zaworów musi się najpierw wytworzyć ciśnienie. Jest to zjawisko normalne i nie powinno budzić obaw.

W samochodzie z systemem Start-Stop* zapłon zostaje wyłączony, kiedy w trakcie fazy Stop naciśnięty zostanie przycisk [START ENGINE SfOP).

Informacje tekstowe na wyświetlaczu zestawu przyrządów

Kein Schliissel erkannt

Taka informacja pojawia się po naciśnięciu przycisku [START ENGINE STOPl. jeżeli we wnętrzu samochodu nie znajduje się kluczyk z pilotem, albo gdy system nie zidentyfikował kluczyka.

Kluczyk z pilotem może przykładowo nie zostać r o z p o z n a n y , jeżeli zostanie zakrytyjakimś przedmiotem (np. teczką z aluminium), który zatrzymuje sygnał radiowy. Również urządzenia elektroniczne jak np.

telefony komórkowe mogą zakłócać sygnał radiowy

Starten des Motors Bremse betat.gen

informacja tekstowa pojawia się przy przekładni automatycznej, dv przyciskgTARTENGlNfcbiUKj zostanie wciśnięty w celu ruchomienia silnika, a pedał hamulca nie będzie przy tym naciśnięty.

Silnik można uruchomić tylko, kiedy naciśnięty jest pedał hamulca.

Zum Starten des Motors Kupplung betatigen

Taka informacja tekstowa pojawia się przy przekładni ręcznej, kiedy przycisk (START ENGINE STOF) zostanie naciśnięty w celu uruchomienia silnika, a jednocześnie nie zostanie wciśnięty pedał sprzęgła.

Silnik można uruchomić tylko, jeżeli wciśnięty zostanie pedał sprzęgła.

Zum Starten des Motors N oder P wahlen

Taka informacja pojawia się podczas uruchamiania silnika, jeżeli dźwignia przełączania przekładni automatycznej nie znajduje się w położeniu P albo N. Silnik można uruchomić tylko przy takich położeniach dźwigni przełączania.

Schlussel nicht im Fahrzeug !

Kiedy lampka kontrolna świeci się i pojawia się informacja tekstowa, podczas pracy silnika kluczyk został wyjęty z samochodu. Jeżeli kluczyk z pilotem znajduje się poza samochodem, po wyłączeniu silnika nie można już włączyć zapłonu, ani ponownie uruchomić silnika. Poza tym nie można zamknąć samochodu z zewnątrz.

Peinlegen, sonst kann Fahrzeug wegrollen. Turen sind nur in P abschlieSbar.

Taka informacja tekstowa pojawia się ze względów bezpieczeństwa razem z dźwiękiem ostrzeżenia, jeżeli dźwignia przełączania przekładni automatycznej podczas wyłączania zapłonu przyciskiem START ENGlNE STOPI nie znajduje się w położeniu P. Przesunąć dźwignię przełączania w położenie P, inaczej samochód nie będzie zabezpieczony przez toczeniem się. Poza tym, nie można zablokować samochodu czujnikiem blokady w uchwycie drzwi, ani kluczykiem z pilotem.

Komfortschliissel defekt, Ziindschloss benutzen

Taka informacja tekstowa pojawia się, kiedy silnika nie można uruchomić ani wyłączyć przyciskiem [START ENGINE STOPj.

Blokada kierownicy

Jeżeli w wyłączniku zapłonu nie ma kluczyka i drzwi kierowcy zostały otwarte, kierownica jest zablokowana. Zablokowana kierownica utrudnia możliwość kradzieży samochodu.

UWAGA!

Nie uruchamiać nigdy silnika w zamkniętych pomieszczeniach - niebezpieczeństwo zatrucia!

Ostrożnie!

Unikać wysokich obrotów, maksymalnego przyspieszania i dużego obciążania silnika, dopóki silnik nie osiągnie temperatury roboczej - niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Informacja

Jeżeli przy włączonym zapłonie otwarte zostaną drzwi kierowcy, odezwie się brzęczyk i na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawi się informacja tekstowa Ziindung eingeschaltet (zapłon włączony).

Należy wyłączyć zapłon.

Uruchamianie i zatrzymywanie silnika komfortowym kluczykiem

...

Zatrzymywanie silnika przyciskiem (START ENGINE STOP]

Zahamować i zatrzymać samochód. Przekładnia automatyczna: ustawić dźwignię przełączania w położeniu P lub N. Nacis ...

Zobacz tez:

Docieranie
Nowy samochód musi zostać dotarty, odległość docierania powinna wynosić 1.500 km. Przez pierwszych 1.000 kilometrów jeździć maksymalnie z prędkością 2/3 dopuszczalnych obrotów - ...

Funkcja ostrzegania o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa w zestawie wskaźników przypomina o konieczności zapięcia pasów przez wszystkich pasażerów. Lampka może świecić się stale lub migać. Dodatkowo może być emitowany ostrzegawczy ...

Allradantrieb (quattro)
Przy tym rodzaju napędu napędzane sq wszystkie cztery koła. Zasady ogólne Przy napędzie na cztery kota, sita napędzająca rozdziela się równomiernie. Proces odbywa się automatycznie, w zale& ...

Categorie