Fiat Croma: Bezpieczne przewożenie dzieci

Fiat Croma –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczne przewożenie dzieci

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w razie zderzenia wszyscy pasażerowie powinni podróżować w pozycji siedzącej i stosować odpowiednie systemy zabezpieczające.

Szczególnie dotyczy to dzieci.

To zalecenie jest obligatoryjne zgodnie z dyrektywą 2003/20/CE we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Dzieci w porównaniu do dorosłych, posiadają głowę proporcjonalnie większą i cięższą w stosunku do reszty ciała a struktura mięśni i kości nie jest jeszcze całkowicie rozwini ęta. Dlatego dla zwiększenia ich bezpieczeństwa należy stosować inne systemy bezpieczeństwa niż dla dorosłych.

W rezultacie poszukiwań nad zwiększeniem bezpieczeństwa dzieci opracowano Regulamin Europejski ECE-R44, która poza tym zę obowiązuje obligatoryjnie dzieli systemy na pięć grup: Grupa 0 - do 10 kg wagi; Grupa 0+- do 13 kg wagi; Grupa 1 - 9-18 kg wagi; Grupa 2 - 15-25 kg wagi; Grupa 3 - 22-36 kg wagi.

Jak wynika z powyższego następuje częściowe nakładanie się grup na siebie. W praktyce na rynku dostępne są zabezpieczenia, które można stosować dla więcej niż jednej grupy.

Wszystkie urządzenia zabezpieczające powinny posiadać dane homologacyjne i znak kontroli na tabliczce przymocowanej na stałe do fotelika, której nie wolno absolutnie usuwać.

Dzieci o wzroście powyżej 1,50 m, z punktu widzenia systemu zabezpieczeń można traktować jak osoby dorosłe i zabezpieczać za pomocą zwyczajnych pasów bezpieczeństwa.

W Lineaccessori Fiatadostępne są foteliki dla dzieci, przeznaczone dla każdej grupy. Zaleca się stosować foteliki zaprojektowane, przebadane i produkowane specjalnie dla samochodów Fiata.

UWAGA

GRUPA 0 i 0+

GRUPA 0 i 0+


Dzieci o wadze do 13 kg należy przewozić w kołysce ustawionej tyłem do kierunku jazdy. Podczas gwałtownego hamowania, głowa dziecka utrzymuje się na swoim miejscu nie przeciążając szyi. Kołyska jest przypięta pasem bezpieczeństwa i sama utrzymuje dziecko własnym pasem.

UWAGA

GRUPA 1

GRUPA 1


Dzieci o wadze od 9 do 18 kg należy przewozić w foteliku ustawionym przodem do kierunku jazdy. Fotelik powinien posiadać przednią poduszkę utrzymującą dziecko i powinien być przymocowany razem z dzieckiem pasem bezpieczeństwa.

UWAGA

GRUPA 2

GRUPA 2


Dzieci o wadze od 15 do 25 kg są zabezpieczone bezpośrednio pasem bezpieczeństwa samochodu. Rola fotelika ogranicza się tylko do zabezpieczenia prawidłowej pozycji dziecka w stosunku do pasa. Górna część pasa powinna przechodzić znad pleców przez środek ramienia i przylegać po przekątnej do klatki piersiowej, w żadnym przypadku do szyi. Dolna część pasa powinna przylegać do bioder a nie do brzucha dziecka.

GRUPA 3

GRUPA 3


Wielkość klatki piersiowej dziecka o wadze od 22 do 36 kg jest taka, że nie jest wymagane zwiększenie grubości oparcia siedzenia stosując odpowiednią podkładkę.

Na rysunku pokazano przykładowo poprawne umieszczenie dziecka na tylnym siedzeniu.

Dzieci o wzroście powyżej 1,50 m można zapinać pasem bezpieczeństwa jak dorosłych.

UWAGA

Na rysunku pokazano przykładowy sposób montażu. Montaż fotelika należy wykonać według dołączonej do niego instrukcji.

DOSTOSOWANIE SIEDZEŃ PASAŻERÓW DO UŻYCIA FOTELIKÓW

Samochód odpowiada nowej Dyrektywie Europejskiej 2000/3/CE, która reguluje montowalność fotelika dla dziecka na siedzeniu w samochodzie zgodnie z poniższą tabelą:

DOSTOSOWANIE SIEDZE¡ PASAŻERÓW DO UŻYCIA FOTELIKÓW


Opis oznaczeń:

U = odpowiednie dla systemów zabezpieczeń grupy "Uniwersalna" zgodnie z Regulaminem Europejskim CEE-R44 dla "Grup" wskazanych.

(▼) w samochodach, w których siedzenie pasażera nie ma regulacji wysokości, konieczne jest utrzymywanie oparcia siedzenia w pozycji perfekcyjnie pionowej.

* Odnośnie miejsca środkowego tylnego nie można montować żadnego typu fotelika.

Poniżej podajemy streszczenie norm bezpiecznego przewożenia dzieci:

1) Zalecana pozycją dla instalowania fotelika dla dziecka jest tylne siedzenie, ponieważ jest to najbardziej bezpieczne miejsce w samochodzie w przypadku zderzenia.

2) W przypadku dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera, zawsze sprawdzić przez zaświecenie się ciągłe lampki sygnalizacyjnej koloru żółto-bursztynowego w zestawie wskaśników ciągłym sygnalizując dezaktywację.

3) Przestrzegać zaleceń instrukcji dostarczonej z tym fotelikiem, którą sprzedawca powinien załączyć. Przechowywać ją w samochodzie z innymi dokumentami i instrukcją obsługi samochodu. Nie używać fotelika w sposób niezgodny z zaleceniami w instrukcji obsługi.

4) Zawsze sprawdzać czy pas bezpieczeństwa jest prawidłowo zapięty.

5) Każdy system zabezpieczeń przeznaczony jest dla jednego dziecka. Nie przewozić nigdy równocześnie dwoje dzieci.

6) Zawsze sprawdzać czy taśma pasa bezpieczeństwa nie uciska szyi dziecka.

7) Podczas jazdy sprawdzać czy dziecko nie zmieniło po- łożenia lub nie rozpięło pasa bezpieczeństwa.

8) Nie przewozić dziecka trzymając je na kolanach lub w ramionach. W czasie zderzenia nikt nie jest w stanie utrzymać dziecka.

9) W przypadku incydentu wymienić fotelik na nowy.

UWAGA

W obecności poduszki powietrznej dla pasażera nie ustawiać na siedzeniu przednim fotelika dla dziecka, ponieważ dziecko nigdy nie powinno podróżować na siedzeniu przednim.

PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU FOTELIKA "ISOFIX UNIVERSALE"

PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU FOTELIKA


Samochód przystosowany jest do montażu fotelików Isofix Universale, jest to nowy zunifikowany system europejski dla przewożenia dzieci.

Fotelik Isofix Universale przeznaczony jest dla grupy wagowej: 1.

Z powodu innego systemu mocowania fotelik musi być montowany za pomocą odpowiednich wsporników metalowych A, umieszczonych pomiędzy oparciem i poduszką siedzenia tylnego mocowany paskiem górnym, (dostarczanym razem z fotelikiem) do odpowiedniego zaczepu B znajdującego się w oparciu siedzenia tylnego.

Możliwy jest montaż mieszany fotelików, na przykład tradycyjny fotelik montowany z lewej strony i fotelik Isofix Universale z prawej strony.

Należy pamiętać, że w przypadku fotelików Isofix Universale, mogą być używane wszystkie inne foteliki homologowane z oznaczeniem Isofix Universale.

W Lineaccessori Fiatasą do dyspozycji foteliki Isofix Universale.

PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU FOTELIKA


UWAGA

Fotelik można montować tylko podczas  postóju samochodu. Poprawny montaż na wspornikach sygnalizowany jest zatrzaśnięciem blokady. Przestrzegać zawsze instrukcji montażu, demontażu i ustawienia fotelika, którą producent zobowiązany jest dołączyć do fotelika.

MONTAŻ FOTELIKA ISOFIX UNIVERSALE

MONTAŻ FOTELIKA ISOFIX UNIVERSALE


Grupa 1

Prawidłowy montaż fotelika należy wykonać następująco:

Odnośnie dalszych szczegółów dotyczących montażu i/lub używania fotelika odnieść się do "Instrukcji obsługi" dostarczanej razem z fotelikiem.

Jak utrzymaĆ zawsze sprawne pasy bezpieczeĘstwa

Stosować zawsze pasy z taśmą dobrze rozciągniętą nie poskręcaną; upewnić się czy taśma pasa wysuwa się swobodnie ...

Przystosowanie do montażu fotelikow Isofix universale

Samochód wyposażony jest w przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera i poduszkę powietrzną zabezpieczającą kolana kierowcy (gdzie ...

Zobacz tez:

Ekran pomocy, informacji dotyczących radia, nawigacji i telefonu
Ekran pomocy ukazuje się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli włączone jest radio, system nawigacji lub telefon, informacje dotyczące danego systemu będą pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym. Aby wybrać, która infor ...

Przyjęcie połączenia
W przypadku otrzymania połączenia gdy menu Tel jest aktywne, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się odpowiedni komunikat. Połączenie można przyjąć również, gdy menu Tel nie jest aktywne. Za pomo ...

Wszystkie pojazdy
Wskazówka  Pojazd można mocować pasami tylko za koła, a nie za elementy pojazdu, takie jak np. elementy osi lub układu kierowniczego. W przeciwnym razie pojazd może zostać uszkodzon ...

Categorie