Fiat Croma: Przystosowanie do montażu fotelikow Isofix universale

Fiat Croma –> Bezpieczeństwo –> Przystosowanie do montażu fotelikow Isofix universale

Samochód wyposażony jest w przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera i poduszkę powietrzną zabezpieczającą kolana kierowcy (gdzie przewidziano).

Poduszki powietrzne przednie (po stronie kierowcy i pasa żera) i poduszka powietrzna zabezpieczającą kolana kierowcy (gdzie przewidziano) zabezpieczają osoby siedzeń przednich w przypadku zderzeń czołowych o dużej - średniej energii zderzenia, oddzielając ciała kierowcy i pasażera od kierownicy i deski rozdzielczej.

Brak aktywacji poduszek w innych rodzajach zderzeń (boczne, tylne, wywrócenie się samochodu) nie oznacza nieprawidłowego działania systemu.

W przypadku zderzenia czołowego centralka elektroniczna aktywuje, gdy jest to konieczne, napełnianie poduszek.

Poduszki wypełniają się natychmiast, oddzielając ciała osób na siedzeniach przednich od elementów samochodu, które mogą spowodować obrażenia: natychmiast potem poduszki opróżniają się.

Przednie poduszki powietrzne (po stronie kierowcy i pasa żera) i poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana kierowcy (gdzie przewidziano) nie zastępują, lecz uzupeł- nią użycie pasów bezpieczeństwa, które powinny być zawsze zapięte zgodnie z wymaganiami legislacyjnymi w Europie oraz w większości krajów poza Europą.

Ich obiętość w momencie maksymalnego napełnienia wypełnia większą cześć przestrzeni między kierownicą, a kierowcą i między deską rozdzielczą, a pasażerem.

W przypadku zderzenia osoba, która nie zapięła pasa bezpieczeństwa, może uderzyć o poduszkę już w fazie jej otwierania. W tej sytuacji skuteczność zabezpieczenia przez poduszkę powietrzną zmniejsza się.

Poduszki powietrzne przednie nie aktywują się w nastę- pujących przypadkach:

UWAGA

Nie naklejać taśm samoprzylepnych lub innych przedmiotów na kierownicę, na pokryw ę poduszki powietrznej po stronie pasażera lub na boczne poszycie dachu. Nie umieszczać przedmiotów na desce rozdzielczej po stronie pasażera, gdyż mogą utrudnić prawidłowe otwarcie poduszki powietrznej pasażera.

W przypadku zderzeń o niskiej energii (dla których wystarczy zabezpieczenie pasami bezpieczeństwa) poduszki powietrzne nie uruchamiają się. Dlatego, należy mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa, które w razie zderzenia bocznego zapewniają prawidłową pozycję osoby, zapobiegając jej przesuni ęciu się w przypadku nawet bardzo silnego zderzenia.

PRZEDNIA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE KIEROWCY

PRZEDNIA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE KIEROWCY


Składa się z poduszki wypełniającej się natychmiast umieszczonej w odpowiednim gnieśdzie w środku kierownicy.

PRZEDNIA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASAŻERA

PRZEDNIA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASAŻERA


Składa się z poduszki wypełniającej się natychmiast umieszczonej w odpowiednim gnieśdzie w desce rozdzielczej i posiada objętość większą niż poduszka po stronie kierowcy.

UWAGA

DUŻE NIEBEZPIECZEŃSTWO: Jeżeli poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywna, nie umieszczać fotelika dla dziecka na siedzeniu przednim kołyską zwróconą przeciwnie do kierunku jazdy. Aktywacja poduszki powietrznej podczas zderzenia może spowodować obrażenia śmiertelne przewożonego dziecka. W razie potrzeby nale ży zawsze wyłączyć poduszkę powietrzną po stronie pasażera, jeżeli fotelik dla dziecka jest na siedzeniu przednim. Ponadto siedzenie dla pasażera powinno być przesuni ęte maksymalnie do tyłu, aby fotelik dla dziecka nie zetkną się z deską rozdzielczą.

Nawet jeżeli nie ma odpowiednich obowiązujących przepisów, zaleca się dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby dorosłej uaktywnić zawsze poduszkę powietrzną zaraz po tym, gdy przewożenie dziecka na siedzeniu przednim nie jest już konieczne.

PODUSZKA POWIETRZNą ZABEZPIECZAJąCA KOLANA KIEROWCY (gdzie przewidziano)

PODUSZKA POWIETRZNą ZABEZPIECZAJąCA KOLANA KIEROWCY (gdzie przewidziano)


Składa się z poduszki wypełniającej się natychmiast, umieszczonej w odpowiednim gnieśdzie pod kierownicą, na wysokości kolan kierowcy i jest dodatkowym zabezpieczeniem kierowcy w przypadku zderzenia czołowego.

DEZAKTYWACJA MANUALNA PODUSZKI POWIETRZNEJ PRZEDNIEJ PO STRONIE PASAŻERA I BOCZNEJ ZABEZPIECZAJąCEJ KLATKĘ PIERSIOWą (Side Bag) (gdzie przewidziano)

DEZAKTYWACJA MANUALNA PODUSZKI POWIETRZNEJ PRZEDNIEJ PO STRONIE PASAŻERA I BOCZNEJ ZABEZPIECZAJąCEJ KLATK¢ PIERSIOWą (Side Bag) (gdzie przewidziano)


W przypadku absolutnie koniecznym przewożenia dziecka na siedzeniu przednim, można dezaktywować przednią poduszkę powietrzną po stronie pasażera i boczną zabezpieczającą klatkę piersiową (Side Bag) (gdzie przewidziano).

Dezaktywację/aktywację poduszki powietrznej można wykonać, za pomocą odpowiedniego wyłącznika umieszczonego z boku deski rozdzielczej po stronie pasażera, częścią metalową awaryjną znajdująca się wewnątrz pilota zdalnego sterowania. Wyłącznik jest dostępny tylko przy drzwiach otwartych.

Przy drzwiach otwartych kluczyk można włożyć i wyjąć oraz ustawić w obu pozycjach.

OSTRZEŻENIE Wykonywać tę operację tylko, gdy silnik jest wyłączony i kluczyk jest wyjęty z wyłącznika zapłonu.

Wyłącznik posiada dwa położenia:

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaśników świeci się światłem ciągłym, do momentu ponownego włączenia przedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera i bocznej zabezpieczającą klatkę piersiową (Side Bag) (gdzie przewidziano).

Bezpieczne przewożenie dzieci

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w razie zderzenia wszyscy pasażerowie powinni podróżować w pozycji siedzącej i stosować odpowiednie sy ...

Przednie poduszki powietrzne

Samochód wyposażony jest w przednie boczne poduszki powietrzne zabezpieczające klatkę piersiową (Side Bag przednie) kierowcy i pasażera (gdzie p ...

Zobacz tez:

Informacje na ekranie standardowym
Data (a). Kilometry przejechane przez samochód (B). Zegar (C). Temperatura zewnętrzna (D). Wizualne wskazanie pozycji korektora świateł reflektorów (tylko przy włączonych światłach mij ...

Funkcje przednich poduszek bezpieczeństwa
Ryzyko odniesienia obrażeń głowy i tutowia zostaje zmniejszone dzięki napełnionej poduszce bezpieczeństwa. Rys. 187 Napełnione przednie poduszki bezpieczeństwa System poduszek bezpieczeństwa jest t ...

Zapamiętywanie prędkości jazdy
Rys. 109 Dźwignia: wprowadzanie prędkości do pamięci Założenie: urządzenie jest włączone. Jechać z wybraną prędkością. Prędkość powinna wynosić od 30 ...

Categorie