Fiat Croma: Dach otwierany

Dach otwierany


Dach otwierany o szerokim przeszkleniu składa się z dwóch paneli szklanych, z których jeden jest stały i jeden ruchomy wyposażone są w zasłonę przeciwsłoneczną przednią przesuwaną elektrycznie i zasłonę przeciwsłoneczna tylną przesuwaną ręcznie.

Dach funkcjonuje tylko przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w położeniu ON.

Sterowanie A, B i C znajdujące się na środkowej lampy sufitowej sterują funkcjami otwierania/zamykania dachu i zasłony przeciwsłonecznej.

Otwieranie

Z pozycji dachu całkowicie zamkniętego (selektor obrotowy w pozycji 0) obrócić pokrętło A w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara wybierając jedną z 5 dostępnych pozycji otwarcia.

Każdej z 5 pozycji odpowiada otwarcie więcej lub mniej szerokie dachu otwieranego: pozycji 1 odpowiada najmniejsze otwarcie dachu poprzez przejście do pozycji 5, której odpowiada całkowite otwarcie dachu.

Zamykanie

Obrócić pokrętło A w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wybierając jedną z 5 dostępnych pozycji zamknięcia.

Każdej z 5 pozycji odpowiada zamknięcie więcej lub mniej szerokie dachu otwieranego. Aby zamkną całkowicie dach jednym manewrem należy ustawić pokrętło A w pozycji 0.

Nie otwierać dachu, gdy znajduje się na nim śnieg lub lód; ryzyko uszkodzenia.

Otwarcie / zamknięcie zasłony przeciwsłonecznej przedniej

Aby otworzyć całkowicie zasłonę, nacisnąć przycisk B.

Otwieranie zasłony zostanie przerwane po ponownym naciśnięciu przycisku.

Aby zamkną zasłonę nacisnąć przycisk C. Zamykanie zasłony zostanie przerwane po ponownym naciśnięciu przycisku.

Otwarcie / zamknięcie zasłony przeciwsłonecznej tylnej

Otwarcie/zamknięcie zasłony przeciwsłonecznej tylnej uruchamiane jest ręcznie.

URZąDZENIE ZAPOBIEGAJąCE ZGNIECENIU

Dach otwierany wyposażony jest w system bezpieczeństwa zapobiegający zgnieceniu, który jest w stanie rozpoznać ewentualną obecność przeszkody podczas ruchu zamykania szyby dachu: po rozpoznaniu tego system przerywa i zmienia natychmiast ruch szyby dachu.

Urządzenie zapobiegające zgnieceniu znajduje się ponadto na profilu przednim zasłony przeciwsłonecznej, jest aktywne w całym zakresie zamykania zasłony przeciwsłonecznej i interweniuje w następstwie rozpoznania przeszkody powodując zmianę kierunku jej ruchu na krótkim odcinku.

PROCEDURA INICJALIZACJI DACHU OTWIERANEGO

W następstwie ewentualnego odłączenia akumulatora lub przepalenia się bezpiecznika zabezpieczającego konieczna jest ponowna inicjalizacja funkcjonowania dachu otwieranego i zasłony przeciwsłonecznej.

Inicjalizacja dachu otwieranego

Procedura jest następująca:

UWAGA

Wysiadając z samochodu, wyjąć zawsze kluczyk z wyłącznika zapłonu, aby unikną niebezpiecznego dla pasażerów pozostających w samochodzie, niespodziewanego uruchomienia mechanizmu dachu otwieranego; nieprawidłowe używanie dachu może być niebezpieczne. Przed i podczas przesuwania się dachu upewnić się, że pasażerowie nie są narażeni na obrażenia związane bezpośrednio z ruchem dachu oraz czy ich osobiste rzeczy nie zostaną wciągnięte lub uderzone przez ten dach.

Inicjalizacja zasłony przeciwsłonecznej

Procedura jest następująca:

ZABLOKOWANIE URZąDZENIA ZAPOBIEGAJąCEGO ZGNIECENIU

ZABLOKOWANIE URZąDZENIA ZAPOBIEGAJąCEGO ZGNIECENIU


Obecność lodu lub ewentualnie innych ciał obcych w prowadnicach dachu otwieranego mogą spowodować powtarzające się interwencje urządzenia zapobiegającego zgnieceniu. Sprawdzić czy nie występują tam przeszkody.

W tych przypadkach możliwe jest zablokowanie urządzenia zamykając dach otwierany (w ciągu 5 sekund od interwencji urządzenia) obracając pokrętło A w pozycję 0 i przytrzymując je naciśnięte do momentu zamknięcia.

MANEWR AWARYJNY

MANEWR AWARYJNY


W przypadku braku funkcjonowania urządzenia napędu, dach można otworzyć ręcznie w następujący sposób:

Daszki przeciwsłoneczne

Umieszczone są po obu stronach lusterka wstecznego wewnętrznego. Mogą być ustawione czołowo lub bocznie. Na odwrocie daszków po stronie kier ...

Zamek centralny

Z zewnątrz Przy drzwiach zamkniętych nacisnąć przycisk   pilota zdalnego sterowania lub, w przypadku braku funkcjonowania pilota, włożyć ...

Zobacz tez:

Wybieranie zakresów przełożeń w położeniu S dświgni przekładni napędowej
Aby wejść w tryb S, należy ustawić dśwignię przekładni napędowej w położeniu S. Zakresy przełożeń mogą być wybierane za pomocą dświgni przekładni napędow ...

Ustawianie żądanej odległości
Odległość żądaną w układzie DISTRONIC PLUS można ustawić przez zróżnicowanie czasu od jednej do dwóch sekund. W ten sposób wybiera się zależną od własnej prędkości odległość od pojazdu poprzedzającego, którą układ DISTRO ...

Wskazówki dotyczące pojazdów z 4MATIC
Wskazówka  Pojazdów z 4MATIC nie wolno holować z uniesioną osią (przednią lub tylną), gdyż grozi to uszkodzeniem skrzyni biegów. Pojazdy z 4MATIC należy załadować i przet ...

Categorie