Fiat Croma: Lakier

Lakier nadaje samochodowi nie tylko odpowiedni wyglad, ale także zabezpiecza elementy blaszane przed korozja.

W przypadku starcia lub pojawienia się głębokich rys, zaleca się natychmiast wykonanie koniecznych zaprawek, aby uniknac powstania korozji. Do zaprawek lakierniczych stosowac tylko oryginalne wyroby (patrz .Tabliczka identyfikacyjna lakieru nadwoziańh w rozdziale .Dane techniczneńh).

Regularnie myc samochod. Częstotliwoec mycia zależy od warunkow i erodowiska, w ktorym samochod jest używany.

Na przykład, jeżeli jest eksploatowany w erodowisku o dużym zanieczyszczeniu powietrza, na drogach posypanych sola w zimie, samochod należymyc częściej.

Aby właeciwie umyc samochod, należy:

Przy suszeniu zadbać przede wszystkim o mniej widoczne części, jak np. wnęki drzwi, pokryw, obrzeża reflektorów, w których woda może się łatwiej gromadzić. Zaleca się nie wstawiać samochodu do zamkniętego pomieszczenia, ale zostawić go na zewnątrz, aby ułatwić odparowanie wody.

Nie myć samochodu po nagrzaniu przez słońce lub gdy pokrywa komory silnika jest nagrzana: lakier może zmatowieć.

Zewnętrzne części z tworzywa sztucznego powinny być myte w taki sposób, jak zazwyczaj myje się samochód.

Unikać parkowania samochodu pod drzewami. Krople żywicy spadające z drzew mogą spowodować zmatowienie lakieru oraz możliwość wystąpienia korozji.

Detergenty zanieczyszczają wodę. Dlatego samochód nale ży myć w miejscach wyposażonych do gromadzenia i oczyszczania płynów stosowanych do mycia.

OSTRZEŻENIE Odchody ptaków muszą być natychmiast starannie zmywane, ponieważ ich kwasowość jest szczególnie szkodliwa dla lakieru.

Detergenty zanieczyszczają wodę.
Dlatego samochód należy myć w miejscach wyposażonych w urządzenia do oczyszczania wody.

Szyby

Do czyszczenia szyb używać specjalnych środków. Stosować czyste szmatki, aby nie porysować szyb lub nie zmienić ich przejrzystości.

OSTRZEŻENIE Podczas czyszczenia szyby tylnej należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić elementów grzejnych na wewnętrznej powierzchni szyby tylnej. Przecierać je delikatnie, zgodnie z kierunkiem przebiegu przewodów.

Zalecenia dla dobrej konserwacji nadwozia

...

Komora silnika

Po zimie dokładnie umyć komorę silnika zwracając uwag ę, aby nie kierować strumienia wody bezpośrednio na centralki elektroniczne. Mycie komory ...

Zobacz tez:

Czyszczenie piór wycieraczek
OSTRZEŻENIE Jeśli wycieraczki uruchomią się podczas czyszczenia szyby przedniej lub piór wycieraczek, osoba znajdująca się w pobliżu może zostać zakleszczona. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Pr ...

Jazda na oponach letnich
Opony letnie w temperaturach poniżej +7 C tracą znacznie na elastyczności, co pogarsza ich przyczepność i reakcje podczas hamowania. Dlatego należy zmienić je na opony M+S. Na skutek użytkowania w bardzo niskich temperaturach w strukturze ...

Uruchomienie silnika
Samochód wyposażony jest w elektroniczne urządzenie blokujące uruchomienie silnika: jeżeli silnika nie można uruchomić, patrz opis "System Fiat  CODE" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowania". ...

Categorie