Fiat Croma: Przywołanie zapamiętanych położeń

Procedura jest następująca:

Siedzenie poruszy się automatycznie, tylko gdy pozycja wybrana jest inna od tej w której się znajduje i prędkość samochodu jest mniejsza od 10 km/h.

Ponadto można wyregulować siedzenie jest w ciągu 1 minuty po wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu lub przez 3 minuty po otwarciu drzwi.

Jeżeli podczas fazy przywołania zapamiętanej pozycji wykonywane jest uruchamianie silnika, ruch siedzenia zostaje chwilowo zablokowany.

OSTRZEŻENIE Naciśnięcie jakiegokolwiek z przycisków D podczas fazy przywołania zapamiętanej pozycji, powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania tej funkcji (tryb "antypanika").

Ogrzewanie siedzenia

Aby włączyć / wyłączyć ogrzewanie siedzenia działać na sterowanie C, regulacja jest możliwa w czterech różnych poziomach: 0 (wyłączenie), 1 (ogrzewanie minimalne), 2 (ogrzewanie średnie), 3 (ogrzewanie maksymalne)

UWAGA

Jakąkolwiek regulację można wykonać wyłącznie podczas  postóju samochodu.

SIEDZENIA TYLNE

Odblokowanie oparcia

Odblokowanie oparcia


Zapamiętanie pozycji siedzenia kierowcy

Możliwe jest zapamiętanie i przywołanie (tylko przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w pozycji ON) trzech różnych położeń sie ...

Zagłówki

PRZEDNIE Są o regulowanej wysokości i blokują się automatycznie w wymaganej pozycji. regulacja w górę: podnieść zagłówe ...

Zobacz tez:

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego
Sprawdzić, czy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w po- łożeniu P i wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Dotknąć przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem stroną z ...

Wymiana akumulatora
W tym samochodzie inteligentny system zarządza energia elek tryczną => strono 197. System zarządzania enlgią ładowanie akumulatora również w samochodzie bez systemu nad rowania akumulatorów. Aby doda ...

System zabezpieczenia bagażu
Aby chronić bagaż przechowywany w bagażniku przed kradzieżą, można włączyć system zabezpieczenia bagażu. Tylko z tylnymi fotelami typu składanego: Przestawić dśwignie systemu z ...

Categorie