Fiat Croma: Przywołanie zapamiętanych położeń

Procedura jest następująca:

Siedzenie poruszy się automatycznie, tylko gdy pozycja wybrana jest inna od tej w której się znajduje i prędkość samochodu jest mniejsza od 10 km/h.

Ponadto można wyregulować siedzenie jest w ciągu 1 minuty po wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu lub przez 3 minuty po otwarciu drzwi.

Jeżeli podczas fazy przywołania zapamiętanej pozycji wykonywane jest uruchamianie silnika, ruch siedzenia zostaje chwilowo zablokowany.

OSTRZEŻENIE Naciśnięcie jakiegokolwiek z przycisków D podczas fazy przywołania zapamiętanej pozycji, powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania tej funkcji (tryb "antypanika").

Ogrzewanie siedzenia

Aby włączyć / wyłączyć ogrzewanie siedzenia działać na sterowanie C, regulacja jest możliwa w czterech różnych poziomach: 0 (wyłączenie), 1 (ogrzewanie minimalne), 2 (ogrzewanie średnie), 3 (ogrzewanie maksymalne)

UWAGA

Jakąkolwiek regulację można wykonać wyłącznie podczas  postóju samochodu.

SIEDZENIA TYLNE

Odblokowanie oparcia

Odblokowanie oparcia


Zapamiętanie pozycji siedzenia kierowcy

Możliwe jest zapamiętanie i przywołanie (tylko przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w pozycji ON) trzech różnych położeń sie ...

Zagłówki

PRZEDNIE Są o regulowanej wysokości i blokują się automatycznie w wymaganej pozycji. regulacja w górę: podnieść zagłówe ...

Zobacz tez:

Zamek centralny
Z zewnątrz Przy drzwiach zamkniętych nacisnąć przycisk   pilota zdalnego sterowania lub, w przypadku braku funkcjonowania pilota, włożyć i obrócić część metalową awaryjn ...

Zmieniacz CD
Schemat Poniższy schemat przedstawia dostępne polecenia głosowe. Poniższe listy zawierają dalsze informacje o pełnym menu poleceń dla wybranych przykładów. "CD CHANGER" "HELP" "P ...

Środki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIA Zakończ napełnianie zbiornika po drugim zatrzymaniu dyszy dystrybutora. Dalsze dolanie paliwa może spowodować jego przelanie się. Rozlane paliwo mogłoby stanowić zagrożenie dla innych użytkowników ...

Categorie