Lexus IS300h: Wybieranie trybu utrzymywania stałej prędkości jazdy

Lexus IS300h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Aktywna kontrola prędkości jazdy –> Wybieranie trybu utrzymywania stałej prędkości jazdy

Po wybraniu trybu utrzymywania stałej prędkości samochód będzie utrzymywać zaprogramowaną prędkość bez kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu. Tryb ten powinien być używany tylko wtedy, gdy tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu nie działa prawidłowo w wyniku zabrudzenia czujnika radarowego itp.

  1. Gdy wyłączony jest układ automatycznego utrzymywania prędkości jazdy, nacisnąć i przytrzymać przycisk "ON/OFF" przez 1,5 sekundy lub dłużej.

    Natychmiast po naciśnięciu przycisku "ON/OFF" zaświeci się lampka kontrolna układu aktywnej kontroli prędkości jazdy. Następnie zostanie ona zastąpiona lampką kontrolną układu automatycznego utrzymywania prędkości jazdy.

Wybieranie trybu utrzymywania stałej prędkości jazdy


Przełączenie na tryb utrzymywania prędkości jazdy jest możliwe jedynie, gdy dśwignia jest używana przy wyłączonym układzie automatycznego utrzymywania prędkości jazdy.

  1. Przyspieszyć lub zwolnić do żądanej prędkości (powyżej około 50 km/h) i nacisnąć dśwignię do dołu w celu zaprogramowania prędkości jazdy.

    Zaświeci się lampka kontrolna zaprogramowanej prędkości jazdy "SET".

    Zostanie zapamiętana prędkość, którą posiada pojazd w momencie zwolnienia dświgni.

Wybieranie trybu utrzymywania stałej prędkości jazdy


Regulacja ustawienia prędkości

Przerywanie i wznawianie ustawienia prędkości jazdy

Aktywną kontrolę prędkości jazdy można zaprogramować, gdy

Przyspieszenie po zaprogramowaniu prędkości jazdy

Prędkość jazdy można zwiększyć w zwykły sposób. Po przyspieszeniu zaprogramowana prędkość zostanie przywrócona. Jednak w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu prędkość samochodu może zostać zmniejszona do prędkości niższej niż zaprogramowana w celu zachowania odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu.

Samoczynne przerwanie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu

Kontrola odstępu od poprzedzającego pojazdu jest automatycznie przerywana w następujących sytuacjach:

Jeśli kontrola odstępu od poprzedzającego pojazdu zostanie automatycznie przerwana z innego powodu, może to oznaczać usterkę układu. Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Samoczynne przerwanie automatycznego utrzymywania prędkości jazdy

W niżej wyszczególnionych sytuacjach automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy zostaje samoczynnie przerwane:

Jeżeli tryb utrzymywania prędkości jazdy zostanie automatycznie przerwany z innego powodu, może oznaczać to usterkę układu. Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub z innym specjalistycznym warsztatem.

Komunikaty i sygnały ostrzegawcze aktywnej kontroli prędkości jazdy

Komunikaty i sygnały ostrzegawcze informują kierowcę o usterce układu lub konieczności zwrócenia szczególnej uwagi. Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat, należy go przeczytać i postępować zgodnie z procedurami.

Sytuacje, w których czujnik może nie wykrywać prawidłowo poprzedzającego pojazdu

W poniższych sytuacjach oraz zależnie od warunków jazdy, jeżeli układ nie jest w stanie odpowiednio zmniejszyć prędkości, należy użyć hamulca zasadniczego.

Gdy konieczne jest zwiększenie prędkości, należy użyć pedału przyspieszenia.

Ze względu na to, że prawidłowe wykrycie tych typów pojazdów przez czujnik może być niemożliwe, ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu ( S. 300) może nie zostać uruchomione.

Sytuacje, w których czujnik może nie wykrywać prawidłowo poprzedzającego pojazdu


Warunki, w których kontrola odstępu od poprzedzającego pojazdu może działać nieprawidłowo

Wnastępujących warunkach, gdy to konieczne, należy użyć hamulców (lub pedału przyspieszenia, zależnie od sytuacji).

Ze względu na to, że prawidłowe wykrycie pojazdów przez czujnik może być niemożliwe, układ może nie działać prawidłowo.

Ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)

Gdy samochód znajduje się zbyt blisko poprzedzającego pojazdu, a wystarczające zmniejszenie prędkości przez układ nie jest możliwe, ...

Automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy

...

Zobacz tez:

Centralna skrzynka bezpieczników
kierownica z lewej strony kierownica z prawej strony Bezpiecznik Prąd [A] Zabezpieczane obwody F1 7,5 Moduł kierownicy F2 5 Zestaw wskaźników F3 10 Lampki oświetle ...

Docieranie
Nowy samochód musi zostać dotarty, odległość docierania powinna wynosić 1.500 km. Przez pierwszych 1.000 kilometrów jeździć maksymalnie z prędkością 2/3 dopuszczalnych obrotów - ...

Wskazanie w prędkościomierzu i Lampka kontrolna
Rys. 114 Zestaw wskaźników: Lampka kontrolna Oczekiwana prędkość jazdy Nastawiona przez kierowcę, oczekiwana prędkość jazdy zostanie wyświetlona za pomocą czerwonej diody (LED) w zestawi ...

Categorie