Fiat Croma: System EOBD

System EOBD (European On Board Diagnosis) przeprowadza diagnostykę ciągłą elementów odpowiedzialnych za emisję zanieczyszczeń znajdujących się w samochodzie.

Sygnalizuje ponadto, poprzez zapalenie się lampki w
zestawie wskaśników (razem z komunikatem wyświetlanym na wyświetlaczu (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty") stan tych elementów.

Celem systemu jest:

Ponadto system ten dysponuje konektorem do podłączenia odpowiedniego przyrządu diagnostycznego i odczytania kodów usterek zapamiętanych w centralce, wraz ze specyficznymi parametrami diagnostycznymi i funkcjonowania silnika. Tą weryfikację mogą przeprowadzić także uprawnione organa kontrolujące ruch drogowy.

OSTRZEŻENIE Po wyeliminowaniu usterki, aby zweryfikować kompletnie instalację, ASO Fiataprzeprowadzi test na stanowisku próbnym oraz jeżeli okaże się to konieczne, wykona próbę drogową, która może wymagać nawet dłuższej jazdy.

Jeżeli po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie ON, lampka sygnalizacyjna nie
zapali się, lub zapali się światłem ciągłym lub pulsującym (razem z komunikatem wyświetlanym na wyświetlaczu) należy jak najszybciej zwrócić się do ASO Fiata. Funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej może być sprawdzone przy pomocy
odpowiedniej aparatury przez organa kontrolujące ruch drogowy. Przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym się podróżuje.

System kontroli ciŚnienia w oponach T.P.M.S. (Gdzie przewidziano)

Samochód może być wyposażony w system monitorowania ciśnienia w oponach T.P.M.S. (Tyre Pressure Monitoring System). Ten system składa się z czujnika nadawczego o częstotliwości radiowej zamontowanego w każdym kole na obręczy wewnątrz opony, przesyłającego do centralki kontroli informacje odpowiadające ciśnieniu w każ- dej oponie.

UWAGA Centralka systemu kontroluje ciśnienie w czterech oponach zamontowanych w samochodzie, ale nie w oponie dojazdowego koła zapasowego. Dlatego zaleca się zawsze przy kontroli ciśnienia w oponach, także kontrol ę ciśnienia w dojazdowym kole zapasowym.

UWAGA Zwracać maksymalną uwagę, gdy kontroluje się lub uzupełnia ciśnienie w oponach. Nadmierne ciśnienie zagraża prawidłowej przyczepności kół do drogi, zwiększa naprężenie w zawieszeniach i kołach, oraz zwiększa zużycie opon.

UWAGA Ciśnienie w oponach musi być sprawdzane w oponach zimnych i nieobciążonych: jeżeli z jakiegokolwiek powodu wykona się kontrolę w oponach ciepłych, nie zmniejszać ciśnienia, nawet jeżeli jest wyższe od wartości przewidzianej, ale powtórzyć kontrolę, gdy opony ochłodzą się.

UWAGA

Obecność systemu T.P.M.S. nie zwalnia kierowcy z obowiązku regularnego sprawdzania ciśnienia w oponach i w zapasowym kole dojazdowym.

System ASR

Jest systemem kontroli trakcji samochodu, który interweniuje automatycznie, gdy rozpozna poślizg jednego lub obu kół napędowych. W zależno ...

System T.P.M.S.

Ostrzeżenia przy używaniu systemu T.P.M.S. Sygnalizacje anomalii nie zostają zapamiętane i dlatego nie będą wyświetlane po wyłączeniu ...

Zobacz tez:

Holowanie przyczepy
OSTRZEŻENIA Nie przekraczaj prędkości 100 km/h. Ciśnienie powietrza w oponach kół tylnych należy zwiększyć o 0,2 bara (3 psi) powyżej specyfikacji. Patrz Specyfikacje techniczne . Nie przekraczaj maksymalnej dop ...

Zakładanie koła
OSTRZEŻENIA Stosuj wyłącznie koła i opony odpowiednich rozmiarów. Stosowanie kół i opon innych rozmiarów może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i spowoduje unieważnienie jego homologacji. Patrz Specyfikacje te ...

Akcesoria i części zamienne
Przed zakupem akcesoriów lub części najlepiej zasięgnąć porady. Samochód zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa czynnego i biernego W razie potrzeby wyposażenia samochodu w dodatkowe akceso ...

Categorie