Fiat Croma: Wycieraczka/spryskiwacz szyby tylnej

Fiat Croma –> Deska rozdzielcza i  sterowani e –> Czyszczenie szyb –> Wycieraczka/spryskiwacz szyby tylnej

Funkcjonuje tylko, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu ON.

Po obróceniu pokrętła z pozycji
  w pozycję ' uruchamia się
wycieraczka szyby tylnej w następujący sposób:

Wycieraczka/spryskiwacz szyby tylnej


SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW (gdzie przewidziano)

Są "schowane" to jest umieszczone wewnątrz zderzaka przedniego samochodu i włączają się, gdy przy zapalonych światłach mijania włączone zostaną spryskiwacze szyby przedniej.

OSTRZEŻENIE Sprawdzać regularnie stan i czystość spryskiwaczy.

Nie używać wycieraczki szyby tylnej, aby oczyścić szybę z śniegu lub lodu. W takim przypadku, jeżeli wycieraczka zostanie bardzo obciążona, interweniuje układ zabezpieczenia silniczka, który przerywa jej funkcjonowanie nawet na kilka sekund. Jeżeli następnie funkcjonowanie nie zostanie przywrócone, zwrócić się ASO Fiata.

CRUISE CONTROL (regulator stałej prędkości) (gdzie przewidziano)

Jest urządzeniem pomagającym kierowcy, sterowanym elektronicznie, które umożliwia jazdę z prędkością powyżej 30 km/h na długim odcinku drogi prostej i suchej z niewielkimi zmianami kierunku jazdy (np. autostrada) z żądaną prędkością bez naciskania na pedał przyspieszenia. Stosowanie urządzenia nie jest jednak zalecane na drogach poza miastem o dużym natężeniu ruchu.

Nie używać urządzenia w mieście.

CRUISE CONTROL (regulator stałej prędkości) (gdzie przewidziano)


WłąCZENIE URZąDZENIA

Obrócić pokrętło A w pozycję ON.

Urządzenia nie można włączyć na 1 biegu lub na biegu wstecznym, ale zaleca się go włączać na biegu 4 lub wyższym.

W przypadku jazdy na długim spadku drogi przy włączonym urządzeniu, prędkość samochodu może zwiększyć się nieznacznie w stosunku do zapami ętanej.

Włączenie sygnalizowane jest zapaleniem się lampki Ü i odpowiednim komunikatem w zestawie wskaśników.

ZAPAMIETANIE PREDKOŚCI SAMOCHODU

Procedura jest następująca:

W razie konieczności (na przykład przy wyprzedzaniu) można przyspieszyć, naciskając pedał przyspieszenia; nast ępnie po zwolnieniu pedału przywrócona zostanie poprzednio zapamiętana prędkość.

PRZYWRÓCENIE ZAPAMIETANEJ PREDKOŚCI

Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone, na przykład przez naciśnięcie pedału hamulca lub sprzęgła, zapamiętaną prędkość można przywrócić w następujący sposób:

ZWIEKSZENIE ZAPAMIETANEJ PREDKOŚCI

Istnieją dwa sposoby:

lub

Każdemu przesunięciu dświgni odpowiada wzrost prędkości o około 1 km/h, natomiast po przytrzymaniu dświgni przesuniętej w górę, prędkość zmienia się w sposób ciągły.

ZMNIEJSZENIE ZAPAMIETANEJ PREDKOŚCI

Istnieją dwa sposoby:

lub

Każdemu przesunięciu dświgni odpowiada zmniejszenie prędkości o około 1 km/h, natomiast po przytrzymaniu dświgni przesuniętej w dół, prędkość zmienia się w sposób ciągły.

Dezaktywacja

Przesuną dśwignię z pozycji B lub obrócić kluczyk w wyłączniku zapłonu w położenie OFF. Przy kolejnym uruchomieniu silnika ( ...

Wyłączenie urządzenia

Urządzenie możne wyłączyć kierowca w następujący sposób: obrócić pokrętło A w pozycję OFF; wyłą ...

Zobacz tez:

Foteliki dla grupy wagowej 2 i 3
Rys. 198 Tylne siedzenia: fotelik dla dziecka z oparciem W tej grupie wagowej najlepsze są foteliki z oparciem, w połączeniu z systemem pasów bezpieczeństwa. Zalecane foteliki dla dziecka Fotelik dla dziecka Aud ...

Blokada układu kierowania
Lenkung defekt: Fahrzeug abstellen Wystąpiła niesprawność elektronicznej blokady układu kierowania. Nie wolno jechać dalej. Po wyłączeniu zapłonu, wyłącznik jest zablokowany. Wezwać f ...

Zabezpieczenie blokadą tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
Drzwi nie będzie można otworzyć od wewnątrz, kiedy blokada będzie ustawiona. Odblokowanie Zablokowanie Blokady te mogą być ustawiane w celu zapobieżenia otwarciu tylnych drzwi przez dzieci. Prz ...

Categorie