Lexus IS300h: Blokowanie i odblokowywanie drzwi bocznych od wewnątrz

Przyciski centralnego zamka

  1. Blokują wszystkie drzwi
  2. Odblokowują wszystkie drzwi

Przyciski centralnego zamka


Wewnętrzne przyciski blokady drzwi

  1. Blokują drzwi
  2. Odblokowują drzwi

Wewnętrzne przyciski blokady drzwi


Przednie drzwi można otworzyć przez pociągnięcie klamki wewnętrznej, nawet jeśli przyciski blokowania znajdują się w położeniu zablokowania.

Blokowanie i odblokowywanie drzwi bocznych z zewnątrz

Pojazd może być blokowany i odblokowywany z użyciem funkcji dostępu do samochodu, układu bezprzewodowego zdalnego sterowania lub przycisków centra ...

Blokowanie drzwi z zewnątrz bez użycia kluczyka

Drzwi przednie Przestawić wewnętrzny przycisk blokady drzwi do położenia blokowania. Przytrzymując klamkę zewnętrzną w pozycji odchylo ...

Zobacz tez:

Przycisk DYNAMIC SELECT (oprócz pojazdów Mercedes-AMG)
Za pomocą przycisku DYNAMIC SELECT można wybierać pomiędzy różnymi programami jazdy. Po wybraniu programu jazdy E podczas ogrzewania wyłączana jest dodatkowa nagrzewnica elektryczna i mo ...

Pojazd
Ustawianie stałego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC Za pomocą funkcji Ogranicz. prędk. (opony zimowe): można ustawić stałe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC. Za pomocą lub na ...

Menu w set-up
W "Menu set-up" możliwe do wykonania, działając na przyciski sterujące (patrz strony poprzednie) są regulacje i/lub następujące ustawienia: LIMITE VELOCITA - DOPUSZCZALNA PRńDKOŚĆ. REGOLAZIONE ...

Categorie