Ford Mondeo: Okna otwierane elektrycznie

Ford Mondeo –> Okna i lusterka –> Okna otwierane elektrycznie

OSTRZEŻENIE Okna otwierane elektrycznie uruchamiaj jedynie wtedy, gdy na ich drodze nie ma żadnych przeszkód.

Wskazówka: Częste uruchamianie przełączników w krótkich odstępach czasu może spowodować chwilowe wyłączenie układu w celu zapobieżenia jego uszkodzeniu na skutek przegrzania.

Wskazówka: Okna otwierane elektrycznie można uruchamiać jeszcze przez kilka minut po wyłączeniu zapłonu. Zostaną one wyłączone natychmiast po otwarciu drzwi.

Wskazówka: W przypadku jednoczesnego uruchomienia przełącznika na danych drzwiach oraz przełącznika tego okna na drzwiach kierowcy, okno zatrzyma się

Okna mogą być otwierane tylko przy włączonym zapłonie.

Otwieranie globalne i zamykanie globalne

Możesz także sterować oknami otwieranymi elektrycznie przy wyłączonym zapłonie poprzez funkcję globalnego otwierania i zamykania. Patrz Otwieranie i zamykanie globalne .

Wskazówka: Funkcja otwierania i zamykania globalnego automatycznie otwiera lub zamyka okna wyłącznie w pojazdach wyposażonych w cztery okna otwierane elektrycznie.

Wskazówka: Zamykanie globalne będzie działać wyłącznie wtedy, gdy pamięć została ustawiona prawidłowo dla każdego okna.

Przełączniki na drzwiach kierowcy

Przełączniki na drzwiach kierowcy


Wszystkie okna można otwierać/zamykać za pomocą przełączników na drzwiach kierowcy.

Przełączniki na przednich i tylnych drzwiach pasażerów

Przełączniki na przednich i tylnych drzwiach pasażerów


Automatyczne otwieranie i zamykanie okien

Naciśnij lub unieś przełącznik do drugiego punktu włączenia i zwolnij go. Ponownie naciśnij lub unieś przełącznik, aby zatrzymać okna.

Blokada elektrycznego otwierania tylnych okien

OSTRZEŻENIE W niektórych pojazdach naciśnięcie przełącznika zarygluje również drzwi tylne od środka. Patrz Blokady otwierania drzwi przez dzieci .

Wskazówka: Okna tylne można zawsze otworzyć lub zamknąć przełącznikami na drzwiach kierowcy.

Blokada elektrycznego otwierania tylnych okien


Przełącznik na drzwiach kierowcy blokuje przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien.

Lampka w przełączniku zapala się, a lampki w przełącznikach tylnych okien gasną, gdy tylne okna otwierane elektrycznie są odłączone.

Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem

OSTRZEŻENIE Nieostrożne zamykanie okien może spowodować niezadziałanie tej funkcji i doprowadzić do obrażeń.

Okna otwierane elektrycznie zatrzymują się automatycznie podczas zamykania i cofają na pewną odległość, jeżeli napotkają przeszkodę.

Wyłączenie funkcji zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem

UWAGA Gdy zamykasz okno po raz trzeci, funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostaje wyłączona.

Upewnij się, że na drodze zamykającego się okna nie ma żadnych przeszkód.

W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody, np. w zimie, należy postępować w następujący sposób:

  1.  Zamknij okno dwukrotnie do chwili napotkania przez nie przeszkody i pozwól mu się cofnąć.
  2.  Po raz trzeci zamknij okno do miejsca, gdzie znajduje się przeszkoda. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostaje wyłączona i nie można zamknąć okna automatycznie. Okno pokona opór i można je będzie zamknąć całkowicie.
  3.  Jeżeli okno nie zamknie się po trzeciej próbie, powinien je sprawdzić odpowiednio wyszkolony mechanik.

Programowanie pamięci okien otwieranych elektrycznie

OSTRZEŻENIE Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna do chwili ponownego zaprogramowania pamięci.

Po odłączeniu akumulatora musisz ponowne zaprogramować pamięć każdego okna z osobna:

  1.  Unieś przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie. Przytrzymaj przełącznik uniesiony przez jeszcze jedną sekundę.
  2.  Zwolnij przełącznik i unieś go ponownie, dwa lub trzy razy, na jeszcze jedną sekundę.
  3.  Otwórz okno i spróbuj zamknąć je automatycznie.
  4.  Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno nie zamknie się automatycznie.

Tryb awaryjny

OSTRZEŻENIE Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury.

Jeżeli układ wykryje usterkę, wejdzie w tryb awaryjny. Okna będą się przesuwać tylko przez ok. 0,5 sekundy na raz, a następnie będą się zatrzymywać. Zamknij okna, ponownie naciskając przełącznik, gdy okna zatrzymają się. Należy niezwłocznie sprawdzić pojazd.

Okna i lusterka

...

Lusterka zewnętrzne

OSTRZEŻENIE Uważaj, by nie ocenić mylnie odległości obiektów widzianych w lusterku panoramicznym. Obiekty widziane w tych lusterkach wydają się mniejs ...

Zobacz tez:

Włączanie autoalarmu w stan czuwania
Zamknąć wszystkie drzwi, pokryw ę bagażnika i pokrywę silnika, a następnie zablokować drzwi za pomocą funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka lub zdalnego sterowania. U ...

Podróże za granicę
Wskazówki ogólne W krajach, w których ruch odbywa się po innej stronie jezdni niż w kraju rejestracji, przestawienie reflektorów na symetryczne światła mijania należy zlecić przed przekroczeniem granicy w miarę możliwości jak najbli ...

Mocowanie fotelika dla dziecka pasem bezpieczeństwa
Foteliki dla dziecka z napisem universal na pomarańczowej etykiecie można przymocować pasem bezpieczeństwa na siedzeniach, które w tabeli zostały wymienione ze znakiem u.7) Aby uzyskać optymalne uło& ...

Categorie