Lexus IS300h: Pamięć ustawień do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych można zapisać w pamięci mikroprocesora, z której następnie można je wywołać naciśnięciem przycisku.

W pamięci można zarejestrować trzy warianty ustawień.

Zapamiętanie ustawień

  1. Sprawdzić, czy dśwignia przekładni napędowej ustawiona jest w położeniu P.
  2. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ON.
  3. Ustawić w żądanym położeniu fotel kierowcy, kierownicę oraz zewn ętrzne lusterka wsteczne.
  4. Nacisnąć przycisk "1", "2" lub "3" w ciągu 3 sekund po przyciśnięciu przycisku "SET" lub równolegle z nim, aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

    Jeżeli pod wybranym przyciskiem zarejestrowane są już ustawienia, zostają zastąpione nowymi.

Zapamiętanie ustawień


Wywoływanie zapamiętanych ustawień

  1. Wywoływanie zapamiętanych ustawień
  2. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ON.
  3. Nacisnąć jeden z przycisków, którego ustawienia mają zostać wywołane, aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Wywoływanie zapamiętanych ustawień


Przerwanie wywoływania zapamiętanych ustawień

Należy wykonać jedną z poniższych czynności:

Ustawienia fotela, które mogą zostać zapamiętane

Możliwe jest zapamiętanie wszystkich regulowanych ustawień oprócz ustawienia podparcia lędświowego.

Korzystanie z pamięci ustawień do jazdy po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego

Zapamiętane ustawienia fotela mogą zostać przywołane z pamięci w czasie do 180 sekund od otwarcia drzwi kierowcy oraz do 60 sekund po ich ponownym zamknięciu. Zapamiętane ustawienia kierownicy mogą zostać przywołane poprzez naciśnięcie przycisku rozruchu.

Prawidłowe korzystanie z pamięci ustawień do jazdy

Gdy fotel znajduje się w położeniu najbardziej wysuniętym do przodu lub do tyłu i jest przesuwany w jedną bądś drugą stronę, wywołana pozycja może nieznacznie różnić się od zapamiętanego ustawienia.

Automatyczne ułatwianie dostępu do przednich foteli

Fotel oraz kierownica regulowane są automatycznie, aby ułatwić wysiadanie z samochodu oraz zajmowanie miejsca za kierownicą. Gdy wykonane zostaną wszys ...

Automatyczne wywoływanie zapamiętanych ustawień

Każdy z elektronicznych kluczyków (w tym karta kluczyka) może zostać zarejestrowany w celu wywoływania zapamiętanych ustawień. Zapamięta ...

Zobacz tez:

Pojazdy z systemem bezkluczykowym
OSTRZEŻENIE Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z globalnego zamykania. W razie zagrożenia naciśnij przycisk na klamce drzwi kierowcy, aby zatrzymać ruch szyb. Wskazówka: Zamykanie globalne mo ...

Odtwarzanie płyty
Wskazówka: Podczas odtwarzania na wyświetlaczu wskazywany jest numer płyty, utworu oraz czas jaki upłynął od początku utworu. Wskazówka: W zespołach audio ze zmieniarką płyt CD, jeśli załadowane zostaną kolejno dwie płyty CD (l ...

Elektromechaniczny hamulec parkowania
Kiedy lampka kontrolna zaświeci się, hamulec parkowania został włączony. Jeżeli przy wyłączonym zapłonie, hamulec parkowania zostanie włączony, lampka kontrolna zgaśnie po około 20 se ...

Categorie