Ford Mondeo: Okno dachowe otwierane elektrycznie

Ford Mondeo –> Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji –> Okno dachowe otwierane elektrycznie

OSTRZEŻENIE Przed uruchomieniem elektrycznie otwieranego okna dachowego należy sprawdzić, czy na jego drodze nie ma żadnych przeszkód oraz upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie znajdują się w pobliżu okna dachowego. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie, aby dzieci nie pozostawały bez opieki w pojeździe oraz żeby w pozostawionym bez dozoru pojeździe nie zostały kluczyki.

Wskazówka: Częste uruchamianie przełączników w krótkich odstępach czasu może spowodować chwilowe wyłączenie układu w celu zapobieżenia jego uszkodzeniu na skutek przegrzania.

Wskazówka: Okno dachowe otwierane elektrycznie można również uruchomić przy wyłączonym zapłonie za pomocą funkcji otwierania i zamykania globalnego. Patrz Otwieranie i zamykanie globalne . Okno dachowe otwiera się na dwa sposoby - można uchylać tylną krawędź okna lub otwierać je z przodu, wsuwając pod panel dachu. Okno dachowe otwiera i zamyka się, dopóki naciskany jest przełącznik.

Okno dachowe może być otwierane tylko przy włączonym zapłonie.

Oknem dachowym otwieranym elektrycznie steruje się za pomocą przełącznika znajdującego się między osłonami przeciwsłonecznymi.

Otwieranie i zamykanie okna dachowego

Otwieranie i zamykanie okna dachowego


Uchylanie okna dachowego

Uchylanie okna dachowego


Automatyczne otwieranie i zamykanie okna dachowego

Wskazówka: Podczas otwierania automatycznego okno dachowe zatrzyma się około 8 cm od położenia całkowitego otwarcia. Położenie to zmniejsza odgłos przypominający uderzenia, który czasem słychać, gdy okno dachowe jest całkowicie otwarte. Okno dachowe zatrzyma się automatycznie w tym położeniu jedynie wtedy, gdy jest otwierane za pomocą funkcji automatycznej. Aby otworzyć lub zamknąć okno dachowe automatycznie, naciśnij jedną stronę przełącznika do drugiego punktu włączenia i zwolnij całkowicie. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

Po całkowitym zamknięciu okno dachowe zatrzyma się automatycznie.

Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okno dachowe

OSTRZEŻENIA
  • Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna do chwili ponownego zaprogramowania pamięci. Nieostrożne zamykanie okna może spowodować obrażenia.
  • Nieostrożne zamykanie okna dachowego sterowanego elektrycznie może spowodować niezadziałanie tej funkcji i doprowadzić do obrażeń

Okno dachowe zatrzyma się automatycznie, a następnie nieco cofnie, jeżeli podczas zamykania napotka przeszkodę.

W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody, np. w zimie, należy postępować w następujący sposób:

OSTRZEŻENIE
  • Podczas trzeciego zamykania okna dachowego funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostanie wyłączona. Upewnij się, że na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma żadnych przeszkód.

Po raz trzeci zamknij okno dachowe do miejsca, gdzie znajduje się przeszkoda.

Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem jest wyłączona, a okno dachowe nie może zostać zamknięte automatycznie. Okno dachowe pokona opór i można je będzie zamknąć całkowicie.

Jeżeli okno dachowe nie zamknie się po trzeciej próbie, powinien je sprawdzić specjalista.

Tryb awaryjny okna dachowego

OSTRZEŻENIE Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury. Upewnij się, że na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma żadnych przeszkód.

Jeżeli układ wykryje usterkę, wejdzie w tryb awaryjny. Okno dachowe przesuwać się będzie tylko przez ok. 0,5 sekundy na raz, a następnie będzie się zatrzymywać.

Zamknij okno dachowe, ponownie naciskając przycisk, gdy okno dachowe zatrzyma się. Gdy odchylona jest tylna krawędź okna dachowego, unieś ją całkowicie, a następnie zamknij okno dachowe. Należy niezwłocznie sprawdzić układ w specjalistycznej stacji obsługi.

Ponowne programowanie okna dachowego

OSTRZEŻENIE Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury. Upewnij się, że na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma żadnych przeszkód.

Jeżeli okna dachowego nie można już prawidłowo zamknąć, wykonaj poniższą procedurę ponownego programowania:

Jeżeli przycisk nie będzie naciskany bez przerwy, funkcja ponownego programowania zostanie przerwana.

Wykonaj procedurę jeszcze raz od początku.

Nagrzewnica na paliwo (zależnie od kraju)

OSTRZEŻENIE Nagrzewnicy na paliwo nie wolno włączać na stacjach benzynowych, w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub pyłów oraz w zamkniętych po ...

Siedzenia

...

Zobacz tez:

Tworzenie książki telefonicznej
Zapisz nazwę Nowe pozycje można zapisywać poleceniem "STORE NAME". Funkcja ta może być wykorzystywana do wybierania numeru poprzez podanie nazwy/nazwiska zamiast pełnego numeru telefonu. Kroki Użytkownik mówi ...

Gaśnica
Gaśnica znajduje się pod fotelem kierowcy. Pociągnąć zaczep 1 w górę. Wyjąć gaśnicę 2. Gaśnicę należy napełniać po każdorazowym użyciu i sprawdzać co roku lub co dwa lata, aby mie ...

Włączanie i wyłączanie wycieraczek
Wskazówka Nie włączać wycieraczek, gdy szyba przednia jest sucha, ponieważ może dojść do uszkodzenia piór wycieraczek. Ponadto przy wycieraniu szyby na sucho może dojść do zarysowania na skutek rozc ...

Categorie