Lexus IS300h: Automatyczne ułatwianie dostępu do przednich foteli

Lexus IS300h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Regulacja ustawienia foteli –> Pamięć ustawień do jazdy –> Automatyczne ułatwianie dostępu do przednich foteli

Fotel oraz kierownica regulowane są automatycznie, aby ułatwić wysiadanie z samochodu oraz zajmowanie miejsca za kierownicą.

Gdy wykonane zostaną wszystkie wyszczególnione poniżej czynności, fotel kierowcy oraz kierownica automatycznie przechodzą do pozycji, która ułatwia kierowcy wejście i wyjście z pojazdu.

Gdy wykonana zostanie jedna z wyszczególnionych poniżej czynności, fotel kierowcy oraz kierownica automatycznie powrócą do pierwotnej pozycji.

Automatyczne ułatwianie dostępu do przednich foteli


Działanie automatycznego ułatwiania dostępu do przednich foteli

Jeżeli fotel ustawiony jest blisko skrajnej tylnej pozycji, przy wysiadaniu z samochodu jego automatyczne odsunięcie może nie nastąpić.

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana zakresu ruchu fotela do tyłu podczas jego automatycznego odsuwania.

Pamięć ustawień do jazdy

Funkcja ta automatycznie dostosowuje ustawienia przedniego fotela, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych zgodnie z zapami ętanymi wartościami lub w celu ...

Pamięć ustawień do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych można zapisać w pamięci mikroprocesora, z której następnie można ...

Zobacz tez:

Wskazówki ogólne
Wskazówka  Przy otwieraniu klapa bagażnika odchyla się w górę. Dlatego należy upewnić się, czy nad klapą bagażnika jest wystarczająco dużo miejsca. Informacje o wysokości pokrywy bagażni ...

Nagrzewnica na paliwo (zależnie od kraju)
OSTRZEŻENIE Nagrzewnicy na paliwo nie wolno włączać na stacjach benzynowych, w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub pyłów oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Nagrzewnica na paliwo pomaga w rozgrzaniu silnika ...

Wprowadzenie
W pojeździe można stosować wyłącznie foteliki dziecięce dopuszczone zgodnie z normą ECE-R44 lub ECE-R129 (foteliki dziecięce i-Size). W przypadku niektórych fotelików dziecięcych z grupy wagowej II lub III może się zdarzy ...

Categorie