Lexus IS300h: Automatyczne ułatwianie dostępu do przednich foteli

Lexus IS300h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Regulacja ustawienia foteli –> Pamięć ustawień do jazdy –> Automatyczne ułatwianie dostępu do przednich foteli

Fotel oraz kierownica regulowane są automatycznie, aby ułatwić wysiadanie z samochodu oraz zajmowanie miejsca za kierownicą.

Gdy wykonane zostaną wszystkie wyszczególnione poniżej czynności, fotel kierowcy oraz kierownica automatycznie przechodzą do pozycji, która ułatwia kierowcy wejście i wyjście z pojazdu.

Gdy wykonana zostanie jedna z wyszczególnionych poniżej czynności, fotel kierowcy oraz kierownica automatycznie powrócą do pierwotnej pozycji.

Automatyczne ułatwianie dostępu do przednich foteli


Działanie automatycznego ułatwiania dostępu do przednich foteli

Jeżeli fotel ustawiony jest blisko skrajnej tylnej pozycji, przy wysiadaniu z samochodu jego automatyczne odsunięcie może nie nastąpić.

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana zakresu ruchu fotela do tyłu podczas jego automatycznego odsuwania.

Pamięć ustawień do jazdy

Funkcja ta automatycznie dostosowuje ustawienia przedniego fotela, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych zgodnie z zapami ętanymi wartościami lub w celu ...

Pamięć ustawień do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych można zapisać w pamięci mikroprocesora, z której następnie można ...

Zobacz tez:

Sterowanie
A: pokrętło dystrybucji powietrza; B: przycisk włączenia/wyłączenia sprężarki klimatyzacji; C: pokrętło regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego/ciepłego); D: przycisk akt ...

Sprawdzanie poziomu oleju
Pozium oleju w silnsku mozna sprawdzie w radiu lub w systemie MMI*. Rys. 224 Wyświetlacz: wskazanie poziomu oleju Ustawić samochód w poziomym położeniu. Wyłączyć silnik rozgrzany do temperatury ro ...

Ekran "Ustawienia telefonu"
Przejść do ekranu "Ustawienia telefonu": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" Rejestrowanie i połączenie urządzenia Bluetooth Dostosowanie głośności połączenia. Zmiana ustawień ...

Categorie