Lexus IS300h: Bateria w elektronicznym kluczyku

Rozładowaną baterię należy wymienić na nową.

Niezbędne narzędzia i materiały:

Wymiana baterii

  1. Wyjąć mechaniczny kluczyk.

Wymiana baterii


  1. Zdjąć pokrywę.

    W celu uniknięcia uszkodzenia kluczyka owinąć końcówkę śrubokręta taśmą samoprzylepną.

Wymiana baterii


  1. Zdjąć osłonę baterii.

    W celu uniknięcia uszkodzenia kluczyka owinąć końcówkę śrubokręta taśmą samoprzylepną.

Wymiana baterii


  1. Wyjąć rozładowaną baterię.

    Nową baterię włożyć biegunem "+" do góry.

Wymiana baterii


Użyć baterii litowej CR2032

W przypadku rozładowania baterii karty klucza (w niektórych wersjach)

Bateria do karty klucza dostępna jest jedynie w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa, która może również dokonać wymiany baterii.

W przypadku rozładowania baterii w elektronicznym kluczyku

Rozładowanie baterii mogą sygnalizować następujące objawy:

Certyfikat baterii kluczyka


Bateria i wymontowane części

Elementy te są niewielkich rozmiarów i w razie połknięcia przez dziecko mogą spowodować zadławienie. Należy je chronić przed dostępem dzieci.

Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować śmierć lub poważne obra- żenia ciała.

Środki ostrożności dotyczące baterii litowych

OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA NA WYMIAN¢ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU BATERII ISTNIEJE RYZYKO JEJ WYBUCHU.

ZUŻYTEJ BATERII NALEŻY POZBYå SI¢ ZGODNIE Z ZALECENIAMI


W celu zapewnienia normalnego działania po wymianie baterii

Ze względów bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas wymiany baterii poniższych zaleceń:

Okres międzyprzeglądowy

Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny należy sprawdzać i wymieniać zgodnie z planem obsługi okresowej. W regionach o znacznym zapyleniu powietrza lub o dużym natężeniu ru ...

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników

Jeżeli jakieś urządzenie elektryczne w samochodzie nie działa, może to oznaczać przepalenie bezpiecznika. Należy wtedy sprawdzić bezpieczni ...

Zobacz tez:

Korzystanie z trybu automatycznego
Nacisnąć przycisk   lub wybrać "AUTO" na ekranie obsługi układu klimatyzacji. Regulować ustawienie temperatury. Aby przerwać operację, należy nacisnąć przycisk . Lampka kon ...

Całkowita blokada zamków
Zablokowanie możliwości otwarcia drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od środka pojazdu chroni samochód przed dostępem osób niepowo- łanych. Samochody wyposażone w ten system mają na szybac ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
Rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych może być ograniczone szczególnie w następujących sytuacjach przy zabrudzonych lub zasłoniętych czujnikach podczas śnieżycy lub silnego deszczu ...

Categorie