Lexus IS300h: Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie

Lexus IS300h –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie

Podczas samodzielnego wykonywania czynności serwisowych należy przestrzegać podanych w tym rozdziale wskazówek i prawidłowych procedur postępowania.

Elementy Narzędzia i materiały
Stan akumulatora 12-woltowego
 • Smar
 • Klucz płaski (do zacisków biegunów akumulatora)
Poziom płynu w układzie chłodzenia silnika
 • "Toyota Super Long Life Coolant" lub podobnej jakości niskokrzepnący roztwór na bazie glikolu etylenowego, nie zawierający krzemianów, amin, azotynów ani boranów, wytwarzany z wykorzystaniem technologii wysoce trwałych hybrydowych kwasów organicznych.

  Płyn "Toyota Super Long Life Coolant" jest gotowym do użytku roztworem, zawierającym 50% koncentratu niskokrzepnącego i 50% wody dejonizowanej.

 • Lejek (tylko do dolewania płynu)
Poziom oleju w silniku spalinowym
 • Oryginalny olej "Toyota Genuine Motor Oil" lub jego odpowiednik
 • Szmatka lub ręcznik papierowy
 • Lejek (tylko do dolewania oleju)
Bezpieczniki Bezpiecznik o prądzie znamionowym takim samym jak wymieniany
Żarówki
 • Żarówka o takim samym oznaczeniu i mocy jak oryginalna
 • Śrubokręt z krzyżową końcówką
 • Śrubokręt z płaską końcówką
 • Klucz maszynowy płaski
Chłodnice i skraplacz

--

Ciśnienie w ogumieniu
 • Manometr do pomiaru ciśnienia opon
 • èródło sprężonego powietrza
Płyn do spryskiwaczy
 • Woda lub płyn do spryskiwaczy zawierający środek przeciw zamarzaniu (w sezonie zimowym)
 • Lejek (tylko do dolewania wody lub płynu do spryskiwaczy)


W komorze silnikowej znajdują się mechanizmy, które mogą niespodziewanie zadziałać, jak również płyny, które mogą być gorące, a także urządzenia, które mogą być pod napięciem. W celu uniknięcia śmierci lub poważnych obrażeń ciała należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Podczas wykonywania czynności serwisowych w komorze silnikowej

Podczas wykonywania czynności serwisowych w pobliżu wentylatorów elektrycznych i chłodnicy

Upewnić się, że przycisk rozruchu znajduje się w stanie wyłączonym.

Jeżeli przycisk rozruchu znajduje się w stanie ON, elektrycznie napędzane wentylatory chłodzące mogą samoczynnie ruszyć, jeżeli włączona jest klimatyzacja i/lub temperatura płynu w układzie chłodzenia jest wysoka.

Okulary ochronne

Należy zakładać okulary ochronne, aby osłonić oczy przed rozpryskami płynów i innymi niebezpiecznymi materiałami.


Wyjęty filtr powietrza

Jazda bez filtra powietrza grozi przyspieszonym zużyciem mechanicznym silnika, spowodowanym zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu.

Zbyt niski lub zbyt wysoki poziom płynu hamulcowego

Poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku nieznacznie się obniża w miarę zużywania się okładzin ciernych, a także przy wysokim poziomie płynu w akumulatorze ciśnienia.

Jeżeli poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wymaga częstego uzupeł- niania, może to oznaczać poważną awarię.

Obsługa techniczna

Wymagania dotyczące obsługi technicznej Niezbędnym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej jazdy jest codzienna dbałość o samochód oraz regularn ...

Pokrywa silnika

W celu otwarcia pokrywy silnika należy zwolnić jej zamek dśwignią znajdującą się w kabinie samochodu. Pociągnąć dświgni& ...

Zobacz tez:

Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,6 L DURATORQ-TDCI (DV) DIESEL
Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony). Patrz Sprawdzenie płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego .  Korek wlewu oleju1. Patrz Sprawdzenie oleju silnikowego . Zbior ...

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego
Sprawdzić, czy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w po- łożeniu P i wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Dotknąć przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem stroną z ...

Zestawienie elementów funkcyjnych
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu automatycznie zwiększa lub zmniejsza prędkość samochodu w celu zachowania zaprogramowanej odległoś ...

Categorie