Lexus IS300h: Całkowita blokada zamków

Zablokowanie możliwości otwarcia drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od środka pojazdu chroni samochód przed dostępem osób niepowo- łanych.

Samochody wyposażone w ten system mają na szybach w przednich drzwiach odpowiednie naklejki informacyjne.

Całkowita blokada zamków


Uruchomienie całkowitej blokady zamków

Wyłączyć hybrydowy układ napędowy, wybierając przyciskiem rozruchu stan wyłączony i po opuszczeniu samochodu przez wszystkich pasażerów zamknąć wszystkie drzwi.

Korzystanie z funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka: Dwukrotnie w ciągu 5 sekund dotknąć miejsca, w którym znajduje się czujnik na zewnętrznej klamce drzwi.

Z użyciem zdalnego sterowania: Dwukrotnie w ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk  .


Wyłączanie systemu całkowitej blokady zamków

Korzystając z funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka: chwycić zewnętrzną klamkę drzwi.

Z użyciem zdalnego sterowania: nacisnąć przycisk .Środki ostrożności podczas stosowania całkowitej blokady zamków

Gdy w samochodzie znajdują się pasażerowie, nie wolno nigdy uruchamiać cał- kowitej blokady zamków, ponieważ uniemożliwi to otwarcie drzwi od wewnątrz.

Elektroniczna blokada rozruchu silnika

W kluczyku samochodowym wbudowany jest mikronadajnik, będący elementem układu uniemożliwiającego uruchomienie hybrydowego układu napędowego z u ...

Autoalarm

...

Zobacz tez:

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Jeśli kierowca opuści pojazd, chociaż pojazd jest hamowany tylko za pomocą funkcji HOLD, może dojść do jego stoczenia się, gdy wystąpi usterka w układzie lub w ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Jeśli prędkość obrotowa silnika jest wyższa od roboczej prędkości obrotowej i skrzynia biegów zostanie wtedy przełączona w położenie D lub R, pojazd może gwałtownie przyspieszyć. Istnieje ryzyk ...

Kamera wsteczna
OSTRZEŻENIA Działanie kamery może różnić się w zależności od temperatury otoczenia, stanu pojazdu i warunków drogowych. Odległości pokazywane na wyświetlaczu mogą różnić się od rzeczywistych odleg ...

Categorie