Lexus IS300h: Całkowita blokada zamków

Zablokowanie możliwości otwarcia drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od środka pojazdu chroni samochód przed dostępem osób niepowo- łanych.

Samochody wyposażone w ten system mają na szybach w przednich drzwiach odpowiednie naklejki informacyjne.

Całkowita blokada zamków


Uruchomienie całkowitej blokady zamków

Wyłączyć hybrydowy układ napędowy, wybierając przyciskiem rozruchu stan wyłączony i po opuszczeniu samochodu przez wszystkich pasażerów zamknąć wszystkie drzwi.

Korzystanie z funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka: Dwukrotnie w ciągu 5 sekund dotknąć miejsca, w którym znajduje się czujnik na zewnętrznej klamce drzwi.

Z użyciem zdalnego sterowania: Dwukrotnie w ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk  .


Wyłączanie systemu całkowitej blokady zamków

Korzystając z funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka: chwycić zewnętrzną klamkę drzwi.

Z użyciem zdalnego sterowania: nacisnąć przycisk .Środki ostrożności podczas stosowania całkowitej blokady zamków

Gdy w samochodzie znajdują się pasażerowie, nie wolno nigdy uruchamiać cał- kowitej blokady zamków, ponieważ uniemożliwi to otwarcie drzwi od wewnątrz.

Elektroniczna blokada rozruchu silnika

W kluczyku samochodowym wbudowany jest mikronadajnik, będący elementem układu uniemożliwiającego uruchomienie hybrydowego układu napędowego z u ...

Autoalarm

...

Zobacz tez:

Zakładanie koła zapasowego
Usunąć zanieczyszczenia i wszelkie obce materiały z przylegających do siebie powierzchni koła i piasty. Pozostawienie nieoczyszczonych powierzchni przylegania koła i piasty może spowodować polu ...

Siedzenia regulowane ręcznie
Przesuwanie siedzeń do tyłu i do przodu OSTRZEŻENIE Po zwolnieniu dźwigni zakołysz fotelem w tył i w przód, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany w zaczepie. Regulacja podpory lędźwiowej Regulacja w ...

Panel obsługi w dachu
Włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego z tyłu Włączanie i wyłączanie prawej lampki do czytania Wyłączanie oświetlenia wewnętrznego z przodu/ automatycznego sterowania oświetleniem wewnętrznym Włąc ...

Categorie