Lexus IS300h: Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie

Lexus IS300h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zasady bezpiecznej eksploatacji –> Foteliki dziecięce –> Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie

Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie.

Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie


Objaśnienia symboli literowych stosowanych w powyższej tabeli: U: Odpowiednie dla "uniwersalnej" kategorii fotelików dziecięcych dopuszczonych do stosowania w danej grupie wagowej.

UP: Odpowiednie dla "uniwersalnej" kategorii fotelików dziecięcych przeznaczonych do mocowania przodem do kierunku jazdy, dopuszczonych do stosowania w danej grupie wagowej.

L1: Odpowiednie dla "LEXUS G 0+, BABY SAFE PLUS z SEAT BELT FIXATION, BASE PLATFORM" (0 do 13 kg) dopuszczonych do stosowania w danej grupie wagowej.

L2: Odpowiednie dla "LEXUS KIDFIX" (15 do 36 kg) dopuszczonych do stosowania w danej grupie wagowej.

X: Miejsce nieodpowiednie dla dzieci w danej grupie wagowej.

UWAGA:

*1: Ustawić oparcie przedniego fotela w pozycji jak najbardziej pionowej.

Przesunąć siedzisko przedniego fotela maksymalnie do tyłu.

Ustawić siedzisko fotela w najwyższym położeniu. Kiedy fotelik dziecięcy dotknął do podsufitki samochodu, należy opuścić siedzisko fotela.

Postępować zgodnie z poniższą procedurą

Jeżeli oparcie fotela uniemożliwia zamocowanie fotelika dla niemowląt w bazie, należy je odchylić do tyłu, tak aby nie stykało się z fotelikiem.

Jeżeli pomiędzy fotelikiem dla małych dzieci i oparciem fotela występuje pusta przestrzeń, należy odchylić oparcie fotela do tyłu, aż uzyskany zostanie dobry styk.

Jeżeli górne mocowanie pasa bezpieczeństwa znajduje się przed prowadnicą pasa w foteliku, należy przesunąć siedzisko fotela do przodu.

Jeżeli pozycja dziecka w foteliku jest zbyt wyprostowana, należy wyregulować pochylenie oparcia fotela do pozycji najbardziej komfortowej.

Jeżeli górne mocowanie pasa bezpieczeństwa znajduje się przed prowadnicą pasa w foteliku, należy przesunąć siedzisko fotela do przodu.

*2: Wyjąć zagłówek fotela, jeżeli uniemożliwia prawidłowe zamocowanie fotelika dla dziecka.

*3: Kiedy do zamocowania fotelika dla dziecka wykorzystuje się skrajny lewy fotel samochodu, nie należy siadać na środkowym fotelu.

Foteliki wyszczególnione w tabeli mogą nie być dostępne poza obszarem Unii Europejskiej.

Dopuszczalne jest stosowanie fotelików dziecięcych innego typu niż wyszczególnione w tabeli, jednak należy dokładnie sprawdzić ich parametry u producenta i sprzedawcy.

Rodzaje fotelików dziecięcych

Zgodnie z normą Unii Europejskiej ECE Nr 44 foteliki dziecięce klasyfikowane są według 5 następujących grup: Grupa 0: do 10 kg (0-9 miesięcy) ...

Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie (ze sztywnymi zaczepami ISOFIX)

Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie. (1) W przypadku fotelików dziecięcych bez oznacz ...

Zobacz tez:

Hybrydowy układ napędowy nie uruchamia się, mimo że postę- powano zgodnie z prawidłową procedurą rozruchu.
Może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn: Elektroniczny kluczyk może nie funkcjonować prawidłowo Niedostateczna ilość paliwa w zbiorniku. Uzupełnić paliwo. Usterka ...

Funkcja "Parkowanie tyłem"
Parkowanie tyłem bez skrętu kierownicy Biała linia pomocnicza wyznaczająca szerokość pojazdu z lusterkami bez uwzględnienia skrętu kierownicy (statyczna) Żółta linia pomocnicza wyznaczająca szerokość pojazdu z lusterkami p ...

Informacje na temat danych technicznych
leżeli nie zostało to w inny sposób oznaczone lub oddz.eln.e wym.enlone obowiązują dane techniczne dla seryjnego wyposażeń,a s mo hodów w Niemczech. W samochodach specjalnych . w samochodach do pozosta&# ...

Categorie