Lexus IS300h: Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie (ze sztywnymi zaczepami ISOFIX)

Lexus IS300h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zasady bezpiecznej eksploatacji –> Foteliki dziecięce –> Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie (ze sztywnymi zaczepami ISOFIX)

Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie.

Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie (ze sztywnymi zaczepami ISOFIX)


(1) W przypadku fotelików dziecięcych bez oznaczenia klasy ISO/XX (A do G), dla odpowiedniej grupy wielkościowej, producent samochodu wskazuje zalecane foteliki ISOFIX dla poszczególnych miejsc.

Objaśnienia symboli literowych stosowanych w powyższej tabeli: IUP: Odpowiednie dla "uniwersalnej" kategorii fotelików dziecięcych z systemem mocowania ISOFIX przodem do kierunku jazdy, dopuszczonych do stosowania w danej grupie wagowej.

IL: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych z systemem mocowania ISOFIX należących do kategorii "dla określonego pojazdu" (specificvehicle), "ograniczone stosowanie" (restricted) lub "półuniwersalne" (semi-universal), dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkościowej.

X: Miejsce nieodpowiednie do zamocowania fotelika dziecięcego ISOFIX w danej grupie wagowej i/lub o danej klasie.

*: Wyjąć zagłówek fotela, jeżeli uniemożliwia prawidłowe zamocowanie fotelika.

Jeżeli fotelik dziecięcy jest zamocowany na lewym skrajnym fotelu, nie należy siadać na środkowym fotelu.

Podczas stosowania "LEXUS MINI" czy "LEXUS MIDI" dopasować nogę podporową oraz złącza ISOFIX w następujący sposób:

Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie (ze sztywnymi zaczepami ISOFIX)


  1. Zablokować nogę podporową w miejscu, gdzie widać czwarty otwór. ("LEXUS MIDI" zwrócony tyłem do kierunku jazdy, "LEXUS MINI")
  2. Zablokować nogę podporową w miejscu, gdzie widać szósty otwór. ("LEXUS MIDI" tylko zwrócony przodem do kierunku jazdy)
  3. Zablokować złącza ISOFIX w miejscu, w którym można widzieć liczby 4 oraz 5.

Foteliki wyszczególnione w tabeli mogą nie być dostępne poza obszarem Unii Europejskiej.

Dopuszczalne jest stosowanie fotelików dziecięcych innego typu niż wyszczególnione w tabeli, jednak należy dokładnie sprawdzić ich parametry u producenta i sprzedawcy.

Zamocowanie fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera

Zamocowanie fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera


Przed zamocowaniem fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera należy:

Dobór właściwego fotelika dziecięcego


Używanie fotelika dziecięcego

Fotelik dziecięcy niedostosowany do tego samochodu może nie zapewnić właściwej ochrony dziecku lub niemowlęciu. Grozi to śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała (w przypadku gwałtownego hamowania lub wypadku).

Środki ostrożności dotyczące fotelika dziecięcego

Gdy w samochodzie znajdują się dzieci

Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się pasami bezpieczeństwa. Jeżeli pas zostanie owinięty wokół szyi, grozi to uduszeniem lub innymi poważnymi obrażeniami mogącymi doprowadzić do śmierci dziecka. Jeżeli pas ulegnie zablokowaniu i nie ma możliwości wypięcia go z zaczepu, należy przeciąć go ostrym narzędziem, np.

nożyczkami.

Gdy fotelik dziecięcy nie jest wykorzystywany

Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie

Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie. Objaśnienia symboli literowych stosowanych w powyż ...

Zamocowanie fotelika dziecięcego

Przestrzegać instrukcji montażowych producenta fotelika. Umocować fotelik bezpiecznie na fotelu za pomocą pasa bezpieczeństwa lub przewidzianych do tego ...

Zobacz tez:

Informacje na wyświetlaczu zestawu przyrządów
jeżeli system side assist samoczynnie się wyłączy, gaśnie lampka kontrolna w przycisku i na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się komunikat: Audi side assist nicht verfugbar: Sensoren blockiert ...

Foteliki dla grupy wagowej 1
Rys. 197 Tylne siedzenia: fotelik dla dziecka ustawiony przodem do kierunku jazdy W tej grupie wagowej najlepsze są foteliki ustawiane tyłem lub przodem do kierunku jazdy, ze zintegrowanym systemem szelek. Zalecane foteliki dla dz ...

Bluetooth
Co zrobić gdy... (Postępowanie w razie nieprawidłowości) Jeżeli występuje problem ze zdalną obsługą telefonu komórkowego lub z urządzeniem Bluetooth, w pierwszej kolejności należy s ...

Categorie