Lexus IS300h: Elementy układu poduszek powietrznych

Lexus IS300h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zasady bezpiecznej eksploatacji –> Poduszki powietrzne –> Elementy układu poduszek powietrznych

Elementy układu poduszek powietrznych


 1. Pokrywa silnika z mechanizmami podnoszącymi
 2. Wyłącznik poduszki powietrznej
 3. Czołowa poduszka powietrzna pasażera siedzącego na przednim fotelu
 4. Kurtyny powietrzne
 5. Dolne poduszki powietrzne
 6. Wskaśnik stanu poduszki powietrznej pasażera "PASSENGER AIR BAG"
 7. Napinacze pasów bezpieczeństwa i ograniczniki siły napięcia
 8. Czujniki bocznych poduszek powietrznych (przednie)
 9. Przednie boczne poduszki powietrzne
 10. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych
 11. Czołowa poduszka powietrzna kierowcy
 12. Czujniki bocznych poduszek powietrznych (tylne)
 13. Czujnik położenia fotela kierowcy
 14. Czujnik sprzączki pasa bezpieczeństwa kierowcy
 15. Centralny czujnik układu poduszek powietrznych
 16. Czujniki przednich poduszek powietrznych
 17. Czujniki pokrywy silnika z mechanizmem podnoszącym

Podzespoły głównego układu poduszek powietrznych i pokrywy silnika z mechanizmem podnoszącym pokazane są powyżej. Układ poduszek powietrznych i pokrywa silnika z mechanizmem podnoszącym nadzorowane są przez centralny czujnik układu poduszek powietrznych. Reakcja chemiczna w napełniaczach powoduje błyskawiczne wypełnienie poduszek powietrznych nietoksycznym gazem, dzięki czemu powstrzymują one przemieszczanie się osób znajdujących się w samochodzie. Kiedy aktywowana jest pokrywa silnika z mechanizmem podnoszącym, nietoksyczny gaz jest uwalniany dzięki reakcji chemicznej w podnośnikach, która sprawia, że tłoki szybko się wysuwają i unoszą tylną część pokrywy silnikowej.


Środki ostrożności dotyczące poduszek powietrznych

Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń dotyczących poduszek powietrznych.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Kierowca i wszyscy pasażerowie samochodu powinni podczas jazdy mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Poduszki powietrzne stanowią jedynie uzupełnienie podstawowego działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.

Czołowa poduszka powietrzna po stronie kierowcy napełnia się ze znaczną prędkością oraz siłą i może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeżeli kierowca znajduje się zbyt blisko niej.

Ponieważ w przypadku poduszki powietrznej kierowcy strefa niebezpieczna mieści się w granicach pierwszych 50-75 mm jej rozwijania, zachowanie dystansu 250 mm od miejsca zamontowania poduszki zapewnia odpowiedni margines bezpieczeństwa. Odległość ta mierzona jest od środka koła kierownicy do mostka klatki piersiowej. Gdy odległość ta jest mniejsza niż 250 mm, zalecane jest skorygowanie pozycji za kierownicą jednym z następujących sposobów:

Ustawienie fotela według powyższych zaleceń nie powinno ograniczać moż- liwości swobodnego operowania pedałami i kierownicą oraz obserwacji wskaśników na desce rozdzielczej.

Środki ostrożności dotyczące poduszek powietrznych

Środki ostrożności dotyczące poduszek powietrznych


Środki ostrożności dotyczące poduszek powietrznych

Modyfikacje i złomowanie elementów układu poduszek powietrznych

Niżej wymienionych prac związanych ze złomowaniem samochodu nie należy przeprowadzać bez konsultacji z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem. Może to doprowadzić do uszkodzenia lub przypadkowego odpalenia (napełnienia) poduszek powietrznych, co grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Jeśli nastąpiło odpalenie (napełnienie) poduszek powietrznych

*: W niektórych sytuacjach połączenie nie może zostać wykonane.

Warunki napełnienia poduszek powietrznych (przednich poduszek powietrznych)

Odpalenie przednich poduszek powietrznych nastąpi, gdy siła uderzenia przekroczy określoną wartość progową, odpowiadającą zderzeniu czołowemu z nieruchomą i nieodkształcalną przeszkodą przy prędkości około 20-30 km/h.

Jednak prędkość progowa będzie znacznie wyższa w następujących sytuacjach:

W zależności od rodzaju kolizji możliwe jest, że zostaną aktywowane tylko napinacze pasów bezpieczeństwa.

Poduszki powietrzne

Odpalenie poduszek powietrznych następuje w przypadku określonych rodzajów zderzeń na tyle silnych, że istnieje grośba odniesienia przez jadą ...

Warunki napełnienia poduszek powietrznych (boczne poduszki i kurtynypowietrzne)

Boczne poduszki i kurtyny powietrzne zostaną odpalone, gdy siła kolizji przekroczy określoną wartość progową (odpowiadającą poprzecznemu uderzeniu w kabinę przez ...

Zobacz tez:

Przed naprawą samochodu
Zatrzymać samochód na twardym, płaskim podłożu. Uruchomić hamulec postojowy. Przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie P. Wyłączyć hybrydowy ukł ...

Uktad hamulcowy
Kiedy pojawi się lampka kontrolna, wystąpiła niesprawność układu hamulcowego. Po naciśnięciu przycisku [SET] można wyświetlić informację tekstową, która bliżej objaśn ...

Bezpieczeństwo dzieci i boczne poduszki
Rys. 195 Przykładowy rysunek niebezpiecznej pozycji siedzącej w strefie działania bocznej poduszki bezpieczeństwa Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie wychylały się z fotelika w stronę d ...

Categorie