Lexus IS300h: Fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym

  1. Wyjąć zagłówek fotela, jeżeli uniemożliwia prawidłowe zamocowanie fotelika.

Fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym


  1. Zabezpieczyć fotelik pasem bezpieczeństwa albo sztywnymi zaczepami ISOFIX.

Fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym


  1. Otworzyć pokrywę gniazda zaczepowego, zaczepić zaczep w gnieśdzie zaczepowym i naprężyć górny pas mocujący.

    Upewnić się, że górny pas mocujący jest prawidłowo zamocowany.

Fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym


Podczas mocowania fotelika dziecięcego

Do prawidłowego zamocowania fotelika dziecięcego na siedzeniu samochodu za pomocą pasa bezpieczeństwa potrzebny jest dodatkowy zacisk blokujący.

Należy zastosować się do wskazówek producenta fotelika. Jeżeli zacisk blokujący nie jest w komplecie z fotelikiem, można go nabyć w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie: Zacisk blokujący do zamocowania fotelika dziecięcego (Nr części 73119-22010)


Podczas mocowania fotelika dziecięcego

Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi fotelika i bezpiecznie go umocować.

Jeżeli fotelik zostanie nieprawidłowo umocowany, w razie gwałtownego hamowania, skrętu lub wypadku dziecko oraz pozostali pasażerowie mogą ponieść śmierć lub poważne obrażenia ciała.


Podczas mocowania fotelika dziecięcego

Podczas mocowania fotelika dziecięcegoPodczas mocowania fotelika dziecięcego

Prawidłowe zamocowanie fotelika dziecięcego w zaczepach

Wprzypadku mocowania fotelika dziecięcego w zaczepach należy sprawdzić, czy wokół zaczepów służących do zamocowania fotelika dziecięcego nie ma żadnych przedmiotów oraz to, czy pas bezpieczeństwa nie został przyciśnięty przez fotelik. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, aby w razie gwałtownego hamowania lub wypadku nie zagrażał śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała zarówno dziecku jak i innym pasażerom.

Zamocowanie fotelika dziecięcego za pomocą sztywnych zaczepów ISOFIX

Wyjąć zagłówek fotela, jeżeli uniemożliwia prawidłowe zamocowanie fotelika. Wsunąć mocowania fotelika w specjalne ...

Środki ostrożności dotyczące spalin

Wdychanie spalin samochodowych jest niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Gazy spalinowe zawierają toksyczny tlenek węgla (CO), bezbarwny i bezwonny gaz. Należ ...

Zobacz tez:

Lampki kontrolne
Gdy przyciskiem rozruchu zostanie wybrany stan ON, na 10 sekund zaświeci się czerwona lampka kontrolna, a następnie na 2 sekundy zaświeci się zielona lampka kontrolna, sygnalizując, że układ jest dostępn ...

Ustawienia wyświetlacza
Zmiana ustawień Ustawienia należy zmieniać za pomocą przycisków na kierownicy. Nacisnąć   lub , aby wybrać   . Za pomocą przycisków wybrać żądany element. Us ...

Pojemności
Następujące wartości odnoszą się do wymiany oleju oraz filtra oleju. Dodatki specjalne Wskazówka  Nie wolno stosować specjalnych dodatków do oleju silnikowego, gdyż może to doprowadzić do ...

Categorie