Lexus IS300h: Wyłączanie hybrydowego układu napędowego, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu innym niż P

Lexus IS300h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Wyłączanie hybrydowego układu napędowego, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu innym niż P

Jeżeli hybrydowy układ napędowy został wyłączony, a dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu innym niż P, zamiast przełączenia przyciskiem rozruchu w stan wyłączony, nastąpi przełączenie w stan ACCESSORY. W celu przełączenia w stan wyłączony należy wykonać następujące czynności:

  1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony.
  2. Przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie P.
  3. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym jest wyświetlany komunikat "Turn Off Vehicle", a następnie wcisnąć przycisk rozruchu jeden raz.
  4. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym przestał być wyświetlany komunikat "Turn Off Vehicle".

Samoczynne wyłączanie zasilania

W przypadku pozostawienia samochodu z dśwignią przekładni napędowej w położeniu P i z wybranym stanem ACCESSORY po upływie około 1 godziny nastąpi samoczynne przełączenie przycisku rozruchu w stan wyłączony. Jednak nie zabezpiecza to całkowicie przed rozładowaniem akumulatora 12-woltowego.

Gdy hybrydowy układ napędowy nie pracuje, nie należy zbyt długo pozostawiać pojazdu z wybranym stanem ACCESSORY lub ON przycisku rozruchu.

Dświęki i drgania charakterystyczne dla pojazdu hybrydowego

Wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku

Gdy temperatura otoczenia jest niska, np. podczas jazdy w warunkach zimowych

Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego czas, przez który miga lampka kontrolna stanu gotowości "READY", może być dłuższy niż zwykle.

Należy poczekać do momentu całkowitego zaświecenia się lampki "READY", oznaczającego gotowość samochodu do jazdy.

Czynniki powodujące zakłócenie działania

Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu

Jeżeli hybrydowy układ napędowy samochodu nie daje się uruchomić

Blokada kierownicy

Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego i otwarciu, a następnie zamknięciu drzwi zostaje uruchomiona blokada kierownicy. Blokada kierownicy zostaje zwolniona przy ponownym naciśnięciu przycisku rozruchu.

Gdy nie została zwolniona blokada kierownicy

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "Steering Wheel Lock Press Power Switch while Turning Wheel".

Sprawdzić, czy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu P. Należy ponownie nacisnąć przycisk rozruchu, jednocześnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.


Przeciwdziałanie przegrzaniu siłownika elektrycznego mechanizmu blokady kierownicy

Powtarzane w krótkich odstępach czasu włączanie i wyłączanie hybrydowego układu napędowego spowoduje przerwanie działania siłownika elektrycznego mechanizmu blokady kierownicy, zapobiegając jego przegrzaniu. W tym przypadku należy wstrzymywać się od uruchamiania hybrydowego układu napędowego.

Silnik powróci do stanu normalnego w ciągu około 10 sekund.

Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zostanie wyświetlony komunikat "Smart Entry & Start System Malfunction See Owner's Manual"

Może to oznaczać usterkę układu. Wtakiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Jeżeli lampka kontrolna "READY" nie włącza się

Jeżeli lampka kontrolna stanu gotowości "READY" nie zaświeci się pomimo prawidłowego wykonania procedury uruchomienia samochodu, należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Jeżeli hybrydowy układ napędowy ma usterkę

Jeżeli bateria w elektronicznym kluczyku jest rozładowana

Obsługa przycisku rozruchu

Jeśli system elektronicznego kluczyka w ustawieniach indywidualnych został wy- łączony


Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego

Hybrydowy układ napędowy należy zawsze uruchamiać, siedząc na fotelu kierowcy. Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego w żadnym przypadku nie wolno naciskać pedału przyspieszenia. Może to doprowadzić do wypadku grożącego śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Podczas jazdy

W przypadku awarii hybrydowego układu napędowego podczas jazdy, do chwili bezpiecznego zatrzymania samochodu, nie należy otwierać drzwi ani uruchamiać zamków. Uruchomienie blokady kierownicy może doprowadzić do wypadku grożącego śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Wyłączenie hybrydowego układu napędowego w nagłym przypadku

Jeżeli zachodzi konieczność wyłączenia hybrydowego układu napędowego w sytuacji awaryjnej, należy przytrzymać wciśnięty przycisk rozruchu przez co najmniej 2 sekundy lub nacisnąć go szybko 3 lub więcej razy. ( S. 567) Jednakże poza sytuacjami awaryjnymi nie wolno dotykać przycisku rozruchu podczas jazdy. Wyłączenie hybrydowego układu napędowego nie spowoduje utraty możliwości kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie wukładzie kierowniczym. Obracanie kierownicą wymagać będzie większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.


Ochrona akumulatora 12-woltowego przed rozładowaniem

Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego

Wprzypadku trudności z uruchomieniem hybrydowego układu napędowego należy niezwłocznie zlecić jego sprawdzenie w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Objawy nieprawidłowego działania przycisku rozruchu

Działanie przycisku rozruchu w nietypowy sposób, np. jego zacinanie się, może oznaczać usterkę. Należy natychmiast skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego jest zwolniony, przyciskiem rozruchu moż- na przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi. (Stan ope ...

Tryb jazdy z napędem elektrycznym

W trybie jazdy z napędem elektrycznym do napędu pojazdu wykorzystywany jest silnik elektryczny (trakcyjny) zasilany akumulatorem trakcyjnym. Tryb ten umożliwia ...

Zobacz tez:

Warto wiedzieć
Info  Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były dostępne w chwili zakończenia redakcji tej instrukcji. ...

Wskazówki ogólne
Ochrona środowiska Firma Daimler AG kompleksowo przestrzega zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Celem takiego działania jest oszczędne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego, których zachowanie służy za ...

Mokra nawierzchnia
Jeżeli podczas jazdy w intensywnym deszczu hamulec nie był używany przez dłuższy czas, przy pierwszym naciśnięciu pedału hamulca reakcja może być opóźniona. Również po myciu pojazdu lub przejeździe przez głębo ...

Categorie