Lexus IS300h: Funkcje układu ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA)

Ostrzeganie o zjeżdżaniu z pasa ruchu

Ostrzeganie o zjeżdżaniu z pasa ruchu


Gdy układ oceni, że samochód zjeżdża z pasa ruchu, na którym się znajduje, rozlega się sygnał akustyczny i wyświetlane są znaki ostrzegawcze na wyświetlaczu wielofunkcyjnym oraz uruchamiana jest wibracja kierownicy, aby ostrzec kierowcę.

Gdy rozlegnie się sygnał akustyczny lub uruchomi się wibracja kierownicy, należy sprawdzić sytuację wokół pojazdu i ostroż- nie operując kierownicą, wrócić w okolice środka białych (żółtych) linii wyznaczających pas ruchu.

Funkcja kontroli kierownicy

Funkcja kontroli kierownicy


Gdy układ oceni, że samochód zjeżdża z pasa ruchu, na którym się znajduje, wyświetlane są znaki ostrzegawcze na wyświetlaczu wielofunkcyjnym oraz układ kontroli kierownicy wykonuje w krótkim czasie mały ruch kierownicy, aby zapobiec dalszemu zjeżdżaniu z pasa ruchu.

Z wyjątkiem rynku izraelskiego: Jeżeli układ rozpozna, że kierownica nie jest obsługiwana i w dalszym ciągu jest słabo trzymana przez kierowcę, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy i praca układu zostanie czasowo wstrzymana.

Dla rynku izraelskiego: Jeżeli układ rozpozna, że kierownica nie jest obsługiwana i w dalszym ciągu jest słabo trzymana przez kierowcę, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy i rozlegnie się sygnał ostrzegawczy.

Ostrzeżenie przed kołysaniem pojazdu

Gdy układ oceni, że samochód nie jedzie prosto i kilkukrotnie mógł zjechać z pasa ruchu, na którym się znajduje, rozlega się sygnał akustyczny i wyświetlany jest komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym, aby ostrzec kierowcę.

Ostrzeżenie przed kołysaniem pojazduPrzed użyciem układu ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA)

Nie należy nadmiernie polegać na działaniu układu ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA). Układ ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA) nie kieruje samochodem w sposób automatyczny i w żaden sposób nie zmniejsza obowiązku zachowania ostrożności. Dlatego to kierowca samochodu pozostaje w pełni odpowiedzialny za rozpoznanie sytuacji wokół i korygowanie kierunku jazdy odpowiednimi ruchami kierownicy oraz za bezpieczeństwo jazdy.

Podczas długich podróży należy wykonywać regularne przerwy.

Nieodpowiedni lub nieodpowiedzialny styl jazdy może doprowadzić do wypadku, powodującego śmierć lub poważne obrażenia.

Wcelu uniknięcia ryzyka przypadkowego uruchomienia układu ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA)

Gdy układ nie jest wykorzystywany, należy wyłączyć go przyciskiem "LDA".

Gdy układ nie jest wykorzystywany, należy wyłączyć go przyciskiem "LDA".

Wnastępujących sytuacjach nie należy korzystać z układu ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA).

W przeciwnym razie istnieje ryzyko nieprawidłowego działania układu, co może doprowadzić do wypadku, powodującego śmierć lub poważne obrażenia.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia układu ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA) lub jego niewłaściwego działania

Zestawienie elementów funkcyjnych

Podczas jazdy na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu, która ma oznaczone pasy ruchu białymi lub żółtymi liniami, układ ten ostrzega kierowc ...

Włączanie układu ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA)

W celu włączenia układu nacisnąć przycisk układu ostrzegania o zjeż- dżaniu z pasa ruchu (LDA). Zaświeci się lampka kontrol ...

Zobacz tez:

Urządzenia zewnętrzne - iPod
Te polecenia głosowe służą do sterowania urządzeniem iPod, które może być podłączone do zespołu audio. Schemat Poniższy schemat przedstawia dostępne polecenia głosowe. Poniższe listy zawierają dalsze informacje o pełnym menu po ...

Zmiana zapamiętanej prędkości
Prędkość jazdy można zmienić bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia łub hamulca. Rys. 110 Dźwignia: zmiana prędkości juty podwyższanie prędkości P r z e s u n ...

Pokrętła regulacji temperatury powietrza P-G
Obracając pokrętłem w prawo lub w lewo zwiększa się lub zmniejsza wymaganą temperaturę powietrza odpowiednio w strefie przedniej lewej (pokrętło P) i w strefie prawej (pokrętło G) w kabinie. ...

Categorie