Lexus IS300h: Włączanie układu ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA)

W celu włączenia układu nacisnąć przycisk układu ostrzegania o zjeż- dżaniu z pasa ruchu (LDA).

Włączanie układu ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA)


Zaświeci się lampka kontrolna LDA i pojawi się komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Ponowne naciśnięcie przycisku wy- łącza układ ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA).

Jeżeli układ ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA) jest włączony lub wyłączony, zachowa taki sam stan po ponownym uruchomieniu hybrydowego układu napędowego.

Funkcje układu ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA)

Ostrzeganie o zjeżdżaniu z pasa ruchu Gdy układ oceni, że samochód zjeżdża z pasa ruchu, na którym się znajduje, rozlega si& ...

Wskazania na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Lampka kontrolna LDA Lampka kontrolna informuje kierowcę o stanie działania układu. Lampka świeci się w kolorze bia- łym: Układ L ...

Zobacz tez:

Kierownica z przełącznikami
Przełączniki w kierownicy umożliwiają kierowcy ręczne przełączanie zakresów. Rys. 155 Kierownica: przełączniki W celu włączenia wyższego zakresu nacisnąć przeł ...

System alarmowy
Twój pojazd może być wyposażony w jeden z poniższych systemów alarmowych:  Alarm obwodowy.  Alarm obwodowy z wewnętrznymi czujnikami.  Alarm pierwszej kategorii z wewnętrznymi czujnikami i syreną alarmu zasilan ...

Opis
Rys. 7 Zestaw wskaźników: Lampki kontrolne Lampki kontrolne wskazują funkcje lub zakłócenia tych funkcji. Obok niektórych lampek kontrolnych pojawiają się informacje tekstowe. jednocześnie ...

Categorie