Lexus IS300h: Jazda w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu

Lexus IS300h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Aktywna kontrola prędkości jazdy –> Jazda w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu

Za pomocą radarowego czujnika układ wykrywa pojazdy znajdujące się w odległości do 100 m z przodu, mierzy odstęp od poprzedzającego pojazdu i utrzymuje od niego odpowiednią odległość.

Podczas zjazdu z długiego wzniesienia utrzymywany odstęp od poprzedzającego pojazdu ulega skróceniu.

Jazda w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu


  1. Przykład jazdy z ustaloną prędkością

Z przodu nie ma innych pojazdów

Samochód jedzie z zaprogramowaną przez kierowcę prędkością. Prze- łącznikiem odległości można też zmienić zaprogramowany odstęp od poprzedzającego pojazdu.

  1. Przykład automatycznego redukowania prędkości i podążania za poprzedzającym pojazdem

Pojazd z przodu porusza się z prędkością mniejszą od zaprogramowanej

Jeżeli z przodu zostanie wykryty pojazd, który porusza się wolniej tym samym pasem ruchu, prędkość jazdy zostanie samoczynnie obniżona. W razie potrzeby gwałtownego zmniejszenia prędkości zostają uruchomione hamulce (włączone zostaną również światła hamowania). W sposób automatyczny regulowana jest prędkość jazdy, aby utrzymać ustaloną odległość od poprzedzającego pojazdu. Jeżeli redukcja prędkości realizowana w sposób automatyczny nie zapewni utrzymania ustalonej odległości od poprzedzającego pojazdu, rozlegnie się sygnał ostrzegawczy.

  1. Przykład przyspieszania

Z przodu nie ma już pojazdów poruszających się z prędkością mniejszą od zaprogramowanej

Prędkość jazdy zostaje stopniowo zwiększona aż do osiągnięcia zaprogramowanej wartości. Następnie kontynuowana jest jazda z ustaloną prędkością.

Zestawienie elementów funkcyjnych

Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu automatycznie zwiększa lub zmniejsza prędkoś ...

Zaprogramowanie prędkości jazdy (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)

Przyciskiem "ON-OFF" włączyć układ automatycznego utrzymywania prędkości jazdy. Zaświeci się lampka kontrolna aktywnej kontroli ...

Zobacz tez:

Płyn do spryskiwaczy
Jeżeli któryś spryskiwacz nie dzia- ła albo na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawił się komunikat ostrzegawczy, może to oznaczać, że zbiornik płynu do spryskiwaczy jest pusty. Należy ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
Czujniki niektórych układów ułatwiających jazdę oraz układów bezpieczeństwa jazdy regulują się samoczynnie po przejechaniu określonego odcinka od dostawy pojazdu lub po naprawie. Pełna skuteczność układów jest ...

Tymczasowe wyłączenie układu
Wskazówka:Układ zostaje wyłączony, gdy dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta do położenia neutralnego lub jeśli pedał przyspiesznika lub pedał sprzęgła będzie wciśnięty przez dłuższy czas. Wciśnij pedał hamulca lub prz ...

Categorie