Lexus IS300h: Zestawienie elementów funkcyjnych

Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu automatycznie zwiększa lub zmniejsza prędkość samochodu w celu zachowania zaprogramowanej odległości od poprzedzającego pojazdu, nie wymagając od kierowcy używania pedału przyspieszenia. W trybie utrzymywania prędkości jazdy samochód utrzymuje stałą prędkość.

Układu aktywnej kontroli prędkości jazdy należy używać na drogach szybkiego ruchu i autostradach.

Zestawienie elementów funkcyjnyc


  1. Przycisk zmiany odstępu od poprzedzającego pojazdu
  2. Wyświetlacz
  3. Zaprogramowana prędkość
  4. Lampki kontrolne
  5. Przełącznik automatycznego utrzymywania prędkości jazdy


Przed użyciem aktywnej kontroli prędkości jazdy

Kierowca odpowiedzialny jest za bezpieczny sposób prowadzenia samochodu.

Nie należy nadmiernie polegać na działaniu układu i prowadzić bezpiecznie, zwracając uwagę na otoczenie.

Aktywna kontrola prędkości jazdy wspomaga prowadzenie samochodu, zmniejszając obciążenie kierowcy. Jednak funkcje wspomagające prowadzenie są ograniczone.

Nawet jeżeli układ pracuje prawidłowo, ocena zachowania poprzedzającego pojazdu może różnić się od tej wykonanej przez kierowcę. W związku z tym kierowca musi zachować czujność, przewidywać niebezpieczne sytuacje i prowadzić bezpiecznie. Zbytnie poleganie na działaniu układu lub za- łożenie, że jest on w stanie zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Ostrzeżenia dotyczące układów wspomagających kierowcę podczas jazdy

Należy przestrzegać poniższych zaleceń, ponieważ układ posiada pewne ograniczenia.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do wypadku grożącego śmiercią lub odniesieniem poważnych obrażeń.

Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy ma na celu jedynie ułatwienie dokonania przez kierowcę oceny odpowiedniego odstępu samochodu od poprzedzającego pojazdu. Nie stanowi mechanizmu umożliwiającego nieostrożną lub beztroską jazdę i nie wspomaga kierowcy w przypadku ograniczonej widoczności. Wymagane jest zachowanie szczególnej ostroż- ności i obserwacja otoczenia przez kierowcę.

Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy określa, czy odstęp samochodu od poprzedzającego pojazdu jest odpowiedni. Nie jest w stanie ocenić żadnych innych aspektów sytuacji na drodze. Dlatego kierowca musi koniecznie zachować czujność i samodzielnie ocenić, czy określona sytuacja jest niebezpieczna.

Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy nie może zapobiec zderzeniu z poprzedzającym pojazdem. Dlatego w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia kierowca musi natychmiast przejąć bezpośrednią kontrolę nad samochodem i odpowiednio zareagować, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w samochodzie oraz innych uczestników ruchu drogowego, których dotyczy zagrożenie.

Unikanie przypadkowego uruchomienia aktywnej kontroli prędkości jazdy

Gdy układ ten nie jest wykorzystywany, powinien być wyłączony przyciskiem "ON/OFF".

Warunki drogowe nieodpowiednie do korzystania z aktywnej kontroli prędkości jazdy

Wniżej wyszczególnionych warunkach nie należy korzystać z układu aktywnej kontroli prędkości jazdy.

Może to doprowadzić do nieprawidłowej kontroli prędkości jazdy i wypadku drogowego, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obra- żeń.

Aktywna kontrola prędkości jazdy

...

Jazda w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu

Za pomocą radarowego czujnika układ wykrywa pojazdy znajdujące się w odległości do 100 m z przodu, mierzy odstęp od poprzedzającego pojazd ...

Zobacz tez:

Wskaźniki
Typ 1 i 2 A Obrotomierz B Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik C Wskaźnik paliwa D Prędkościomierz Typ 3 A Obrotomierz B Prędkościomierz C Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik D Wskaźnik paliwa E Centrum ...

Wyłącznik poduszki powietrznej
Wyłącznik ten powoduje wyłączenie działania czołowej poduszki powietrznej i dolnej poduszki powietrznej pasażera przy przednim fotelu pasażera. Z funkcji wyłączania poduszki powietrznej należ ...

Wprowadzanie do pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości
OSTRZEŻENIE Gdy zostanie wywołana zapisana prędkość i różni się ona od aktualnej prędkości, pojazd przyspiesza lub hamuje. Jeśli kierowca nie zna zapisanej prędkości, pojazd może nieoczekiwanie przyspieszyć lub ...

Categorie