Lexus IS300h: Monitor przepływu energii

Ekran systemu audio

Ekran systemu audio


Nacisnąć przycisk "MENU" sterownika systemu audio z ekranem, a następnie wybrać "Samochód" na ekranie "MENU".

Jeżeli nie zostanie wyświetlony ekran "Monitor energii", należy przesunąć sterownik w prawo i wybrać "Energia".

Wyświetlacz 10,3"

Nacisnąć przycisk "MENU" zdalnego sterownika dotykowego, a następnie wybrać na ekranie
"Menu".

Wyświetlacz 10,3


Jeżeli wyświetlony zostanie ekran "Informacje o trasie" lub "Rejestr danych", należy wybrać "Energia".

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Nacisnąć przycisk "<" lub ">" sterowania zespołem wskaśników i wybrać
, a następnie nacisnąć "∧" lub "∨", aby wyświetlić monitor przepływu energii.

Ilustracje są jedynie przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistych wskazań.  Ekran systemu audio Wyświetlacz wielofunkcyjny
Gdy samochód jest napędzany tylko przez silnik elektryczny (trakcyjny)
Gdy samochód jest napędzany równocześnie przez silnik spalinowy i silnik elektryczny (trakcyjny)
Gdy samochód jest napędzany tylko przez silnik spalinowy
Gdy akumulator trakcyjny jest ładowany
Gdy nie ma przepływu energii
Poziom naładowania akumulatora trakcyjnego

Ekran monitora przepływu energii i zużycia paliwa

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym oraz ekranie systemu audio ukazują się informacje o stanie operacyjnym hybrydowego układu napędowego. Wersje z wyś ...

Średnie zużycie paliwa

Informacje o trasie Ekran systemu audio Nacisnąć przycisk "MENU" sterownika systemu audio z ekranem, a następnie wybrać "Samochód" na ekranie "ME ...

Zobacz tez:

Wskazania zestawu wskaźników
W zależności od sytuacji na drodze, na wyświetlaczu przyrządów pojawiają się informacje dla kierowcy. Rys. 113 Zestaw wskaźników : widok Wskazanie w prędkościomierzu i lampka kontro ...

Pojazdy z systemem bezkluczykowym
OSTRZEŻENIE Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z globalnego zamykania. W razie zagrożenia naciśnij przycisk na klamce drzwi kierowcy, aby zatrzymać ruch szyb. Wskazówka: Zamykanie globalne mo ...

Zestaw wskaźników
Ustawianie jednostek odległości Za pomocą funkcji Jednostka prędkości/ drogi: można wybrać, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym określone wskazania mają następować w kilometrach, czy w milach. Za ...

Categorie