Lexus IS300h: Monitor przepływu energii

Ekran systemu audio

Ekran systemu audio


Nacisnąć przycisk "MENU" sterownika systemu audio z ekranem, a następnie wybrać "Samochód" na ekranie "MENU".

Jeżeli nie zostanie wyświetlony ekran "Monitor energii", należy przesunąć sterownik w prawo i wybrać "Energia".

Wyświetlacz 10,3"

Nacisnąć przycisk "MENU" zdalnego sterownika dotykowego, a następnie wybrać na ekranie
"Menu".

Wyświetlacz 10,3


Jeżeli wyświetlony zostanie ekran "Informacje o trasie" lub "Rejestr danych", należy wybrać "Energia".

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Nacisnąć przycisk "<" lub ">" sterowania zespołem wskaśników i wybrać
, a następnie nacisnąć "∧" lub "∨", aby wyświetlić monitor przepływu energii.

Ilustracje są jedynie przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistych wskazań.  Ekran systemu audio Wyświetlacz wielofunkcyjny
Gdy samochód jest napędzany tylko przez silnik elektryczny (trakcyjny)
Gdy samochód jest napędzany równocześnie przez silnik spalinowy i silnik elektryczny (trakcyjny)
Gdy samochód jest napędzany tylko przez silnik spalinowy
Gdy akumulator trakcyjny jest ładowany
Gdy nie ma przepływu energii
Poziom naładowania akumulatora trakcyjnego

Ekran monitora przepływu energii i zużycia paliwa

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym oraz ekranie systemu audio ukazują się informacje o stanie operacyjnym hybrydowego układu napędowego. Wersje z wyś ...

Średnie zużycie paliwa

Informacje o trasie Ekran systemu audio Nacisnąć przycisk "MENU" sterownika systemu audio z ekranem, a następnie wybrać "Samochód" na ekranie "ME ...

Zobacz tez:

Wymiana bezpiecznika
OSTRZEŻENIA Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w układzie elektrycznym pojazdu. Wszelkie naprawy układu elektrycznego oraz wymianę przekaźników i bezpieczników wysokoprądowych należy zlecić odpowiednio przesz ...

Nagrzewnica postojowa
OSTRZEŻENIE Nagrzewnicy postojowej nie wolno włączać na stacjach benzynowych, w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub pyłów oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Nagrzewnica postojowa pracuje niezależnie od n ...

Programowanie funkcji Program 1 i Program 2
Zaznacz Program 1 i naciśnij przycisk ze strzałką w prawo.  Zaznacz dzień, w którym nagrzewnica powinna ogrzać pojazd.  Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić dokonany wybór. W kratce obok danego dnia pojawi się ...

Categorie