Lexus IS300h: Obsługa bocznego ekranu (wersje z wyświetlaczem 10,3")

Lexus IS300h –>  Zespół wskaśników –> Ekran monitora przepływu energii i zużycia paliwa –> Obsługa bocznego ekranu (wersje z wyświetlaczem 10,3")

Informacje dotyczące samochodu mogą zostać wyświetlone na bocznym ekranie ( S. 465). Aby wyświetlić żądany ekran, należy wybrać "<" lub ">".

Średnie zużycie paliwa

Wyświetlane jest średnie zużycie paliwa w ciągu ostatnich 10 minut w jednominutowych interwałach oraz zasięg jazdy.

Średnie zużycie paliwa


Rejestr danych

Wyświetlane jest średnie zużycie paliwa i najwyższe zużycie paliwa.

Rejestr danych


Informacje o trasie

Wyświetlany jest zasięg jazdy, średnie zużycie paliwa oraz czas jazdy od uruchomienia hybrydowego układu napędowego.

Informacje o trasie


Monitor przepływu energii

Wyświetlane są informacje o stanie operacyjnym hybrydowego układu napędowego i odzyskiwaniu energii.

Monitor przepływu energii


Ilustracja jest jedynie przykładowa i może różnić się od rzeczywistych wskazań.

Średnie zużycie paliwa

Informacje o trasie Ekran systemu audio Nacisnąć przycisk "MENU" sterownika systemu audio z ekranem, a następnie wybrać "Samochód" na ekranie "ME ...

Działanie poszczególnych podzespołów

...

Zobacz tez:

Usuwanie danych kontaktów
Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon"  "Ust. kontak./hist. poł."  "Usuń kontakty" Wybrać kontakty do usunięcia. Można wybrać wszystkie kont ...

Oryginalne części Mercedes-Benz
Ochrona środowiska Firma Daimler AG oferuje regenerowane podzespoły i części, których jakość nie ustępuje jakości nowych elementów. Obowiązuje na nie taka sama gwarancja jak w przypadku nowych części. ...

Akcesoria i części zamienne
Przed zakupem akcesoriów lub części najlepiej zasięgnąć porady. Samochód zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa czynnego i biernego W razie potrzeby wyposażenia samochodu w dodatkowe akceso ...

Categorie