Lexus IS300h: Otwieranie pokrywy bagażnika z zewnątrz

Przycisk otwierania pokrywy bagażnika

Przycisk otwierania pokrywy bagażnika


Pojazdy z funkcją dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka: Trzymając kluczyk elektroniczny, nacisnąć przycisk pokrywy bagażnika.

Kiedy wszystkie drzwi zostaną odblokowane za pomocą centralnego zamka, pokrywę bagażnika można otworzyć bez trzymania kluczyka elektronicznego.

Przycisk otwierania pokrywy bagażnika


Pojazdy bez funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka: Odblokować wszystkie drzwi za pomocą centralnego zamka i nacisnąć przycisk pokrywy baga żnika.

Układ bezprzewodowego zdalnego sterowania

Nacisnąć i przytrzymać prze- łącznik.

Układ bezprzewodowego zdalnego sterowania


Zamykanie pokrywy bagażnika

Wykorzystując uchwyt pokrywy baga żnika, opuścić pokrywę bez stosowania siły na boki i docisnąć pokryw ę z zewnątrz, by ją zamknąć.

Zamykanie pokrywy bagażnika


Pokrywa bagażnika

Pokrywa bagażnika może być otwarta z użyciem dświgni otwierania pokrywy bagażnika, funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego ...

System zabezpieczenia bagażu

Aby chronić bagaż przechowywany w bagażniku przed kradzieżą, można włączyć system zabezpieczenia bagażu. Tylko z tylnymi fote ...

Zobacz tez:

Wyłącznik centralnego zamka
Rys. 28 Drzwi kierowcy: wyłącznik centralnego zamka Aby zablokować samochód, należy nacisnąć przycisk Aby odblokować samochód, należy nacisnąć przycisk => rys. 28. ...

Ustawienia obsługi wiadomości
Przejść do ekranu "Ustawienia wiadomości": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia wiadomości" Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć przekazywanie wiadomości z ...

Zatrzymywanie
OSTRZEŻENIE Jeśli kierowca opuści pojazd, chociaż pojazd jest hamowany tylko za pomocą DISTRONIC PLUS, może dojść do jego stoczenia się, gdy wystąpi usterka w układzie lub w ...

Categorie