Lexus IS300h: System zabezpieczenia bagażu

Aby chronić bagaż przechowywany w bagażniku przed kradzieżą, można włączyć system zabezpieczenia bagażu.

  1. Tylko z tylnymi fotelami typu składanego: Przestawić dśwignie systemu zabezpieczenia bagażu do położenia blokowania.

System zabezpieczenia bagażu


  1. Aby wyłączyć mechanizm otwierania pokrywy bagażnika, nale- ży przestawić główny przełącznik w schowku deski rozdzielczej do położenia wyłączenia

System zabezpieczenia bagażu


  1. Włączony
  2. Wyłączony

Kiedy główny przełącznik w schowku deski rozdzielczej jest ustawiony w położeniu wyłączenia, pokrywa bagaż- nika nie da się otworzyć, nawet z użyciem układu bezprzewodowego zdalnego sterowania lub funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka.

Oświetlenie bagażnika (w niektórych wersjach)

Oświetlenie bagażnika świeci się wtedy, gdy pokrywa bagażnika jest otwarta.

Funkcja zabezpieczenia blokowania pokrywy bagażnika z kluczykiem elektronicznym umieszczonym wewnątrz

Używanie mechanicznego kluczyka

Pokrywę bagażnika można również otworzyć z użyciem mechanicznego kluczyka.

Gdy system elektronicznego kluczyka lub układ bezprzewodowego zdalnego sterowania nie działa prawidłowo

Do odblokowania pokrywy bagażnika należy użyć kluczyka mechanicznego.

Jeśli bateria w kluczyku jest rozładowana, należy dokonać jej wymiany.

Przekazywanie kluczyka samochodu osobie odprowadzającej samochód na parking

Ustawienia własne

Działanie odblokowania pokrywy bagażnika można zmienić. (Funkcje podlegające zmianie ustawień


Należy stosować następujące środki ostrożności.

Nieprawidłowe postępowanie może spowodować śmierć lub poważne obra- żenia ciała.

Przed jazdą

Ważne uwagi do stosowania podczas jazdy samochodem

Nie należy pozwalać, aby ktokolwiek siedział w bagażniku. W razie nagłego zahamowania lub zderzenia osoba ta będzie bardzo narażona na śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Korzystanie z bagażnika

Należy stosować następujące środki ostrożności.

Niestosowanie się do zaleceń może spowodować, iż części ciała zostaną przytrzaśnięte i w następstwie można odnieść poważne obrażenia.

Nie należy przyczepiać do pokrywy bagażnika żadnych akcesoriów innych niż oryginalne części Lexusa. Takie dodatkowe masy znajdujące się na pokrywie bagażnika mogą spowodować, iż pokrywa, po jej pełnym otwarciu, zostanie nagle ponownie zatrzaśnięta.

Otwieranie pokrywy bagażnika z zewnątrz

Przycisk otwierania pokrywy bagażnika Pojazdy z funkcją dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka: Trzymając kluczyk elektroniczny, ...

System elektronicznego kluczyka

Podczas noszenia elektronicznego kluczyka przy sobie (włącznie z kartą kluczem), przykładowo w kieszeni, mogą być wykonywane w prosty sposób ...

Zobacz tez:

Kontroler DYNAMIC SELECT (pojazdy Mercedes-AMG)
Za pomocą kontrolera DYNAMIC SELECT przełączyć program jazdy. W zależności od wybranego programu jazdy zmieniane są następujące właściwości pojazdu: napęd system sterowania pracą skrzyni biegów ...

Dodatkowe gniazda zasilania
OSTRZEŻENIE Stosowanie przy wyłączonym silniku może spowodować rozładowanie akumulatora. Wskazówka: Można ich używać przy wyłączonym zapłonie. Wskazówka: Mogą służyć do zasilania urządzeń elektrycznych z ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE W przypadku montażu obręczy i kół o nieprawidłowych wymiarach mogą zostać uszkodzone hamulce kół lub komponenty zawieszenia kół. Istnieje ryzyko wypadku! Obręcze i opony należy zawsze wym ...

Categorie